ಮೈಕ್ರೋ ಟರ್ಮ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ | SBI ಲೈಪ್‌ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೂಪರ್ ಸುರಕ್ಷಾ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಸೂಪರ್ ಸುರಕ್ಷಾ

UIN: 111N039V03

null

ಗ್ರೂಪ್ ಮೈಕ್ರೋ ಟರ್ಮ್‌ ಅಶೂರನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್‌.

 • ಕೈಗೆಟಕುವಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು
 • ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಯ ಆವರ್ತನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ
 • ಸುಲಭ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗದ, ಭಾಗವಹಿಸದಿರುವ, ಗುಂಪು ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಅವಧಿಯ ಚಿಕ್ಕ ವಿಮೆ

ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ಜೀವ ವಿಮೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಲು ನೀವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುವಿರಾ?

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಗ್ರಾಮೀಣ ಸುಪರ್ ಸುರಕ್ಷಾವನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಒದಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಸಂಭವನಿಯ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಧಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ರತ್ರಣೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿ.

ಎಸ್‌‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಸೂಪರ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು –
 • ಭದ್ರತೆ - ಏನಾದರೂ ಸಂಭವನಿಯ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ
 • ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ - ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
 • ಸರಳತೆ- ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
 • ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ – ಸಮಂಜಸವಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯ ಉಡುಗರೆಯನ್ನು ನೀಡಿ.

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

null

ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗದ, ಭಾಗವಹಿಸದಿರುವ, ಗುಂಪು ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಅವಧಿಯ ಚಿಕ್ಕ ವಿಮೆ

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

 • ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿಮೆಯ ಅವಧಿ
 • ಏಕ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಯ ಆಯ್ಕೆ
 • ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
 • ಸಮಂಜಸವಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ರಕ್ಷಣೆ

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಸುರಕ್ಷತೆ
 • ಸಂಭವನೀಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ/li>
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
 • ನಿಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ನೀವು ಬಯಸುವ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆರಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ
 • ಏಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಡುವೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
ಸರಳತೆ
 • ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಆರೋಗ್ಯ ಘೋಷಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂಗೀಕಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆ
 • ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಮರಣದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಮಾದಾರರ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ವಿಮಾಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾಯಿದೆ ಸಮಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಧಿ ಖಾತ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಯಿದೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಇತರ ಮಾಹಿತಿ
 • ವಿಮಾ ತ್ಯಾಗ
  ವಿಮಾ ತ್ಯಾಗ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಮಾದಾರ ಸದಸ್ಯರು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಪಸು ಮಾಡಿದಾಗಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾವತಿಸುವ ಪಾಲಿಸಿಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಗ್ರೇಸ್ ಅವಧಿ
  ನಿಯಮಿತ ಪಾವತಿಯ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಾಯಿದೆ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 30 ದಿನಗಳ ಗ್ರೇಸ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಮರುಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
  ನಿಯಮಿತ ಪಾವತಿಯ ಪಾಲಿಸಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಪಾವತಿಸದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಾಯಿದೆ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ಮರುಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸದಸ್ಯರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
 • ಉಚಿತ ಲಕ್ ಅವಧಿ
  ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ(ಸ್ಕೀಮು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ )/ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾಲಿಸಿದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿಯ ಶರತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಕಂಡುಬರದೆ ಆತ/ಆಕೆ ವಿಮಾ ಕರಾರನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಆತ/ಆಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್ /ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 15 ದಿನಗಳಾಗುವುದರೊಳಗೆ ತನ್ನ ವಿಮೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಪತ್ರವನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಂಪನಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ಕಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿಯ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಳೆದು ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ
  ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಹೊರತುಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳು
  • ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
   ಅದು ವಿಚಾರಯುಕ್ತವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಮಾದಾರ ಗುಂಪು ಸದಸ್ಯರು ಅಪಾಯದ ಅಥವಾ ವಿಮಾರಕ್ಷಣೆಯ ನವೀಕರಣದ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಮರಣಿತ ಗುಂಪು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದೊರಕುವ ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಘಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸದಸ್ಯರ ಪಾಲಿಸಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ 80% ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು (ತೆರಿಗೆಯ ಒಟ್ಟು) ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ – ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಸೂಪರ್ ಸುರಕ್ಷಾದ ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಮುಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.

* ಎಲ್ಲಾ ಉಲ್ಲೇಖದ ವಯಸ್ಸು ಕೊನೆಯ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಕಾರ ಇರತಕ್ಕದ್ದು
**ಅನ್ವಯಿಸುವ ತೆರಿಗೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
^ಎಲ್ಲಾ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೈಕ್ರೋ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 2,00,000 ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

96.ver.01-09/17 WEB KAN

ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ, ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.

*ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತೆರಿಗೆ ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು/ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವಿರಿ, ಇದು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ

ಟೋಲ್‌‌ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ

1800 267 9090(ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9.00 ವರೆಗೆ ಲಭ್ಯ)

ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ

info@sbilife.co.in