ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ ಹಂತಗಳು
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ ಹಂತಗಳು

2019

Record Growth Year (Financial Year 2019-20)

Our Company crossed the Rs. 300 billion revenue mark in Gross Written Premium

2018

Enhanced Shareholder Value (Financial Year 2018-19)

SBI Life got listed on BSE and NSE

Total Asset under Management (AuMs) of our Company crossed Rs. 1 trillion

Our Company clocked in profit after tax of Rs. 10 billion

2017

Assets under Management cross Rs 1,00,000 crores (Financial Year 2017-18)

Achieves AUM (Assets Under Management) milestone of Rs 1,00,000 crores – Rs 1,01,226 crores

Pan-India presence with network of 801 branches as on March 31, 2017

2016

Record Renewal Premium Collection (Financial Year 2016-17 )

Renewal Premium Collection crosses milestone of Rs 10,000 Crores – Rs 10,871 Crores

Value Line Pte Ltd and McRitchie Investments Pte Ltd. bought stake of 1.95% each from SBI.

2015

ದಾಖಲೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವರ್ಷ (ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2015-16)

ರೂ 15,000 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು GWP (ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರೀಮಿಯಂ) ದಾಟಿದೆ

2014

ಬ್ಯಾಂಕಶುರನ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ವಿಸ್ತರಿಸುವಿಕೆ (ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2014-15)

ನಾಲ್ಕನೇ ಅನುಕ್ರಮ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್‌, ಬ್ರಾಂಡ್ ಇಕ್ವೀಟಿ ಮತ್ತು 2014 ರ ನೀಲ್ಸನ್ ಸರ್ವೇ ಮೂಲಕ 'ಬಹಳ ಭರವಸೆಯ ಖಾಸಗಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಡ್' ಎಂದು ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತವಾಗಿದೆ

2012

ಆಸ್ತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ರೂ. 50,000 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ (ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2012-13)

ರೂ. 50,000 ಕೋಟಿಗಳಿಂದ - ರೂ. 51,912 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು AuM (ಆಸ್ತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ) ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ

2011

ಲಾಭಗಳಿಕೆಯು 500 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ (ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2011-12)

ತೆರಿಗೆ ನಂತರದ ಲಾಭವು ರೂ. 500 ಕೋಟಿಗಳಿಂದ - ರೂ. 556 ಕೋಟಿಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ

ಮೇಡನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಶೇಕಡಾ 5% ರಷ್ಟನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

2009

ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಂ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ರೂ. 10,000 ಕೋಟಿಗಳ ಮಾನದಂಡವು GWP ಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ (ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2009-10)

ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೂಲಕ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಂ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ

ರೂ 10,000 ಕೋಟಿಗಳಿಂದ - ರೂ. 10,140 ಕೋಟಿಗಳ GWP (ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರೀಮಿಯಂ) ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ

MDRT (ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್) ಸದಸ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಂ 1 ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿದೆ

2007

ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ರೋಢಿಕೃತ ನಷ್ಟವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ರೂ. 5000 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು GWP ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ (ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2007-08)

ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೂ. 5000 ಕೋಟಿಗಳಿಂದ - ರೂ. 5622 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ.

ರೂ 10,000 ಕೋಟಿಗಳಿಂದ - ರೂ. 10494 ಕೋಟಿಗಳ AuM (ಆಸ್ತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ) ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೋಢಿಕೃತ ನಷ್ಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೂ ಸಹ ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕಂಪನಿ ಇದಾಗಿದೆ.

ಷೇರು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ರೂ. 500 ಕೋಟಿಗಳಿಂದ ರೂ. 1000 ಕೋಟಿಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ

2005

ಮೇಡನ್ ಲಾಭ (ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2005-06)

ಮೊದಲ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಲೈಫ್ ಇನ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ: ವರ್ಷದ ರೂ 2.03 ಕೋಟಿಗಳಿಗಾಗಿ PAT (ಲಾಭದ ನಂತರದ ತೆರಿಗೆ)

CRISIL ನಿಂದ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ AAA ರೇಟಿಂಗ್‌ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೊದಲ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ

2004

ಯುನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಾರಂಭ (ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2004-05)

ಹಾರಿಜೊನ್ - ಮೊದಲ ಯುನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ AuM (ಆಸ್ತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ) ರೂ. 1000 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ

2002

ಬ್ಯಾಂಕಶುರನ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ (ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2002-03)

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾನಲ್‌ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ

ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ಕ್ಲೈಮ್

2001

ವ್ಯಾಪಾರದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಆರಂಭ (ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2001-02)

ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೂ. 14.69 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವ 741 ಸಲಹೆಗಾರರ ಜೊತೆಗಿನ ಏಜೆನ್ಸಿ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

2000

ಆರಂಭಿಕ ಮಾಹಿತಿ (2000-01 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು):

ಎಸ್‌ಬಿಐ ವಿಮೆಯು 11ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2000 ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ

ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮದ ಒಪ್ಪಂದವು 27 ಫೇಬ್ರುವರಿ 2001 ರಂದು BNP ಪರಿಬಾಸ್ ಕಾರ್ಡಿಫ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ.

125 ಕೋಟಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಇಕ್ವಿಟಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್-2001 ರಂದು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ (74% ಎಸ್‌ಬಿಐ ಮತ್ತು BNP ಪರಿಬಾಸ್ ಕಾರ್ಡಿಫ್‌)

29-ಮಾರ್ಚ್-01 ರಂದು IRDA ನಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ (R3) ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ.