ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ | ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ - SBI ಲೈಫ್ - SBI ಲೈಫ್
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

Filters

Plan Type

Entry Age

Kind of Investor

Policy Term

Premium Payment Frequencies

Riders

Flexibity ULIPS

Other Options

Online

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಚಾಂಪ್ ಇನ್ಶೂರನ್ಸ್

111N098V02

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಚಾಂಪ್ ಇನ್ಶುರನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಮಕ್ಕಳ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ 18 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸು ಆದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಸಮನಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಂತುಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ.

ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು


ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಶ್ರೇಣಿ#

6,000 onwards

ಪ್ರವೇಶ ವಯಸ್ಸು

Child : 0 years
Proposer: 21 years

ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭಗಳು

  • ಪಾವತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿರುತ್ತವೆ
  • ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮನ್ನಾ ಪ್ರಯೋಜನ
 • Child Insurance Plans|
 • Traditional|
 • SBI Life – Smart Champ Insurance|
 • Protection|
 • Security

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ – ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್‌

111L073V02

"ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊದಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಲಿಕ್ವಿಡಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಐದನೇ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯವರೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಲಾದ ಹಣವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃವಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಲು/ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ"

ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು


ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಶ್ರೇಣಿ#

Rs. 24,000 to Rs. 50,000

ಪ್ರವೇಶ ವಯಸ್ಸು

Child : 0 years
Proposer: 18 years

ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭಗಳು

  • ವಾಯಿದೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ:
  • ಮರಣ ಪ್ರಯೋಜನ:
  • *ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
 • ಮಕ್ಕಳ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳು|
 • ಯುಲಿಪ್|
 • ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ – ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್‌|
 • ರಕ್ಷಣೆ|
 • ಭದ್ರತೆ

ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ, ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.
ರೈಡರ್ಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ರೈಡರ್ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಓದಿ.

*ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ.
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತೆರಿಗೆ ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ.ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು/ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವಿರಿ, ಇದು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ

#ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಯ ಆವರ್ತನೆ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.