ಎಸ್ ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ವತನ್ ಪ್ಲಸ್ | ಜೀವ ವಿಮೆ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ – ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ವಧಾನ್ ಪ್ಲಸ್

UIN: 111N104V01

ಯೋಜನೆ ಕೋಡ್: 1Z

null

ಸುಖಮಯ ಜೀವನವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

 • ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ
 • ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳ ಮರುಪಾವತಿ
 • ಬಹು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆ
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜೀವ ವಿಮೆ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆಯೇ?

ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯೋಜನ ಸೇರಿದಂತೆ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ – ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ವಧಾನ ಪ್ಲಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ರಕ್ಷಣೆಯ ಖಾತರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಕೆಳಗಿವುಗಳಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯು ನೀಡುತ್ತಿದೆ -
 • ಭದ್ರತೆ - ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು
 • ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ - ಮೂಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳ^ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮೂಲಕ
 • ನಮ್ಯತೆ - ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
 • ಸರಳತೆ - ಸುಲಭ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ

ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಿರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಪ್ರಯೋಜನ ಸಚಿತ್ರಣ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ಮನಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ಇಂದು ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುಭದ್ರಗೊಳಿಸಿ.

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

null

ಇಂಡಿವಿಜುಯವಲ್ ನಾನ್-ಲಿಂಕ್ಡ್ ನಾನ್-ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಶೂರನ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾನ್

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

 • ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ
 • ವಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂನ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ100%
 • ನಿಯಮಿತ, ಸೀಮಿತ ಅಥವಾ ಏಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆ
 • ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಸುರಕ್ಷತೆ
 • ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸಿ
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ
 • ವಾಯಿದೆಯ ನಂತರ, ನೀವು ಪಾವತಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು^ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಭರವಸೆ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
 • ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ಆವರ್ತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಸರಳತೆ
 • ಸರಳೀಕೃತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನಮೂನೆಯ ಮೂಲಕ ಗೊಂದಲ ಮುಕ್ತ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ^^
 • ^ ಮೂಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಒಳಒಪ್ಪಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಕ್ತಾಯದ ಪ್ರಯೋಜನ (ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗಾಗಿ):
ವಾಯಿದೆಯವರೆಗೆ ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರು ಬದುಕಿದಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮೂಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮರಣ ಪ್ರಯೋಜನ (ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗಾಗಿ):
ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಮರಣ ನಂತರದ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು/ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ.

ಮರಣೋತ್ತರದ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ:
ಏಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ (SP) ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ: (ಮೂಲ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ# ಅಥವಾ ಏಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂನ (ಮೂಲದ) 1.25 ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ವಾಯಿದೆ ಪ್ರಯೋಜನ) ಅಧಿಕ

ಸೀಮಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವ ಅವಧಿಗಾಗಿ (LPPT) / ನಿಯಮಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ (RP) ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ: ಮೂಲ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ# ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂನ## 10 ರಷ್ಟುಅಥವಾ ವಾಯಿದೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಥವಾ ಮರಣದ ದಿನಾಂಕದವರೆಗಿನ ಪಾವತಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳ 105% ರಷ್ಟು) ಅಧಿಕ

#ಇಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ ಎಂದರೆ ಮರಣದ ನಂತರ ಪಾವತಿಸಿದಬೇಕಾದ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತ. ##ಇಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಂದರೆ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ, ಸೆಸ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಿಕೆಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಪಾಲಿಸಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ.

ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿರಿ.

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ – ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ವಧಾನ್ ಪ್ಲಸ್‌ನ ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ, ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿರಿ.

* ಈ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ವಯಸ್ಸು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ದಿನಾಂಕದವರೆಗಿನ ಕೊನೆಯ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕದ ಪ್ರಕಾರವಿರಬೇಕು
**ಮಾಸಿಕ ಮೋಡ್‌ಗಾಗಿ, 3 ತಿಂಗಳುಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮರುನವೀಕರಣ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ (ECS) ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಯೀ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು (ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ನೇರ ಡೆಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು).
ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ (SSS), 2 ತಿಂಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ವೇತನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

1Z.ver.02-06/17 WEB KAN

ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ, ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.

*ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತೆರಿಗೆ ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು/ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವಿರಿ, ಇದು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ

ಟೋಲ್‌‌ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ

1800 267 9090(ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9.00 ವರೆಗೆ ಲಭ್ಯ)

ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ

info@sbilife.co.in