ਕੈਂਸਰ ਬੀਮਾ/ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਨਲਾਈਨ - ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ ਸੰਪੂਰਨ ਕੈਂਸਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦੋ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਸੰਪੂਰਨ ਕੈਂਸਰ ਸੁਰਕਸ਼ਾ

UIN: 111N109V01

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ: 2E

null

ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ

 • ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਤੇ ਆਸਾਨ ਅਦਾਇਗੀ
 • ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
 • ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਰਾਇ
Buy Online
ਇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਨੌਨ-ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ, ਨੌਨ-ਲਿੰਕਡ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਣਕਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋਗੇ?
ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼-ਸੰਪੂਰਨ ਕੈਂਸਰ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਓ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ।

ਇਹ ਪਲਾਨ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ-
 • ਸਰਲਤਾ - ਆਸਾਨ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਲਭ ਕਰਵਾ ਕੇ
 • ਸਹੂਲਤ - ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨੀ ਲਾਭ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੀ#
 • ਸੁਰੱਖਿਆ - ਪੜਾਵਾਰ ਇਕੱਠੀ ਅਦਾਇਗੀ
 • ਭਰੋਸਾ-ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਰਾਇ ਨਾਲ1
 • ਕਿਫ਼ਾਇਤ- ਵਾਜਬ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਾਹੀਂ

#ਮੇਜਰ ਸਟੇਜ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਣ ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਦਾਯੋਗ 40% ਦੇ ਬਦਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਮਾਸਿਕ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 1.20% ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ।

1ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਓਪੀਨੀਅਨ (ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਰਾਇ) ਲਓ।

ਸਾਡਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਅਜ਼ਮਾਓ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਿਓ ।

ਔਨਲਾਈਨ ਖ਼ਰੀਦੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ 5% ਛੋਟ ਪਾਓ

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

null

ਇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਨੌਨ-ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ, ਨੌਨ-ਲਿੰਕਡ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ

ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ ਇੱਥੇ ਗਣਨਾ ਕਰੋ
ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਦੇ
 
 • ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਸਲੀ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ
 • ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
 • ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਕਿੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨਜ਼
 • ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਨਹੀਂ
 • ਤਿੰਨ ਲਾਭ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
 • ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ
 • ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਇਨ-ਬਿਲਟ ਲਾਭ
ਫ਼ਾਇਦੇ
ਸਰਲਤਾ
 • ਪਾਲਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਝੰਜਟ
 • ਦਾਅਵੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਕਿਸਮ/ਰਕਮ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ
ਸਹੂਲਤ
 • ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੋ
ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਪੜਾਵਾਰ ਇਕੱਠੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ
ਭਰੋਸਾ
 • ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੂਜੀ ਰਾਇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲਓ
ਕਿਫ਼ਾਇਤ
 • ਵਾਜਬ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ
ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੇ :ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ : ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਧ ਮਾਈਨਰ ਜਾਂ ਮੇਜਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਬੀਮੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਲਾਭ ਪਹਿਲੇ ਵੈਧ ਅਡਵਾਂਸਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਡਵਾਂਸਡ ਸਟੇਜ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਪਾਲਸੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਕਿੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ : ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੂਜੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਵਲ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸੀਆਈਐਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੈਡੀਗਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ : ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ।

ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ : ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ।
 
ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਸੰਪੂਰਨ ਕੈਂਸਰ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੱਤਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਡ਼੍ਹੋ ।

$ਹਰ ਥਾਂ ਉਮਰ ਦਾ ਮੱਤਲਬ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ-ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ।
2ਮਾਸਿਕ ਵਕਫ਼ੇ ਲਈ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਗਾਊਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਵਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ESC) ਜਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਇਗੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਰਾਹੀਂ ।
ਮਾਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ (ਐਸਐਸਐਸ) ਲਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇਸ਼ਗੀ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੇਵਲ ਵੇਤਨ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ।

2E.ver.02-09/17 WEB PUN

ਕਵਰੇਜ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਛੋਟਾਂ, ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜੋਖਮ ਤੱਤਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਲਜ਼ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਡ਼੍ਹੋ ।

ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮਿਤੀ : 1 ਅਗਸਤ 2017

ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬੇਦਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

1800-103-4294(8.30 am ਤੋਂ 9.30 pm ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ)

ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

online.cell@sbilife.co.in

SMS EBUY

SMS EBUY SCS

56161