SBI લાઇફ - સરલ સ્વધન પ્લસ | જીવન વીમા સેવિંગ્સ પ્લાન
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

એસબીઆઇ લાઇફ - સરળ સ્વધન+

UIN: 111N092V02

Product Code: 1J

null

મેળવો સંરક્ષણ, પ્રીમિયમનું વળતર અને વધુ.

 • સમગ્ર પૉલિસી ટર્મ દરમિયાન જીવન સુરક્ષા
 • નિશ્ચિત મેચ્યુરિટી બેનિફિટ
 • પૈસાનું મૂલ્ય
 • સરળ નોંધણી
વ્યક્તિગત નોન-લિંક્ડ નોન-પાર્ટીસિપેટિંગ, પ્રીમિયમના વળતર સાથે ટર્મ એશ્યોરન્સ પ્લાન

શું તમે પ્રીમિયમનાં સુનિશ્ચિત વળતર વડે તમારા કુટુંબનું સંરક્ષણ કરવા માંગો છો?
હવે સંરક્ષણ, ઉમેરેલ લાભ સાથે તમારા પ્રીમિયમો પાછા મેળવો. એસબીઆઇ લાઇફ - સરળ સ્વધન+ એ એક ટર્મ એશ્યોરન્સ પ્લાન છે જે પરિપક્વતાએ પ્રીમિયમનું વળતર અને નિયત લાઇફ કવર ઑફર કરે છે.

આ પ્લાન પ્રદાન કરે છે –
 • સુરક્ષા – કોઈપણ સંભવિત ઘટનાના કિસ્સામાં તમારા કુટુંબની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા
 • વિશ્વસનીયતા - પરિપક્વતાએ પ્રીમિયમોનું વળતર
 • લવચીકતા - બે પૉલિસી ટર્મ્સ અને બહુવિધ પ્રીમિયમ વિકલ્પો વચ્ચે પસંદ કરો
 • સરળતા - સરળ નોંધણી

નીચે અમારા બેનિફિટ ઇલ્યુસ્ટ્રેટરમાં તમારી મૂળભૂત વિગતો ભરો અને જુઓ કે આ પ્લાન તમને કેવી રીતે મદદ કરી શકે છે.
આજે રોકાણ કરીને ઉજ્જવળ આવતીકાલ માટે એક પાયો તૈયાર કરો.

હાઈલાઈટ્સ

null

વ્યક્તિગત નોન-લિંક્ડ નોન-પાર્ટીસિપેટિંગ, પ્રીમિયમના વળતર સાથે ટર્મ એશ્યોરન્સ પ્લાન

વિનીત, વ્યવસાયે એક દુકાનદાર છે, જેણે આ વીમા સુરક્ષા સાથે નાણાકીય રીતે સુરક્ષિત થવાનું અને તેના કુટુંબને સુરક્ષિત કરવાનું સપનું સિદ્ધ કર્યું છે.

નીચેના ફોર્મ ફીલ્ડમાં તમારી વિગતો ભરો અને જુઓ કે કેવી રીતે તમે પણ એસબીઆઇ લાઇફ - સરળ સ્વધન+ માંથી લાભ લઈ શકો છો.

Name:

DOB:

Gender :

Male Female Third Gender

Kerala Resident:

Yes No

Let's finalize the policy duration you are comfortable with...

Policy Term

Premium Payment Mode


A little information about the premium options...

Premium Amount

1500 5000

Reset

Basic Sum Assured


Premium frequency

Premium amount
(excluding taxes)


Premium Payment Term


Policy Term


Maturity Benefit

Give a Missed Call
સુવિધાઓ
 
 • મેચ્યુરિટી બેનિફિટ્સ સાથે સમગ્ર મુદત દરમિયાન નિશ્ચિત જીવનસુરક્ષા
 • પૉલિસી ટર્મને આધારે, ચુકવેલ પ્રીમિયમનાં 100% અથવા 115% ના મેચ્યુરિટી બેનિફિટ્સ
 • પૉલિસી ટર્મનાં વિકલ્પો - 10 વર્ષ અને 15 વર્ષ
 • તમે ચુકવવા માંગતા હોવ તે પ્રીમિયમ રકમ પસંદ કરો
 • સરળીકૃત દરખાસ્ત ફોર્મ
ફાયદાઓ
સુરક્ષા
 • કોઈપણ સંભવિત ઘટનાના કિસ્સામાં તમારા કુટુંબનું સંરક્ષણ મેળવો
વિશ્વસનીયતા
 • પૉલિસી ટર્મનાં અંતે તમારા પ્રીમિયમોને પાછા મેળવવાના લાભનો આનંદ લો
લવચીકતા
 • તમારી નાણાકીય ક્ષમતા અનુસાર પ્રીમિયમ ચુકવવાનું પસંદ કરો
સરળતા
 • તાકીદે પ્રક્રિયાની ખાતરી કરવા પરેશાની-મુક્ત નોંધણી
કર લાભો મેળવો*
મેચ્યુરિટી બેનિફિટ:
હયાતી પર તમે પૉલિસી ટર્મની સમાપ્તિ સુધી તમે આ મેળવી શકશો,
 • પૉલિસી ટર્મ 10 વર્ષ - કુલ ચુકવેલ પ્રીમિયમ્સનાં 100%
 • પૉલિસી ટર્મ 15 વર્ષ - કુલ ચુકવેલ પ્રીમિયમ્સનાં 115%

મેચ્યુરિટી બેનિફિટ ચુકવવાપાત્ર છે જો ઓછામાં ઓછા 3 વાર્ષિક પ્રીમિયમ્સની ચુકવણી કરવામાં આવી હોય.

*કરવેરા લાભ:

કલમ 80 (સી) હેઠળ કર કપાત ઉપલબ્ધ છે. જોકે, નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન ચુકવેલ પ્રીમિયમ, સમ એશ્યોર્ડના 10% કરતા વધી જાય છે તો કિસ્સામાં, લાભને સમ એશ્યોર્ડના 10% સુધી સીમિત કરવામાં આવશે.

આવક વેરા લાભ/છૂટ, ભારતમાં લાગુ આવક વેરા કાયદા મુજબ માટે હશે, જે સમય સમય પર પરિવર્તનને પાત્ર છે. તમે વધુ માહિતી માટે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારની સલાહ લો.

આ પ્લાનની માત્ર સંક્ષિપ્ત વિશેષતાઓ છે. જોખમી પરિબળો, નિયમો અને શરતો પર વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને વેચાણ કરતા પહેલાં વેચાણ બ્રોશર ધ્યાનપૂર્વક વાંચો.

મૃત્યુ લાભ:

પૉલિસી ટર્મ દરમિયાન લાઇફ એશ્યોર્ડના મૃત્યુના કિસ્સામાં, નૉમિની સમ એશ્યોર્ડ પ્રાપ્ત કરશે.

પેઇડ અપ મૂલ્ય:

પૉલિસી ટર્મ દરમિયાન કોઈપણ સમયે, જો પ્રીમિયમ ગ્રેસ પીરિયડની અંદર ચુકવવામાં ન આવે તો, પૉલિસી લેપ્સ થશે. લેપ્સ્ડ પૉલિસીનું ઓછામાં ઓછું ત્રણ વર્ષ સુધીનું પ્રીમિયમ ભરવામાં આવેલું હોય તો જ તે ચુકવણી મેળવશે.

એક લેપ્સ્ડ પૉલિસી તમને ઘટાડેલા ફાયદા આપે છે:
 • પેઇડ અપ મેચ્યુરિટી બેનિફિટ:
  પૉલિસી ટર્મ 10 વર્ષ અને 15 વર્ષ માટે કુલ ચુકવેલ પ્રીમિયમનાં અનુક્રમે 100% અને 115% હશે.
 • પેઇડ અપ મૃત્યુ લાભ:
  ખરેખર ચુકવવાપાત્ર પ્રીમિયમ્સની સંખ્યામાં કુલ ચુકવેલ પ્રીમિયમ્સની સંખ્યાનાં ગુણોત્તર પ્રમાણે સમાન પ્રમાણમાં ઘટાડવામાં આવશે. ખૂબ ઘટાડેલ સમ એશ્યોર્ડને પેડ-અપ સમ એશ્યોર્ડ કહેવામાં આવશે. પૉલિસી ઘટાડેલ કવરેજ માટે લાગુ રહી શકે છે.

એસબીઆઇ લાઇફ - સરળ સ્વધન+ ના જોખમી પરિબળો, નિયમો અને શરતો પરની વધુ વિગતો માટે, નીચેના દસ્તાવેજોને કાળજીપૂર્વક વાંચો.

^ ઉંમરને લગતા તમામ સંદર્ભો છેલ્લા જન્મ દિવસ મુજબની ઉંમર પ્રમાણે છે.

1J.ver.02-06/17 WEB GUJ

વેચાણ પૂર્ણ કરતા પહેલા જોખમ પરિબળો, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને વેચાણ માહિતી પત્રિકાને કાળજીપૂર્વક વાંચો.

*કર લાભો:
કર લાભો આવકવેરાના નિયમો મુજબ છે અને તે સમયે સમયે ફેરફારને પાત્ર છે. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો.
પ્લાન લાભો હેઠળ દરેક ઉત્પાદન પૃષ્ઠ પર એક વધુ કર અસ્વીકૃતિ અસ્તિત્વમાં છે. તમે ભારતમાં લાગુ કરાયેલા આવક વેરા કાયદા અનુસાર આવકવેરાના લાભો/છૂટછાટો માટે લાયક છો, જે સમયાંતરે ફેરફારને પાત્ર છે. વધુ માહિતી માટે તમે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો.

Call us toll free at

1800 267 9090(દરરોજ 9:00 am થી 9:00 pm સુધી ઉપલબ્ધ)

અમને ઇમેઇલ કરો

info@sbilife.co.in