എസ്ബിഐ ലൈഫ് - സ്മാർട്ട് സ്വാദൻ പ്ലസ് | ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് സേവിംഗ്സ് പ്ലാനുകൾ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്‌മാർട്ട് സ്വധൻ പ്ലസ്

UIN: 111N104V01

ഉൽപ്പന്ന കോഡ്: 1Z

null

സന്തോഷം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു, പുഞ്ചിരി നിറയ്‌ക്കുന്നു.

 • മിതമായ ചിലവിലുള്ള പരിരക്ഷ
 • പ്രീമിയങ്ങളുടെ തിരിച്ചടയ്‌ക്കൽ
 • ഒന്നിലധികം പ്രീമിയം പേയ്‌മെന്റ്‌ ഓപ്‌ഷനുകൾ
വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ള ലൈഫ്‌ ഇൻഷ്വറൻസ്‌ പരിരക്ഷ നേടുന്നതിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ തടയുന്നത് ഉയർന്ന പ്രീമിയങ്ങളാണോ?

ഇപ്പോൾ നിസ്സാരമായ ചിലവിൽ ഒരു സംരക്ഷണം നേടൂ, നിങ്ങളുടെ പ്രീമിയങ്ങൾ തിരിച്ചുകിട്ടുന്ന അധിക ആനുകൂല്യത്തോടു കൂടി. എസ്‌ബിഐ ലൈഫ്‌ – സ്‌മാർട്ട്‌ സ്വധൻ പ്ലസിനൊപ്പം നേടൂ പ്രീമിയങ്ങളുടെ ഉറപ്പുള്ള തിരിച്ചുലഭിക്കലും ഇൻ-ഫോഴ്‌സ് പോളിസികളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വാഗ്ദാനവും.

ഈ പ്ലാൻ ഇനിപ്പറയുന്നവ പോലെ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ ഒരു നിര തന്നെ നൽകുന്നു –
 • സുരക്ഷ – പ്രതികൂല സാഹചര്യമുണ്ടാവുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ
 • വിശ്വാസ്യത – അടിസ്ഥാന പ്രീമിയങ്ങൾ തിരിച്ചുനൽകുന്നതിലൂടെ^
 • ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി –പോളിസി ടേമും പ്രീമിയം പേയ്‌മെന്റ് ഓപ്‌ഷനുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്
 • അനായാസത – ലളിതമായ അപേക്ഷിക്കൽ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ

ഈ ആനുകൂല്യ ചിത്രീകരണം പരീക്ഷിച്ച്, നിങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും മതിയായ പരിരക്ഷ ലഭിക്കുമെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട്‌ മനസമാധാനമായിരിക്കൂ.
ഇന്ന്‌ ചെറിയ നിഷേപങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട്‌ ഒരു സുരക്ഷിതമായ നാളെ പടുത്തുയർത്തുന്നത്‌ ആരംഭിക്കൂ.

ഹൈലൈറ്റുകൾ

null

പ്രീമിയം പ്ലാൻ തിരിച്ചുനൽകിക്കൊണ്ടുള്ള വ്യക്തിഗത നോൺ ലിങ്ക്‌ഡ് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ടേം അഷ്വറൻസ്‌

സവിശേഷതകൾ

 • ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് പരിരക്ഷ
 • മെച്യൂരിറ്റിയിൽ അടിസ്ഥാന പ്രീമിയത്തിന്റെ^ 100% തിരിച്ചുനൽകൽ
 • റെഗുലർ, ലിമിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ പ്രീമിയങ്ങളുടെയും പോളിസി ടേം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുമുള്ള ഓപ്‌ഷൻ
 • ഹ്രസ്വമായ അപേക്ഷിക്കൽ നടപടിക്രമം

പ്രയോജനങ്ങൾ

സുരക്ഷ
 • ലൈവ്‌ പരിരക്ഷ ഉപയോഗിച്ച്‌ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാവി പരിരക്ഷിക്കുക
വിശ്വാസ്യത
 • മെച്യൂരിറ്റിയിൽ, നിങ്ങൾ അടച്ച എല്ലാ പ്രീമിയങ്ങളും തിരിച്ചുലഭിക്കുമെന്ന ഉറപ്പ്‌
ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി
 • നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്‌ പോളിസി ടേമും പ്രീമിയം പേയ്‌മെന്റ്‌ ഫ്രീക്വൻസിയും തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം
അനായാസത
 • ലളിതമായ ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ ഫോം മുഖേന തടസ്സ രഹിതമായ ഒരു എൻറോൾമെന്റ്‌ പ്രക്രിയ ആസ്വദിക്കൂ
നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടൂ^^
^ അടിസ്ഥാന പ്രീമിയം എന്നത് സേവന നികുതി, എന്തെങ്കിലും നിയമപ്രകാരമുള്ള ബാദ്ധ്യതകൾ മുതലായവ ഒഴികെയുള്ള പ്രീമിയമാണ്.

മെച്യൂരിറ്റി ബെനഫിറ്റ് (ഇൻ-ഫോഴ്‌സ് പോളിസികൾക്ക്):
ലൈഫ് അഷ്വേർഡ് കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പോളിസി ടേമിൽ അടച്ച മൊത്തം അടിസ്ഥാന പ്രീമിയങ്ങളും നൽകുന്നതായിരിക്കും.

മരണ ആനുകൂല്യം (ഇൻ-ഫോഴ്‌സ് പോളിസികൾക്ക്):
ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന്റെ മരണം സംഭവിക്കുന്ന ദൗർഭാഗ്യകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ, മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നൽകുന്ന സം അഷ്വേർഡ് ബെനഫിഷ്യറിക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും.

നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ:
കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭേദഗതികൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന, ഇന്ത്യയിലെ ബാധകമായ ആദായ നികുതി നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും/ഒഴിവാക്കലുകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. വിശദാംശങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നികുതി ഉപദേശകന്റെ അഭിപ്രായം തേടുക.

മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നൽകുന്ന സം അഷ്വേർഡ്:
സിംഗിൾ പ്രീമിയം (SP) പോളിസികൾക്ക്: (ബേസിക് സം അഷ്വേർഡ്# അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ പ്രീമിയത്തിന്റെയോ (ബേസിക്) മെച്യൂരിറ്റി ബെനഫിറ്റിന്റെയോ 1.25 ഇരട്ടി) ഇവയിൽ ഉയർന്നത്

പരിമിത പ്രീമിയം അടയ്‌ക്കൽ കാലയളവിന് (LPPT) / റെഗുലർ പ്രീമിയം (RP) പോളിസികൾക്ക്: (അടിസ്ഥാന സം അഷ്വേർഡ്# അല്ലെങ്കിൽ വാർഷിക പ്രീമിയത്തിന്റെയോ## മെച്യൂരിറ്റി ബെനഫിറ്റിന്റെയോ 10 ഇരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മരണം സംഭവിച്ച തീയതി വരെ അടച്ച എല്ലാ പ്രീമിയങ്ങളുടേയും 105%) ഇവയിൽ ഉയർന്നത്

#ഇതിൽ ബേസിക് സം അഷ്വേർഡ് എന്നത്‌ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നൽകുന്ന സുനിശ്ചിത കേവല തുകയാണ്.

##ഇതിൽ ആന്വലൈസ്‌ഡ് പ്രീമിയം എന്നത് സേവന നികുതി, സെസ്സ്, അധിക പ്രീമിയങ്ങൾ, മോഡൽ പ്രീമിയങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ലോഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഒഴികെ ഒരു പോളിസി വർഷത്തിൽ അടയ്‌ക്കേണ്ട പ്രീമിയമാണ്.

അപകട സാദ്ധ്യതകൾ, വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വിൽപ്പന ബ്രോഷർ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

അപകട സാദ്ധ്യതകൾ, എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്‌മാർട്ട് സ്വധൻ പ്ലസിന്റെ വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

* പ്രൊപ്പോസൽ തീയതിയിലെ അവസാന ജന്മദിനത്തിലെ വയസ്സായിരിക്കണം ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള വയസ്സ്
**പ്രതിമാസ മോഡിന്, 3 മാസ പ്രീമിയം മുൻകൂറായി അടയ്‌ക്കുകയും റിന്യൂവൽ പ്രീമിയം ഇലക്‌ട്രോണിക് ക്ലിയറിംഗ് സിസ്‌റ്റം (ECS) അല്ലെങ്കിൽ സ്‌റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻസ്‌ട്രക്ഷൻ (ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെയോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെയോ ഡയറക്‌റ്റ് ഡെബിറ്റ് വഴിയാണ് പേയ്‌മെന്റ് നടത്തിയതെങ്കിൽ) വഴി അടയ്‌ക്കുകയും വേണം.
പ്രതിമാസ സാലറി സേവിംഗ് സ്കീമിന് (SSS), 2 മാസ പ്രീമിയം മുൻകൂറായി അടച്ചിരിക്കണം, റിന്യൂവൽ പ്രീമിയം സാലറി ഡിഡക്ഷൻ വഴി മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ.

1Z.ver.02-06/17 WEB MAL

നഷ്ടസാധ്യതാഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്, പോളിസിവാങ്ങാൻഉറപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്റൈഡർബ്രോഷർശ്രദ്ധാപൂർവ്വംവായിക്കുക.

*നികുതിആനുകൂല്യ:
നികുതിആനുകൂല്യ ങ്ങൾആദായനികുതിനി യമങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുമായിരിക്കും.വി ശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതി ഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.
പ്ലാൻആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഓരോഉൽപ്പന്നപേജിലുംനികുതിയെസംബന്ധിച്ചമറ്റൊരുനിരാകരണംകൂടിനൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുള്ളതുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായആദായനികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്/ഇളവുകൾക്ക്നിങ്ങൾഅർഹനായിരിക്കും.കൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളുടെവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശി ക്കാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.

ഇതിൽ ഞങ്ങളെ ടോൾ ഫ്രീയായി വിളിക്കുക

1 800 267 9090(9.00 am മുതൽ 9.00 pm വരെ എല്ലാ ദിവസവും ലഭ്യമാണ്)

ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക

info@sbilife.co.in