ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಚಾಂಪ್ ವಿಮೆ | ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಚಾಂಪ್ ಇನ್ಶೂರನ್ಸ್

UIN: 111N098V02

Product Code: 1P

null

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿ.

 • ಪಾವತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿರುತ್ತವೆ
 • ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮನ್ನಾ ಪ್ರಯೋಜನ
 • ನಿಯಮಿತ ಸರಳ ಹಿಮ್ಮರಳಿಸುವ ಬೋನಸ್‌ಗಳು
 • ಅಪಘಾತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯ ರಕ್ಷಣೆ
ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಾನ್-ಲಿಂಕ್ಡ್, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶುರನ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್

ವಿಶ್ವವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವಿರಾ?

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಚಾಂಪ್ ಇನ್ಶುರನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಮಕ್ಕಳ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ 18 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸು ಆದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಸಮನಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಂತುಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ.

ಕೆಳಗಿವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯು ನೀಡುತ್ತಿದೆ -
 • ಭದ್ರತೆ - ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಡಿಸಲು
 • ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ - ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುಭದ್ರಗೊಳಿಸಲು
 • ಹೊಂದಾಣಿಕೆ - ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೆಳಗಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

null

ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರಣೆ

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

 • ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯಾದ್ಯಂತ ಜೀವ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತ ಪೂರ್ಣ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವಿಕಲತೆ (ATPD) ರಕ್ಷಣೆ
 • ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮನ್ನಾದ ತಕ್ಷಣದ ಪಾವತಿ
 • ಮಗು 18 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಸಮನಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
 • ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಥವಾ ಸೀಮಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಿ

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಸುರಕ್ಷತೆ
 • ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ
 • ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಯ ಹೊರೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬಯಸಿದಂತೆ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
 • ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಥವಾ ಸೀಮಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ*
ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಮರಣದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ATPD ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲೋ ಆಗ, ಪಾಲಿಸಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಯು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ:
 • SP ಪಾಲಿಸಿಗೆ: ಪ್ರಯೋಜನದ ಮೊತ್ತವು ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವು ಮೂಲ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂನ ಅಪವರ್ತನದಲ್ಲಿರುವಾಗ; ಇಲ್ಲಿ ಅಪವರ್ತನವು:
  ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ ವಿಮಾದಾರರ ಪ್ರವೇಶದ ಸಮಯದ ವಯಸ್ಸು 45 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿಮಾದಾರರ ಪ್ರವೇಶದ ಸಮಯದ ವಯಸ್ಸು 45 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು
  ಎಲ್ಲಾ ಅವಧಿಗಳು 1.25 1.10
 • LPPT ಗೆ: ಪ್ರಯೋಜನದ ಮೊತ್ತವು ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವು ಮೂಲ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ * ಅಥವಾ ವಿಮಾದಾರರ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸುವ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳ 105%.
  ಇಲ್ಲಿ ಅಪವರ್ತನವು:
  ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ ವಿಮಾದಾರರ ಪ್ರವೇಶದ ಸಮಯದ ವಯಸ್ಸು 45 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿಮಾದಾರರ ಪ್ರವೇಶದ ಸಮಯದ ವಯಸ್ಸು 45 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು
  8 ಮತ್ತು 9 ವರ್ಷಗಳು 5 5
  10 ವರ್ಷಗಲು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು 10 7
  *ವಾರ್ಷಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎನ್ನುವುದು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ, ಸೆಸ್, ಕೆಳಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಮೋಡಲ್ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಡಿಂಗ್‌ಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿದೆ.
 • ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್‌ಗಳು ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
 • ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್‌ಗಳ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಂತು(ಗಳನ್ನು) ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೋನಸ್, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್‌ಗಳ ಕೊನೆಯ ಕಂತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬದುಕುಳಿದಾಗ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಯೋಜನ
ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವಂತೆ ಮಗುವು 18, 19, 20 ಮತ್ತು 21 ನೇ ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಪಾಲಿಸಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ:

ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್‌ಗಳು
18 ವರ್ಷಗಳು 25 % ರಷ್ಟು ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ + 25% ರಷ್ಟು ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಸರಳ ಆವರ್ತನೀಯ ಬೋನಸ್
19 ವರ್ಷಗಳು 25 % ರಷ್ಟು ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ + 25% ರಷ್ಟು ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಸರಳ ಆವರ್ತನೀಯ ಬೋನಸ್
20 ವರ್ಷಗಳು 25 % ರಷ್ಟು ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ + 25% ರಷ್ಟು ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಸರಳ ಆವರ್ತನೀಯ ಬೋನಸ್
21 ವರ್ಷಗಳು 25 % ರಷ್ಟು ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ + 25% ರಷ್ಟು ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಸರಳ ಆವರ್ತನೀಯ ಬೋನಸ್ + ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೋನಸ್

ಕೊನೆಯ 3 ಪಾಲಿಸಿ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಕಂತಿನ(ಕಂತುಗಳು) ರಿಯಾಯಿತಿ ಮೌಲ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ

*ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು/ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ.

ಇವು ಯೋಜನೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು, ನಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾರಾಟಗಳ ಕೈಪಿಯನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಓದಿರಿ.

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ – ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಚಾಂಪ್ ಇನ್ಶೂರನ್ಸ್‌ನ ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಮುಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.

**ಎಲ್ಲಾ ಉಲ್ಲೇಖದ ವಯಸ್ಸು ಕೊನೆಯ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಕಾರ ಇರತಕ್ಕದ್ದು.
^ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಚಾಂಪ್ ಇನ್ಶೂರನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ಮೂಲ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ
# 3 ತಿಂಗಳುಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮರುನವೀಕರಣ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ (ECS) ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಯೀ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು (ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ನೇರ ಡೆಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು]
ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ (ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್), 2 ತಿಂಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಅನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮರುನವೀಕರಣ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ವೇತನದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಠಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿರುತ್ತದೆ/div>

1P.ver.03-10/17 WEB KAN

**ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ @4 ಮತ್ತು @8ರ ಊಹಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಫಲದ ದರಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ದರಗಳ ಕೇವಲ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪರಿದೃಷ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಬೋನಸ್ ದರಗಳು ಬೋನಸ್ ಸಂಚಯದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಕಂಪೆನಿಯ ವಿನಿಯೋಜನೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೋನಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು. (ಇವುಗಳ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವು ಪ್ರತಿಫಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲ). ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ವಿನಿಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.

ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ, ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.

*ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತೆರಿಗೆ ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು/ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವಿರಿ, ಇದು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ

ಟೋಲ್‌‌ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ

1800 267 9090(ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9.00 ವರೆಗೆ ಲಭ್ಯ)

ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ

info@sbilife.co.in