ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ | SBI ಲೈಫ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೋಲ್ಡ್
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೋಲ್ಡ್

UIN: 111N096V02

ಯೋಜನೆ ಕೋಡ್: 1N

null

ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಿರಿ

 • ನಾಲ್ಕು ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು
 • ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ 110% ಒಟ್ಟು ಬದುಕಿರುವಾಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
 • ನಾಲ್ಕು ರೈಡರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು
 • ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿ
ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆರ್ಥಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಚಿಂತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಪಾರ್ಟಿಪಿಸೇಟಿಂಗ್ ಟ್ರೆಡಿಶನಲ್ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಶುರನ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿರುವ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೋಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆವರ್ತಕ ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅವಳಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು -
 
 • ಭದ್ರತೆ - ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ
 • ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ - ನಿಯಮಿತ ಕಾಲಾವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ
 • ನಮ್ಯತೆ - ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆ
 • ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ – ಮಿತವ್ಯಯಕಾರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರೈಡರ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮೂಲಕ

ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನದ ಸಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ.

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

null

ಇಂಡಿವಿಶ್ಯಲ್, ನಾನ್ ‌ಲಿಂಕ್ಡ್, ವಿಥ್ ಪ್ರೊಪಿಟ್ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಅಸ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

 • ಈಗಾಗಲೇ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಬದುಕುಳಿದಿರುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ
 • ವಾಯಿದೆಯವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಾದ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ 110% ಒಟ್ಟು ಬದುಕಿರುವಾಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನ
 • ವಿವಿಧ ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದಾದ ಬದುಕುಳಿದಿರುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ನಾಲ್ಕು ಯೋಜನೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು
 • ನಾಲ್ಕು ರೈಡರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೈಗೆಟಕುವ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ
 • ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿ

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಸುರಕ್ಷತೆ
 • ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸಿ
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ
 • ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಾವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ನಗದು ಹರಿವು
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
 • ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಾಲ್ಕು ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು
ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆ
 • ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರೈಡರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ವರ್ಧಿಸಿ
  • ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ – ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ರೈಡರ್
  • ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಡೆತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರೈಡರ್
  • ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರೈಡರ್
  • ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ – ಕ್ರಿಟಿ ಕೇರ್ 13 ನಾನ್-ಲಿಂಕ್ಡ್ ರೈಡರ್
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ*

ಉಳಿಯುವಿಕೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ:

 • ವಾಯಿದೆಗೂ ಮುನ್ನ:
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ನಿಗದಿತ ಶೇಕಡಾವಾರಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾದ ಉಳಿಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಕಂತುಗಳು ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
 • ವಾಯಿದೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ:
ಅಂತಿಮ ಉಳಿಯುವಿಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಕಂತು + ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸರಳ ಹಿಮ್ಮರಳಿಕೆ ಬೋನಸ್ + ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೋನಸ್, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ.

ಮರಣದಂದು:

ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮರಣವು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ನೀಡಲಾದ ಪಾಲಿಸಿಯು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ:

 • ನಾಮನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಎ ಅಥವಾ ಬಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದ್ದರೆ:

ಎ= ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಿಮೆ ಮೊತ್ತ + ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸರಳ ಹಿಮ್ಮರಳಿಕೆ ಬೋನಸ್‌ಗಳು + ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೋನಸ್, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ.
ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವು ಮೂಲ ವಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್‌‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಬಹು ವಿಧವಾದಲ್ಲಿ:
  ವಿಮಾದಾರರ ಪ್ರವೇಶದ ಸಮಯದ ವಯಸ್ಸು 45 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ವಿಮಾದಾರರ ಪ್ರವೇಶದ ಸಮಯದ ವಯಸ್ಸು 45 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ಬಹು ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 10 7

B = ಪಾವತಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್‌ಗಳ 105% ಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುವಂತಹ ಕನಿಷ್ಠ ಮರಣ ಪ್ರಯೋಜನ.

ಇತರೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ರೈಡರ್‌ಗಳ ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪಿನ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಕ್ಷಣೆ: -

 • ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್‌ ರೈಡರ್ (UIN:111B014V02): ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್‌ ರೈಡರ್ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಣ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
 • ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಡೆತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರೈಡರ್ (UIN: 111B015V02): ಅಪಘಾಟದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ರೈಡರ್ ವಿಮೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಣ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು
 • ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರೈಡರ್ (UIN 111B016V02) ಪಾಲಿಸಿ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರಿಗೆ ರೈಡರ್ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಕ್ರಿಟಿ ಕೇರ್ 13 ನಾನ್‌-ಲಿಂಕ್ಡ್‌ ರೈಡರ್‌ (UIN: 111B025V02): ರೈಡರ್ ಒಟ್ಟು ವಿಮೆ ಮೊತ್ತವು ಯಾವುದೇ ಹದಿಮೂರು ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಲ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ರೈಡರ್ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಓದಿ.

ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು*:
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು/ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು:
http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ.

ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೋಲ್ಡ್‌ನ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿರಿ.

^ಎಲ್ಲಾ ಉಲ್ಲೇಖದ ವಯಸ್ಸು ಕೊನೆಯ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಕಾರ ಇರತಕ್ಕದ್ದು.
*ಗರಿಷ್ಠ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ವಿಮಾಗಾರಿಕೆ ನೀತಿಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಆಫರ್‌ ಮಾಡಲಾದ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ.
# ಮಾಸಿಕ ಮೋಡ್‌ಗಾಗಿ, ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೆ 3 ತಿಂಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ (ECS) ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು (ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ) ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಉಳಿತಾಯ ಸ್ಕೀಮ್‌ಗಾಗಿ (SSS), ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೆ 2 ತಿಂಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ವೇತನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನವೀಕೃತ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದು

1N.ver.03-10/17 WEB KAN

**ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ @4 ಮತ್ತು @8ರ ಊಹಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಫಲದ ದರಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ದರಗಳ ಕೇವಲ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪರಿದೃಷ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಬೋನಸ್ ದರಗಳು ಬೋನಸ್ ಸಂಚಯದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಕಂಪೆನಿಯ ವಿನಿಯೋಜನೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೋನಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು. (ಇವುಗಳ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವು ಪ್ರತಿಫಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲ). ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ವಿನಿಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.

ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ, ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.
ರೈಡರ್‌ಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ರೈಡರ್ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಓದಿ.

*ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತೆರಿಗೆ ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು/ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವಿರಿ, ಇದು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ

ಟೋಲ್‌‌ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ

1800 267 9090(ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9.00 ವರೆಗೆ ಲಭ್ಯ)

ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ

info@sbilife.co.in