ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ | ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ - SBI ಲೈಫ್
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ – ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್‌ಕಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್

UIN: 111N085V03

ಯೋಜನೆ ಕೋಡ್: 1B

null

ನಿಯಮಿತ ಪಾವತಿಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ

 • ಯಮಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ
 • ನಿಯಮಿತ ಸರಳ ಹಿಮ್ಮರಳಿಸುವ ಬೋನಸ್‌ಗಳು
 • ನಾಲ್ಕು ರೈಡರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯು ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಣವನ್ನೂ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ?
ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ – ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್‌ಕಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯು, 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಹಣದ ಹರಿವಿನ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯ ದ್ವಿಗುಣ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯು ಇವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ –
 • • ಭದ್ರತೆ –ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯಾದ್ಯಂತ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ
 • • ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ – ನಿಯಮಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ
 • • ಅನುಕೂಲತೆ – ನಾಲ್ಕು ರೈಡರ್‌ಗಳ ಆಯ್ಕೆ

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ – ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್‌ಕಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.

ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ.

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

null

ನಾನ್-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

 • ಪಾಲಿಸಿಯ ಅವಧಿಯಾದ್ಯಂತ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ
 • ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಆವರ್ತನೀಯ ಬೋನಸ್‌ಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೋನಸ್, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಾಯಿದೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
 • ವಾಯಿದೆಯ ನಂತರ 15 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ 11% ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ
 • 7, 12 ಅಥವಾ 15 ವರ್ಷಗಳ ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ
 • ನಾಲ್ಕು ರೈಡರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಸುರಕ್ಷತೆ
 • ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಣಕಾಸು ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ
 • ವಾಯಿದೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿಯಮಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
 • ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
 • ಕೈಗೆಟುಕುವ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೈಡರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
  • ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ – ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ರೈಡರ್
  • ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಡೆತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರೈಡರ್
  • ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರೈಡರ್
  • ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ – ಕ್ರಿಟಿ ಕೇರ್ 13 ನಾನ್-ಲಿಂಕ್ಡ್ ರೈಡರ್
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ*

ವಾಯಿದೆ ದಿನದಂದು:

 • ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿ ವಾಯಿದೆ ಪ್ರಯೋಜನ: ನೀವು ವಾಯಿದೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಹಿಮ್ಮರಳಿಕೆಯ ಬೋನಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೋನಸ್, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.
 • ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯಿದೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ನೀವು ವಾಯಿದೆ ಅವಧಿಯ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆಗ ಮೂಲ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ 11% ಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ 15 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯು ನಿಮ್ಮ ಪಾವತಿಸುವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಕಂತನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಿಕೆ ಅವಧಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಬೇಸಿಕ್‌ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ 110% ರಷ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಹಿಮ್ಮರಳಿಕೆಯ ಬೋನಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೋನಸ್, ವಾಯಿದೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಯಿದೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನೀವು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಿರಿ.

ಮರಣದಂದು:

 • ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಮಾದಾರರ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾಮಿನಿರ್ದೇಶಿತರು (A,B) ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ:
 

ಎ. ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ + ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಆವರ್ತನೀಯ ಬೋನಸ್‌ಗಳು + ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೋನಸ್, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವು ಮೂಲ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ@ ಅಥವಾ ವಾಯಿದೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾತ್ರಿಯುತ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂನ ಗುಣಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ@@; ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಗುಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ ವಿಮಾದಾರರ ಪ್ರವೇಶದ ಸಮಯದ ವಯಸ್ಸು 45 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿಮಾದಾರರ ಪ್ರವೇಶದ ಸಮಯದ ವಯಸ್ಸು 45 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು
7 ವರ್ಷಗಳು 5 5
12 ಅಥವಾ 15 ವರ್ಷಗಳು 10 7
 

B. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳ 105% ರಷ್ಟನ್ನು ಮರಣದ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

@ಆಶ್ವಾಸನೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದು 'ಮೂಲ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ' ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾದ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಾಯಿದೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಮೂಲ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ 110% ರಷ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

@@ವಾರ್ಷಿಕೃತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ, ಸೆಸ್‌, ವಿಮಾಗಾರಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು, ಮಾದರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳಿಗೆ ಲೋಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರೈಡರ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಹೊರತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾವತಿಸುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾವತಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು/ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು:
http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ.

ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್- ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್‌ಕಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್‌ನ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿರಿ.
*ಗರಿಷ್ಠ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ವಿಮಾಗಾರಿಕೆ ನೀತಿಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಆಫರ್‌ ಮಾಡಲಾದ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ.
^ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳು ಕಳೆದ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕದ ಅನುಸಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
# 3 ತಿಂಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ECS) ಅಥವಾ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗೆ (SSS) ಸ್ಥಾಯೀ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ (ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಯ ನೇರ ಡೆಬಿಟ್‌ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾದ ಪಾವತಿಸುವಿಕೆ) ನವೀಕರಣ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, 2 ತಿಂಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೇತನದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನವೀಕರಣ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

1B.ver.03-10/17 WEB KAN

**ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ @4 ಮತ್ತು @8ರ ಊಹಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಫಲದ ದರಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ದರಗಳ ಕೇವಲ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪರಿದೃಷ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಬೋನಸ್ ದರಗಳು ಬೋನಸ್ ಸಂಚಯದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಕಂಪೆನಿಯ ವಿನಿಯೋಜನೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೋನಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು. (ಇವುಗಳ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವು ಪ್ರತಿಫಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲ). ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ವಿನಿಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.

ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ, ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.
ರೈಡರ್‌ಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ರೈಡರ್ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಓದಿ.

*ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತೆರಿಗೆ ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು/ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವಿರಿ, ಇದು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ

ಟೋಲ್‌‌ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ

1800 267 9090(ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9.00 ವರೆಗೆ ಲಭ್ಯ)

ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ

info@sbilife.co.in