ઓનલાઈન કેન્સર વીમા યોજના - એસ.બી.આઈ લાઈફ સંપૂર્ણ કેન્સર સુરક્ષા પૉલિસી ખરીદો
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

એસબીઆઈ લાઈફ-સંપૂર્ણ કૅન્સર સુરક્ષા

UIN: 111N109V01

ઉત્પાદનકોડ: 2E

null

અમેતૈયારછીએ

 • નિદાન થવા પર સરળ ચૂકવણી
 • માસિક આવક લાભ મેળવવાનો વિકલ્પ
 • નિદાન થવા પર મૅડિકલ સેકંડ ઑપિનિયન
Calculate Premium
વ્યક્તિગત, નૉન-પાર્ટિસિપેટિંગ, નૉન-લિંક્ડ હેલ્થ ઈન્શ્યૉરન્સ પ્રોડક્ટ

શું કોઈ અનપેક્ષિત ઘટના ઘટે તો તમે તેની માટે તૈયાર છો?
એસબીઆઈ લાઈફ - સંપૂર્ણ કૅન્સર સુરક્ષાના વ્યાપક લાભો મેળવો અને કૅન્સરને પરાસ્ત કરવા સ્વયંને આર્થિક રીતે તૈયાર કરો.

આ પ્લાન આપે છે –
 • સરળતા - સરળ એનરોલમેન્ટ અને ચૂકવણી પ્રક્રિયા પૂરી પાડીને
 • લવચિકતા - માસિક આવક લાભ વિકલ્પ પસંદ કરવાની#
 • સુરક્ષા-તબક્કાવાર લમ્પસમ ચૂકવણી
 • વિશ્ર્વસનીયતા - તબીબી નિષ્ણાંતો પાસેથી સેકંડ ઑપિનિયન દ્વારા1
 • પરવડતા - વાજબી પ્રીમિયમ મારફત

#મેજર સ્ટેજ કૅન્સરનું નિદાન થવા પર ચૂકવવાપાત્ર ૪૦% વીમા રકમને બદલે ૩ વર્ષ માટે માસિક ચૂકવણી તરીકે વીમા રકમના ૧.૨૦% મેળવવાની લવચિકતા.

1મૅડિકલ એક્સપર્ટસની પૅનલ પાસેથી સેકંડ મૅડિકલ ઓપિનિયન મેળવો.

નીચે આપેલ અમારું પ્રીમિયમ કૅલક્યુલેટર અજમાવો અને કૅન્સરને પરાસ્ત કરવા તમને આર્થિક રીતે સજ્જ બનવામાં મદદ કરવાની અમને તક આપો.

ઑનલાઈન ખરીદો અને પ્રીમિયમ પર ૫% છૂટ મેળવો.

હાઈલાઈટ્સ

null

વ્યક્તિગત, નૉન-પાર્ટિસિપેટિંગ, નૉન-લિંક્ડ હેલ્થ ઈન્શ્યૉરન્સ પ્રોડક્ટ

હમણાં જ ખરીદો અહીં ગણતરી કરો
સુવિધાઓઅનેફાયદાઓ
 
 • વાસ્તવિક ખર્ચાઓથી સ્વતંત્ર ચૂકવણીઓ
 • માસિક આવક લાભનો વિકલ્પ
 • મૅડિકલ સેકંડ ઓપિનિયન
 • કોઈ તબીબી તપાસ નહીં
 • ત્રણ લાભ માળખાની પસંદગી
 • સમ એશ્યૉર્ડ રીસેટ બેનિફિટ
 • ઈન-બિલ્ટ પ્રીમિયમ વેઈવર બેનિફિટ
સુવિધાઓ
સરળતા
 • સરળ અને ઝંઝટ મુક્ત ફાળવણી પ્રક્રિયા
 • ક્લેમની ચૂકવણીઓ થયેલા ખર્ચાઓના સ્વરૂ‚પ/રકમને ધ્યાનમાં લીધા વગર કરાય છે
લવચિકતા
 • માસિક આવક લાભ સાથે આવકના નુકસાનને સરભર કરો.
સુરક્ષા
 • તબક્કાવારની લમ્પસમ ચૂકવણી સાથે તમારી આર્થિક સલામતી સુનિશ્ર્ચિત કરો.
વિશ્ર્વસનીયતા
 • નિષ્ણાતોની તબીબી પૅનલ તરફથી મૅડિકલ સેકંડ ઑપિનિયન મેળવો
પરવડતા
 • વાજબી પ્રીમિયમ સાથે તમારા આર્થિક આયોજનમાં ઉત્તમ બંધ બેસતું.
કૅન્સરનું નિદાન થવા પર :સમ એશ્યૉર્ડ રીસેટ બેનિફિટ : પૉલિસી મુદત દરમિયાન માન્ય માઈનર અથવા મેજર કૅન્સર ક્લેમની તારીખથી ૩ વર્ષ પૂરાં થવા પર અને આ જ મુદત દરમિયાન કૅન્સરનું વધુ નિદાન ન થવાને આધીન સંપૂર્ણ વીમા રકમ રીસ્ટોર્ડ કરવામાં આવશે, આ માટે વીમિત વ્યક્તિએ અગાઉના કૅન્સર(રો) માટે તબીબી રીતે આવશ્યક સારવાર મેળવી હોવી જોઈએ. આ લાભ અગાઉ માન્ય એડવાન્સ્ડ કૅન્સર ક્લેમ ધરાવતા લોકો માટે લાગુ નહીં થાય કેમ કે એડવાન્સ્ડ સ્ટેજ કૅન્સર ક્લેમ કરવા પર પૉલિસી રદ થઈ જશે.

મૅડિકલ સેકંડ ઓપિનિયન : આ સેવા વીમિત વ્યક્તિને તેમને કરાયેલા નિદાન અને સારવાર યોજનાનો અન્ય ડૉક્ટર પાસેથી સેકંડ ઓપિનિયન લેવાની તક આપે છે. આ સુવિધા માત્ર કૅન્સર અને સીઆઈએસનું નિદાન થવા પર જ પૂરી પાડવામાં આવશે.

સેવાઓ મેડિગાઈડ ઈન્ડિયા દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે છે.

પાકતી મુદત પર: આ પ્રોડક્ટ હેઠળ કોઈ મેચ્યોરિટી બેનિફિટ ઉપલબ્ધ નથી.

મૃત્યુ થવા પર: આ પ્રોડક્ટ હેઠળ કોઈ ડેથ બેનિફિટ ઉપલબ્ધ નથી.
 
એસબીઆઈ લાઈફ - સંપૂર્ણ કૅન્સર સુરક્ષાના જોખમી પરિબળો, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે નીચે આપેલ દસ્તાવેજ કાળજીપૂર્વક વાંચી લો.

$ઉંમર સંબંધિત બધા જ સંદર્ભો છેલ્લા જન્મ દિવસ મુજબ ઉંમર માટેના છે.
2માસિક પ્રકાર માટે, ૩ મહિનાનું પ્રીમિયમ એડવાન્સમાં ભરવાનું રહે છે. રીન્યૂઅલ પ્રીમિયમની ચુકવણી માત્ર ઈલેક્ટ્રૉનિક ક્લીઅરિંગ સિસ્ટમ (ECS) અથવા સ્ટેન્ડિંગ ઈન્સ્ટ્રક્શન્સ (જેમાં ચુકવણી બન્ક એકાઉન્ટ ડાયરેક્ટ ડેબિટ કરીને અથવા ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા કરવામાં આવે છે) દ્વારા જ કરી શકાશે. મંથલી સેલેરી સેવિંગ્સ સ્કીમ (એસએસએસ) માટે ૨ મહિનાનું પ્રીમિયમ એડવાન્સમાં ભરવાનું રહેશે અને રીન્યૂઅલ પ્રીમિયમની ચુકવણી માત્ર સેલેરી કપાત મારફત જ માન્ય છે.
મંથલી સેલેરી સેવિંગ્સ સ્કીમ (એસએસએસ) માટે ૨ મહિનાનું પ્રીમિયમ એડવાન્સમાં ભરવાનું રહેશે અને રીન્યૂઅલ પ્રીમિયમની ચુકવણી માત્ર સેલેરી કપાત મારફત જ માન્ય છે.

2E.ver.02-09/17 WEB GUJ

કવરેજ, વ્યાખ્યાઓ, અપવર્જનો, પ્રતિક્ષા મુદત, જોખમી પરિબળો, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે કૃપા કરી વેચાણનો નિર્ણય કરતા પહેલા સેલ્સ બ્રોશર કાળજીપૂર્વક વાંચી લો.

પ્રોડક્ટ રજુ કર્યાની તારીખ : 1 ઑગષ્ટ 2017

કર લાભો:
કર લાભો આવકવેરાના નિયમો મુજબ છે અને તે સમયે સમયે ફેરફારને પાત્ર છે. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો.
પ્લાન લાભો હેઠળ દરેક ઉત્પાદન પૃષ્ઠ પર એક વધુ કર અસ્વીકૃતિ અસ્તિત્વમાં છે. તમે ભારતમાં લાગુ કરાયેલા આવક વેરા કાયદા અનુસાર આવકવેરાના લાભો/છૂટછાટો માટે લાયક છો, જે સમયાંતરે ફેરફારને પાત્ર છે. વધુ માહિતી માટે તમે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો.

Call us toll free at

1800-103-4294(દરરોજ 8:30 am થી 9:30 pm સુધી ઉપલબ્ધ)

અમને ઇમેઇલ કરો

online.cell@sbilife.co.in

SMS EBUY

SMS EBUY SCS

56161