ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

Filters

Plan Type

Entry Age

Kind of Investor

Policy Term

Premium Payment Frequencies

Riders

Flexibity ULIPS

Other Options

Online

Our individual claim settlement ratio is 95.03%**

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ – ಇಶೀಲ್ಡ್

111N089V04

ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಭುಜದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳತುದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ – ಇಶೀಲ್ಡ್ ಇದೀಗ ನಿಮಗೆ ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸರಾಗವಾದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು


ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಶ್ರೇಣಿ#

Rs. 2,779 onwards

ಪ್ರವೇಶ ವಯಸ್ಸು

18 years

ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭಗಳು

  • ಎರಡು ಲಾಭದ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ರೈಡರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು
  • ಇನ್‌ಬಿಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಲ್‌ನೆಸ್ ಲಾಭ
 • ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯೋಜನೆ|
 • ರಕ್ಷಣೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು|
 • ಟರ್ಮ್ ಯೋಜನೆ|
 • ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್- ಇ-ಶೀಲ್ಡ್|
 • ಆನ್‌ಲೈನ್ ಯೋಜನೆ

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್‌ - ಇವೆಲ್ತ್‌ ಇನ್ಶೂರನ್ಸ್‌

111L100V03 ನಾನ್‌ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಟಿಂಗ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌‌ ಯೂನಿಟ್‌ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರನ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್

"ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊದಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಲಿಕ್ವಿಡಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಐದನೇ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯವರೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಲಾದ ಹಣವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃವಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಲು/ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ"

ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು


ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಶ್ರೇಣಿ#

Rs.10,000 onwards

ಪ್ರವೇಶ ವಯಸ್ಸು

5 years

ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭಗಳು

  • ವಾಯಿದೆ ಪ್ರಯೋಜನ
  • ಮರಣ ಪ್ರಯೋಜನ
  • *ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
 • ಲಿಂಕ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್|
 • ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಇವೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌|
 • ಆನ್‌ಲೈನ್‌|
 • ರಕ್ಷಣೆ|
 • ಸ್ವಂಯಚಾಲಿತ ಸ್ವತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ

**Calculated for the financial year 2018-19


ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ, ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.
ರೈಡರ್ಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ರೈಡರ್ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಓದಿ.

*ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ.
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತೆರಿಗೆ ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ.ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು/ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವಿರಿ, ಇದು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ

#ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಯ ಆವರ್ತನೆ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.