ಭರವಸೆ ಮಾಸಿಕ ವರಮಾನ ಯೋಜನೆ | ಎಸ್ ಬಿಐ ಲೈಫ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮನಿ ಪ್ಲಾನರ್
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ – ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮನಿ ಪ್ಲಾನರ್

UIN: 111N101V02

ಯೋಜನೆ ಕೋಡ್: 1R

null

ಇಂದೇ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ. ನಾಳೆ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

 • ಪಾಲಸಿ ಅವಧಿಯಾದ್ಯಂತ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಾವತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯ
 • ಏಕ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು
 • ಸರಳವಾದ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಬೋನಸ್‌ಗಳು
ಇಂಡಿವಿಶ್ಯಲ್, ನಾನ್ ‌ಲಿಂಕ್ಡ್, ವಿಥ್ ಪ್ರೊಪಿಟ್ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಅಸ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್

ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಿರುವಿರಾ? ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ?
ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮನಿ ಪ್ಲಾನರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಉಭಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಈ ವಿಥ್ ಪ್ರೊಪಿಟ್ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಅಸ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು -
 • ಭದ್ರತೆ - ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ತದೆ
 • ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ - ಪ್ರಯೋಜನ ಪಾವತಿಯ ಅವಧಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ
 • ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ - ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಯೋಜನೆಯ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ

ಮುಂದಿನ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಪ್ರಯೋಜನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ನಾಳೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಂದೇ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ.

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

null

ಇಂಡಿವಿಶ್ಯಲ್, ನಾನ್ ‌ಲಿಂಕ್ಡ್, ವಿಥ್ ಪ್ರೊಪಿಟ್ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಅಸ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
 
 • ಪಾಲಿಸಿಯ ಅವಧಿಯಾದ್ಯಂತ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ
 • ಪ್ರಯೋಜನ ಪಾವತಿಯ ಅವಧಿಯಾದ್ಯಂತ ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ
 • ನಾಲ್ಕು ಯೋಜನೆ ಆಯ್ಕೆ
 • ಸೀಮಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಏಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಸುರಕ್ಷತೆ
 • ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ರಕ್ಷಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಹಣಕಾಸು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ
 • ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಮಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
 • ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಹೊಂದಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಯೋಜನೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು
 • ನಿಮ್ಮ ಹಮಕಾಸು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ*
ಮರಣ ಪ್ರಯೋಜನ:

ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಾವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನಿಮ್ಮ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ:

ಎ ಅಥವಾ ಬಿ ಹೆಚ್ಚಿನ, ಎಲ್ಲಿ:
 • ಎ. ಮರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಿಮೆ ಮೊತ್ತ (ಎಸ್‌ಎ) + ಉಳಿಸಿರುವ ಸರಳ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಬೋನಸ್‌ಗಳು + ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೋನಸ್, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ.
  ಎಸ್‌ಎ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ:
  • ಮೂಲ ಒಟ್ಟು ವಿಮೆ ಮೊತ್ತ (ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ), ಅಥವಾ
  • ವಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಕಂತುಗಳು (ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಯೋಜನೆ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ 20% ಅಥವಾ 10%) ಪಾವತಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ವಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ವಿಮೆ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ
  • ವಾರ್ಷಿಕ /ಏಕ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್‌ನ ಬಹುವಿಧ,
   ನಿಯಮಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪಾವತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ:
   ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ವಯಸ್ಸು 45 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾದಲ್ಲಿ ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ವಯಸ್ಸು 45 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ
   10 7


   ನಿಯಮಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪಾವತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ:
   ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ವಯಸ್ಸು 45 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾದಲ್ಲಿ ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ವಯಸ್ಸು 45 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ
   10 7
 • ಮರಣದ ದಿನಾಂಕತದ ತನಕ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್‌ಗಳ 105%
ಬದುಕುಳಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ಲಾಭ ಪಾವತಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಿಕೆಗೆ ನೀವು 10 ವರ್ಷಗಳ ಭರವಸೆ ಯೋಜನೆ 1 ಮತ್ತು 3 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಮೊತ್ತದ 10% ಫಾರ್ ಮೂಲ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ 20% ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದು ಪ್ರತಿ ಪಾಲಿಸಿಯ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂತಹ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತಿಮ ಉಳಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಾವತಿಯ ಕಂತು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ<676>ಯೋಜನೆ 2 & 4, ಅಡಿಯಲ್ಲಿ.

ವಾಯಿದೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ:

ವಾಯಿದೆಯ ತನಕ ಬದುಕುಳಿದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸರಳ ಹಿಮ್ಮರಳಿಕೆ ಬೋನಸ್‌ಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಕಂತು ಅಂದರೆ ವಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ವಿಮೆ ಮೊತ್ತ. ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮೂಲ ವಿಮೆ ಮೊತ್ತದ 10% ಅಥವಾ 20 % ವಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ವಿಮೆ ಮೊತ್ತ.

*ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು/ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು:
http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ.

ಇವು ಯೋಜನೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು, ನಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾರಾಟಗಳ ಕೈಪಿಯನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಓದಿರಿ.

ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್-ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮನಿ ಪ್ಲಾನರ್‌ನ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿರಿ.
^ಎಲ್ಲಾ ಉಲ್ಲೇಖದ ವಯಸ್ಸು ಕೊನೆಯ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಕಾರ ಇರತಕ್ಕದ್ದು.
# ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೆ 3 ತಿಂಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ (ECS) ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು (ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ].
ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಉಳಿತಾಯ ಸ್ಕೀಮ್‌ಗಾಗಿ (SSS), ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೆ 2 ತಿಂಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ವೇತನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನವೀಕೃತ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದು

1R.ver.03-10/17 WEB KAN

**ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ @4 ಮತ್ತು @8ರ ಊಹಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಫಲದ ದರಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ದರಗಳ ಕೇವಲ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪರಿದೃಷ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಬೋನಸ್ ದರಗಳು ಬೋನಸ್ ಸಂಚಯದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಕಂಪೆನಿಯ ವಿನಿಯೋಜನೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೋನಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು. (ಇವುಗಳ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವು ಪ್ರತಿಫಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲ). ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ವಿನಿಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.

ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ, ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.

*ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತೆರಿಗೆ ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು/ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವಿರಿ, ಇದು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ

ಟೋಲ್‌‌ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ

1800 267 9090(ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9.00 ವರೆಗೆ ಲಭ್ಯ)

ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ

info@sbilife.co.in