ಎಸ್ ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಗ್ರಾಮೀನ್ ಬೀಮಾ | ಕುಟುಂಬದ ಟರ್ಮ್ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳು
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ – ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಬಿಮಾ

UIN: 111N087V01

Product Code: 1F

null

ಕೈಗೆಟುಕುವ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಜೀವ ವಿಮೆ.

 • ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಯ್ಕೆ
 • ಸರಳ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
 • ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ವಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆಯೇ?

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್‌ - ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಬಿಮಾ ಮೂಲಕ ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ. ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್‌ - ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಬಿಮಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಯ ಮೈಕ್ರೋ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ, ಅದು ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್‌ - ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಬಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು -
 • ಭದ್ರತೆ - ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
 • ಸರಳತೆ - ಸುಲಭ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
 • ಕೈಗೆಟಕುವಿಕೆ - ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್‌ - ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಬಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿ.

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

null

ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಪ್ಯೂರ್ ಟರ್ಮ್, ಮೈಕ್ರೋ-ಇನ್ಶುರನ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

 • ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಯ ಮೂಲಕ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ
 • ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯಯೇ ಸರಳ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
 • ರೂ. 100 ರ ಗುಣಕಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಸುರಕ್ಷತೆ
 • ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ
ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆ
 • ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಸರಳತೆ
 • ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಢೀಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೊಂದಲ ಮುಕ್ತ ದಾಖಲಾತಿ
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ*

ಮರಣ ಸಮಯದ ಪ್ರಯೋಜನ

ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಮಾದಾರರ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾಮಿನಿಯು ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಾಯಿದೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಯಿದೆಯ ಸಮಯದ ಪ್ರಯೋಜನವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಾಪಸು ಮಾಡುವ ಸಮಯದ ಪ್ರಯೋಜನ

 • 2 ನೇ ವರ್ಷದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಾಪಸು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಪಾಲಿಸಿಯ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಪಸು ಮಾಡುವಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  ಪಾವತಿಸಲಾಗುವ ವಾಪಸು ಮಾಡುವ ಮೌಲ್ಯವು:
  ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ (ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) x 50% x ವಾಯಿದೆ ಮೀರಿರದ ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ / ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ
  1 ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  2 ವಾಯಿದೆ ಮೀರದ ಅವಧಿಯು ತಿಂಗಳುಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಪಸು ಮಾಡುವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ತಿಂಗಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ – ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಬಿಮಾದ ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಮುಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.
* ಎಲ್ಲಾ ಉಲ್ಲೇಖದ ವಯಸ್ಸು ಕೊನೆಯ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಕಾರ ಇರತಕ್ಕದ್ದು
****ಒಟ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತವು ಪ್ರಚಲಿತ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅನುಸಾರ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಲಾದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳ ಮೇಲೆ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ/ಸೆಸ್/GST (ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ನಿವಾಸಿಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ) ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಲೆವಿ/ ತೆರಿಗೆ/ ಜುಲ್ಮಾನೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ,
^ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೂ. 50,000 ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

1F.ver.03-06/17 WEB KAN

ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ, ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.

*ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತೆರಿಗೆ ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು/ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವಿರಿ, ಇದು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ

ಟೋಲ್‌‌ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ

1800 267 9090(ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9.00 ವರೆಗೆ ಲಭ್ಯ)

ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ

info@sbilife.co.in