મની બેક ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન | સ્માર્ટ ઇનકમ પ્રોટેક્ટ - SBI લાઇફ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

એસબીઆઇ લાઇફ - સ્માર્ટ ઇન્કમ પ્રોટેક્ટ

UIN: 111N085V03

ઉત્પાદન કોડ: 1B

null

નિયમિત ચુકવણીઓનો લાભ માણો.

 • નિયમિત વાર્ષિક આવક
 • નિયમિત સામાન્ય પ્રત્યાવર્તી બોનસ
 • ચાર રાઇડર વિકલ્પો
શું તમારો હાજર ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન પણ વિભિન્ન જીવન જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે નિયમિત રોકડ પ્રવાહ પ્રદાન કરે છે?
એસબીઆઇ લાઇફ - સ્માર્ટ ઇન્કમ પ્રોટેક્ટ, એક પરંપરાગત પાર્ટિસિપેટિંગ સેવિંગ્સ પ્લાન છે, જે લાઇફ કવર અને 15 વર્ષની અવધિમાં નિયમિત રોકડ આવક ઑફર કરે છે.

આ સેવિંગ પ્લાન ઑફર કરે છે –
 • સુરક્ષા - સમગ્ર પૉલિસી ટર્મ દરમિયાન જીવન સુરક્ષા
 • વિશ્વસનીયતા - નિયમિત વાર્ષિક આવક
 • લવચીકતા - ચાર રાઇડરની પસંદગી

એસબીઆઇ લાઇફ - સ્માર્ટ ઇન્કમ પ્રોટેક્ટ સાથે તમે પણ કેવી રીતે નિયમિત આવક મેળવી શકો છો તે જોવા માટે નીચેના બેનિફિટ ઇલ્યુસ્ટ્રેટરમાં તમારી માહિતી દાખલ કરો.

જીવનની વિભિન્ન માંગોને પૂરી કરવા માટે તેને પૂર્ણ વિશ્વાસ સાથે ઉજવો.

હાઈલાઈટ્સ

null

નોન-લિંક્ડ, પાર્ટિસિપેટિંગ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન

સુવિધાઓ

 • સમગ્ર પૉલિસી ટર્મ દરમિયાન લાઇફ કવર
 • વેસ્ટેડ પ્રત્યાવર્તી બોનસ વત્તા ટર્મિનલ બોનસ, જો કોઈ હોય તો, પરિપક્વતાએ એકસામટી રકમ તરીકે ચુકવવામાં આવે છે
 • 15 વર્ષના સમયગાળા પર, પરિપક્વતા પછી, મૂળભૂત સમ એશ્યોર્ડના 11% ની વાર્ષિક આવક
 • 7, 12 અથવા 15 વર્ષની પૉલિસી ટર્મ
 • ચાર રાઇડર વિકલ્પો

ફાયદાઓ

સુરક્ષા
 • તમારા કુટુંબની નાણાકીય જરૂરિયાતો પૂરી થાય છે તેની ખાતરી કરો
વિશ્વસનીયતા
 • તમારી જરૂરિયાતોને પૂરી કરવા માટે નિયમિત વાર્ષિક આવક, પરિપક્વતા સમયે તેને એકસામટી રકમ તરીકે પ્રાપ્ત કરવાનાં વિકલ્પ સાથે
લવચીકતા
 • તમારી નાણાકીય જરૂરિયાતો પર આધારિત પૉલિસી ટર્મ પસંદ કરો
 • નજીવા ખર્ચે ચાર રાઇડર વિકલ્પો મારફતે તમારા કવરેજને વિસ્તૃત કરો
  • એસબીઆઇ લાઇફ - પ્રીફર્ડ ટર્મ રાઇડર
  • એસબીઆઇ લાઇફ - એક્સિડેન્ટલ ડેથ બેનિફિટ રાઇડર
  • એસબીઆઇ લાઇફ - એક્સીડેન્ટલ ટોટલ એન્ડ પર્મેનન્ટ ડિસએબિલિટી બેનિફિટ રાઇડર
  • એસબીઆઇ લાઇફ - ક્રિટિ કેર 13 નોન-લિંક્ડ રાઇડર
કર લાભો મેળવો*

પરિપક્વતા પર:

 • એકસામટી રકમ તરીકે મેચ્યુરિટી બેનિફિટ્સ: તમે પરિપક્વતા પર, સ્થાપિત પ્રત્યાવર્તી બોનસ ઉપરાંત ટર્મિનલ બોનસ, જો કોઈ હોય તો તે મેળવો છો.
 • હપ્તાઓમાં મેચ્યુરિટી બેનિફિટ્સ: તમને પરિપક્વતા પછીના 15 વર્ષ માટે મૂળભૂત સમ એશ્યોર્ડનાં 11% બરાબર વાર્ષિક વળતરો ચુકવવામાં આવશે. આ 15 વર્ષનો સમયગાળો તમારા વળતરોનો સમયગાળો છે. પ્રથમ હપ્તો, વળતર મુદત દરમિયાન પ્રથમ વર્ષના અંતે ચુકવવામાં આવશે.
 • વૈકલ્પિક રીતે, તમારી પાસે એકસામટી રકમમાં પરિપક્વતા લાભ પ્રાપ્ત કરવાનો વિકલ્પ છે, જે મૂળભૂત સમ એશ્યોર્ડના 110% વત્તા સ્થાપિત પ્રત્યાવર્તી બોનસ વત્તા ટર્મિનલ બોનસ જો કોઈ હોય તો પરિપક્વતા પર હશે.

મૃત્યુ પર

 • પૉલિસી ટર્મ દરમિયાન લાઇફ એશ્યોર્ડની દુર્ભાગ્યપૂર્ણ મૃત્યુની ઘટનામાં, નૉમિની (A,B) માંથી જે વધુ હશે તે રકમ પ્રાપ્ત કરશે, જ્યાં:
 

મૃત્યુ પર સમ એશ્યોર્ડ + સ્થાપિત સરળ પ્રત્યાવર્તી બોનસ + ટર્મિનલ બોનસ, જો કોઈ હોય તો.

જ્યાં મૃત્યુ પર સમ એશ્યોર્ડ એ આમાંથી જે વધુ હોય તે મૂળભૂત સમ એશ્યોર્ડ@ અથવા પરિપકવતા પર ગેરેંટીડ સમ એશ્યોર્ડ અથવા વાર્ષિક પ્રીમિયમના ગુણાંકમાં@@; જ્યાં ગુણાંક છે:

પૉલિસી ટર્મ લાઇફ એશ્યોર્ડની પ્રવેશ સમયે ઉંમર 45 વર્ષથી ઓછી હોય લાઇફ એશ્યોર્ડની પ્રવેશ સમયે ઉંમર 45 વર્ષ અથવા તેથી વધુ હોય
7 વર્ષ 5 5
12 અથવા 15 વર્ષ 10 7
 

B. મૃત્યુની તારીખ સુધીમાં ચુકવેલ પ્રીમિયમ્સના 105%.

@મૃત્યુ પર ચુકવવા માટેની ચોક્કસ રકમ 'મૂળભૂત સમ એશ્યોર્ડ' અને પરિપક્વતા પર ગેરેંટીડ સમ એશ્યોર્ડ એ મૂળભૂત સમ એશ્યોર્ડના 110% હોય છે.

@@વાર્ષિક પ્રીમિયમ એ સેવા કર, ઉપકર, અન્ડરરાઇટિંગનાં વધારાના પ્રીમિયમ્સ અને મોડલ પ્રીમિયમ્સ માટેનાં લોડિંગ્સ જો કોઈ હોય તો તે સિવાયનું એક વર્ષમાં ચુકવવાપાત્ર પ્રીમિયમ હોય છે.

વળતરના સમયગાળા દરમિયાન મૃત્યુના કિસ્સામાં, તમામ ભાવિ વળતરો નૉમિની અથવા કાનૂની વારસદારને ચુકવવાનું ચાલુ રહેશે.

કરવેરાના લાભો
ભારતમાં લાગુ આવક વેરા કાયદા મુજબ તમે આવક વેરા લાભ/છૂટ માટે પાત્ર છો, જે સમય સમય પર પરિવર્તનને પાત્ર છે. તમે વધુ માહિતી માટે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો:
http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. કૃપા કરીને વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારની સલાહ લો.

એસબીઆઇ લાઇફ - સ્માર્ટ ઇન્કમ પ્રોટેક્ટના જોખમી પરિબળો, નિયમો અને શરતો પરની વધુ વિગતો માટે, નીચેના દસ્તાવેજોને કાળજીપૂર્વક વાંચો.
*મહત્તમ સમ એશ્યોર્ડ બોર્ડ દ્વારા માન્ય અન્ડરરાઇટિંગ પૉલિસીને પાત્ર હશે. મહત્તમ પ્રીમિયમ ઓફર કરેલ સમ એશ્યોર્ડ પર આધારિત હશે.
^ ઉંમરને લગતા તમામ સંદર્ભો છેલ્લા જન્મ દિવસ મુજબની ઉંમર પ્રમાણે છે.
# 3 મહિનાનું પ્રીમિયમ અગ્રિમ ચુકવવાનું રહેશે અને રીન્યુઅલ પ્રીમિયમ ચુકવણી ઇલેક્ટ્રોનિક ક્લિયરિંગ સિસ્ટમ (ECS) અથવા સ્ટેંડિંગ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ (જ્યાં ચુકવણી કાં તો બેંક એકાઉન્ટમાં ડાયરેક્ટ ડેબિટ દ્વારા અથવા ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા કરવામાં આવે છે) દ્વારા થશે, માસિક સેલરી સેવિંગ સ્કીમ (SSS) માટે, 2 મહિનાનું પ્રીમિયમ અગ્રિમ ચુકવવાનું રહેશે અને રીન્યુઅલ પ્રીમિયમ ચુકવણી ફક્ત પગાર કપાત મારફતે જ મંજૂર હશે

1B.ver.03-10/17 WEB GUJ

**વળતરના અનુમાનિત દરો અનુક્રમે ૪% અને ૮% દ.વ. લાગુ થતા બધાં જ ચાર્જિસ ધ્યાનમાં લીધા પછી માત્ર આ દરે દૃષ્ટાંતરૂપ સીનારિયો છે. બોનસ દરો બોનસ જમા થવાના મુદત દરમિયાન સ્થિર રહેવાનું અનુમાન છે, જ્યારે વાસ્તવિક બોનસ કંપનીના રોકાણ અનુભવ આધારે બદલાય શકે છે. આ ગૅરંટેડ નથી અને તે વળતરની ઉચ્ચ અથવા નિમ્ન મર્યાદા નથી. વળતરો ભાવિ રોકાણ કામગીરી સહિત અન્ય કેટલાંક પરિબળો પર આધારિત રહે છે.

વેચાણ પૂર્ણ કરતા પહેલા જોખમ પરિબળો, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને વેચાણ માહિતી પત્રિકાને કાળજીપૂર્વક વાંચો.
કબૂલાત/કરાર, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે, કૃપા કરીને કબૂલાત/કરાર માહિતી પત્રિકા વાંચો.

*કર લાભો:
કર લાભો આવકવેરાના નિયમો મુજબ છે અને તે સમયે સમયે ફેરફારને પાત્ર છે. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો.
પ્લાન લાભો હેઠળ દરેક ઉત્પાદન પૃષ્ઠ પર એક વધુ કર અસ્વીકૃતિ અસ્તિત્વમાં છે. તમે ભારતમાં લાગુ કરાયેલા આવક વેરા કાયદા અનુસાર આવકવેરાના લાભો/છૂટછાટો માટે લાયક છો, જે સમયાંતરે ફેરફારને પાત્ર છે. વધુ માહિતી માટે તમે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો.

Call us toll free at

1800 267 9090(Available from 9:00 am to 9:00 pm everyday)

E-mail us at

info@sbilife.co.in