ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್‌ಶೂರ್‌ವೆಲ್ತ್‌ ಪ್ಲಸ್ | Lowest Premium ULIP Policy
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್‌ಶೂರ್‌ವೆಲ್ತ್‌ ಪ್ಲಸ್

UIN: 111L125V01

ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ : 2J

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್‌ಶೂರ್‌ವೆಲ್ತ್‌ ಪ್ಲಸ್

ನಿಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವಂತಹ ಇಎಮ್‌ಐ*

 • ಸುಲಭ ಮಾಸಿಕ ವಿಮೆ
 • 3 ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆ
 • ಮುಕ್ತಾಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಿಕೆ
 • ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾಸಿಕ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ
 • ಲಾಯಲ್ಟಿ ಆ್ಯಡಿಶನ್‌ಗಳು
Calculate Premium

*ಲೈಫ್ ಕವರೇಜ್ (ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ)ಗಾಗಿ ಸುಲಭ ಮಾಸಿಕ ವಿಮೆ


ನಾನ್-ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್, ಯೂನಿಟ್-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌

 

"ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳು ಕರಾರಿನ ಮೊದಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸಂದಾಯದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ವರೆಗೆ ಪಾಲಿಸಿಧಾರಕರು ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಜಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಸರೆಂಡರ್/ವಿಥ್‌ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ."

ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಉಳಿತಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯದ ಕ್ಷುಧೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನೇಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್‌ಶ್ಯೂರನ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್‌ಶುಅರ್‌ವೆಲ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾಸಿಕ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ನಮ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಿಸ್ಥಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಉಳಿತಾಯ, ಹಾಗೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಟೆಜಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 3 ಹೂಡಿಕೆಯ ತಂತ್ರಗಳ ಹಾಗೂ 9 ವಿಭಿನ್ನ ಫಂಡ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ .

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್‌ಶುಅರ್‌ವೆಲ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ :
 • ಭದ್ರತೆ - ನಡೆಯಬಹುದಾದ ಘಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭರವಸೆ
 • ನಮ್ಯತೆ - ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ 3 ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಗೂ 9 ಫಂಡ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ
 • ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ -ಪಾಲಿಸಿಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಚಾರ್ಜರುಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗಾಗಿ 11ನೇ ಪಾಲಿಸಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಪಾಲಿಸಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಆ್ಯಡಿಷನ್‌ಗಳ ಭರವಸೆ
 • ದ್ರವ್ಯತೆ - 6ನೇ ಪಾಲಿಸಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ 11ನೇ ಪಾಲಿಸಿ ವರ್ಷ ದಿಂದ ಅಥವಾ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ ದಿನದಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾಸಿಕ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ

ಈ ಯೂಲಿಪ್ ಹಾಗೂ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿ.

Highlights

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್‌ಶೂರ್‌ವೆಲ್ತ್‌ ಪ್ಲಸ್

Unit linked, non-participating, insurance plan

Buy Online Calculate Here

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳು

 • ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸುಲಭವಾದ ಮಾಸಿಕ ವಿಮೆ
 • ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ 3 ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆ- ಟ್ರಿಗರ್ ಸ್ಟ್ರೆಟೆಜಿ, ಆಟೋ ಅಸೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರೆಟೆಜಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಟೆಜಿ
 • ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಟೆಜಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ 9 ಫಂಡ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ
 • ಪಾಲಿಸಿಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ ಆಫ್ ಮಾರ್ಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್‌ಸ್ (ಆರ್‌ಒಎಮ್‌ಸಿ )
 • 11ನೇ ಪಾಲಿಸಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಆ್ಯಡಿಷನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ, ಫಂಡ್ ಮೌಲ್ಯದ ಬೂಸ್ಟರ್‌ಗಳು
 • 6ನೇ ಪಾಲಿಸಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಹಾಗೂ 11ನೇ ಪಾಲಿಸಿ ವರ್ಷ ದಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾಸಿಕ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಆಯ್ಕೆ
 • ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು*
*ಭಾರತದಲ್ಲಿ , ಸಮಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ/ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು


ಭದ್ರತೆ

 • ನಡೆಯಬಹುದಾದ ಘಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ

ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ

 • ಪಾಲಿಸಿಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಚಾರ್ಜಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗಾಗಿ 11ನೇ ಪಾಲಿಸಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಖಚಿತವಾದ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಆ್ಯಡಿಶನ್(ಸೇರ್ಪಡೆಗಳ) ನೀಡುತ್ತದೆ

ನಮ್ಯತೆ

 • ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ 3 ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಟೆಜಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ 9 ಫಂಡ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವಕಾಶ

ದ್ರವ್ಯತೆ

 • ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾಸಿಕ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ.
ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು (ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ) :
 • ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎನ್‌ಎವಿನಲ್ಲಿನ ಫಂಡ್ ವೌಲ್ಯವನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್(ಆರ್‌ಒಎಮ್‌ಸಿ)ಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಅಯ್ಕೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಫಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಾವಿನ ಪ್ರಯೋಜನ (ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ):
 • ಕಂಪನಿಗೆ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕದಂದಿನ ಫಂಡ್ ವೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ## ಅಥವಾ ಸಾವಿನ ತನಕ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್‌ಗಳ 105%, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ

 • 8 ವರ್ಷಗಳೊಳಗಿನ ಪ್ರವೇಶ ವಯಸ್ಸಿನೊಂದಿಗಿನ ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರಿಗಾಗಿ :
  ಪಾಲಿಸಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್‌ನ ಆರಂಭದ ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲು ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ಮರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಂದಿನ ಫಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

  ##ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದಿಂದ ವಿಮಾದಾರನ ಮರಣದ ತತ್‌ಕ್ಷಣದ ಹಿಂದಿನ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಪಾರ್ಶಿಯಲ್ ವಿಥ್‌ಡ್ರಾವಲ್ಸ್ (ಎಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ) ^ (ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆತಗಳ) ಮೊತ್ತದವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

  ^ವಿಮಾದಾರನ ಮರಣದ ತತ್‌ಕ್ಷಣದ ಹಿಂದಿನ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಮೊತ್ತಗಳಿದ್ದರೆ ಎಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಮರಣದಂದು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು 60 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ, 60 ವರ್ಷಗಳಾಗುವ ಮೊದಲು 2 ವರ್ಷಗಳೊಳಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆತಗಳು ಹಾಗೂ 60 ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆತಗಳನ್ನು ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಸರಿ ಹೊಂದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುವುದು.

  ಅಪಾಯ ತಥ್ಯಗಳು, ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಸೇಲ್ಸ್ ಬ್ರೋಶರನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.
 • For more details on risk factors, terms and conditions of SBI Life - Smart InsureWealth Plus, read the following documents carefully.
  *ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳೂ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ

  @8 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ವಿಮೆಯ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಸಿಯ 1 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 11 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಸಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 11 ಪಾಲಿಸಿ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 8 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ, ರಿಸ್ಕ್‌ ಕೂಡಲೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

  $$ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ವಿಮೆಯ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮೆಚೂರಿಟಿಯ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಪಾಲಿಸಿಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಯುಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

  2J.ver.01-01-19 WEB KAN

  **Assumed rates of returns @4% and @8% p. a., are only illustrative scenarios at these rates after considering all applicable charges. These are not guaranteed and they are not higher or lower limits of returns. Unit Linked Life Insurance products are subject to market risks. The various funds offered under this contract are the names of the funds and do not in any way indicate the quality of these plans and their future prospects or returns.


  ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಲೊಕೇಶನ್ ಶುಲ್ಕಗಳು’, ‘ಫಂಡ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು’ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೇರೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಲ್ಕಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಬ್ರೋಷರ್‌ನ್ನು ನೋಡಿರಿ.

  ಯುನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉತ್ಪಾದನಗಳಿಂದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಯುನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ವಿನಿಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಫಂಡ್‌ನ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬಿರಬಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಎನ್‌ಎವಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿಮೆ ಇಳಿಸಿದವರು ಆತನ/ಆಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ., ಇದು ಕೇವಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಯೊಂದರ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್-ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್‌ಶೂರ್‌ವೆಲ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೇವಲ ಯುನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್‌ಗಳ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್‌ಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಅದರ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಸ್ವರೂಪ ಅಥವಾ ಗಳಿಕೆಯ ಸೂಚಕವಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಹಪಟ್ಟ ಅಪಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಸಲಹೆಗಾರರ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ಅಥವಾ ವಿಮೆ ನೀಡುವವರ ಪಾಲಿಸಿಯ ದಸ್ತಾವೇಜಿನಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಒಪ್ಪಂದದ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ವಿವಿಧ ಪಂಡ್‌ಗಳು ಅಂಥ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಹೆಸರುಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅದರ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಸ್ವರೂಪ ಅಥವಾ ಗಳಿಕೆಯ ಸೂಚಕವಲ್ಲ.

  *Tax Benefits:
  Tax benefits are as per Income Tax Laws & are subject to change from time to time. Please consult your Tax advisor for details.
  You are eligible for Income Tax benefits/exemptions as per the applicable income tax laws in India, which are subject to change from time to time. You may visit our website for further details here. Please consult your tax advisor for details.

  Call us toll free at

  1800-103-4294(Available from 8:30 am to 9:30 pm )

  SMS EBUY

  SMS EBUY SIWP

  56161