માઇક્રો ટર્મ એશ્યોરન્સ પ્લાન | એસબીઆઈ લાઇફ ગ્રામીણ સુપર સુરક્ષા
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

એસબીઆઇ લાઇફ - ગ્રામીણ સુપર સુરક્ષા

UIN: 111N039V03

null

ગ્રુપ માઇક્રો ટર્મ એશ્યોરન્સ પ્લાન.

 • વ્યાજબી પ્રીમિયમો
 • સુરક્ષારકમ અને પ્રીમિયમ ચૂકવણીના આવર્તનની પસંદગી
 • સરળ નોંધણી પ્રક્રિયા
ગ્રુપ પ્યોર ટર્મ માઇક્રો ઇન્શ્યોરન્સ, નોન-લિંક્ડ, નોન-પાર્ટિસિપેટિંગ પ્લાન

શું તમે તમારા જૂથનાં સભ્યોને પોસાયતેવા પ્રીમિયમ પર લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સની સુરક્ષા પ્રદાન કરવા ઉત્સુક છો?

એસબીઆઇ લાઇફ - ગ્રામીણ સુપર સુરક્ષા સાથે તમે હવે તમારા જૂથનાં સભ્યોને પોસાય તેવા પ્રીમિયમો પર વીમા સુરક્ષા પ્રદાન કરી શકો છો. આ પ્લાન કોઈ સંભવિત ઘટનાના કિસ્સામાં તમારા જૂથનાં સભ્યોને તેઓના કુટુંબની નાણાકીય જરૂરિયાતોની સુરક્ષા કરવા સક્ષમ કરે છે..

એસબીઆઇ લાઇફ - ગ્રામીણ સુપર સુરક્ષા પ્લાન રજુ કરે છે -
 • સુરક્ષા - તમારા સભ્યોને સુરક્ષિત કરો અને તેઓના કુટુંબને કોઈ સંભવિત ઘટનાના કિસ્સામાં સુરક્ષિત કરો
 • લવચીકતા - પ્રીમિયમ ચૂકવણી વિકલ્પ પસંદ કરવાની
 • સરળતા - સરળ જોડાણ પ્રક્રિયા મારફતે
 • સામર્થ્ય - વ્યાજબી પ્રીમિયમ્સ સાથે

તમારા જૂથ સભ્યોને સુરક્ષાની ભેટ આપો.

હાઈલાઈટ્સ

null

ગ્રુપ પ્યોર ટર્મ માઇક્રો ઇન્શ્યોરન્સ, નોન-લિંક્ડ, નોન-પાર્ટિસિપેટિંગ પ્લાન

સુવિધાઓ

 • તમારા જૂથનાં સભ્યો માટે ટર્મ ઇન્શ્યોરન્સ
 • સિંગલઅથવા વાર્ષિક પ્રીમિયમ ચૂકવણીનો વિકલ્પ
 • કોઈ તબીબી તપાસ આવશ્યક નહીં
 • વ્યાજબી પ્રીમિયમો પર પાંચ વર્ષની મુદ્દતી સુરક્ષા

ફાયદાઓ

સુરક્ષા
 • કોઈ દુર્ઘટનાના કિસ્સામાં તમારા જૂથ સભ્યના કુટુંબને નાણાકીય સહાય દ્વારા સુરક્ષિત કરો
લવચીકતા
 • તમે તમારા સભ્યોને રજુ કરવા માંગતા હોવ તે સમ અશ્યોર્ડ પસંદ કરી શકો છો
 • સિંગલપ્રીમિયમ અથવા વાર્ષિક પ્રીમિયમમાંથીપ્રીમિયમ ચૂકવણીની પસંદગી
સરળતા
 • કોઈ તબીબી પરીક્ષણ નહીં, સ્વીકૃતિ સંતોષકારક આરોગ્ય એકરારપર આધારિત હશે
સામર્થ્ય
 • નામમાત્રના પ્રીમિયમપર પ્લાનના લાભો
મૃત્યુ લાભ:
પૉલિસી ટર્મ દરમિયાન લાઈફ અશ્યોર્ડના મૃત્યુની ઘટનામાં, પસંદ કરેલ સમ અશ્યોર્ડ ચૂકવવાપાત્ર હશે.
મેચ્યુરિટી બેનિફિટ્સ:
આ પ્યોર ટર્મ એશ્યોરન્સ ઉત્પાદન હોવાથી, આ પ્લાન હેઠળ કોઈ મેચ્યુરિટી બેનિફિટ ચૂકવવાપાત્ર નથી
અન્ય માહિતી
 • સરેન્ડર
  સરેન્ડર લાભ મુખ્ય પૉલિસી હોલ્ડર અથવા વ્યક્તિગત ઇન્શ્યોર્ડ સભ્યની વિનંતી પર ચૂકવવામાં આવશે. માત્ર સિંગલ ચૂકવણી પૉલિસીનાં કિસ્સામાં સરેન્ડર વેલ્યુ ચૂકવવાપાત્ર હશે.
 • ગ્રેસ પીરિયડ
  નિયમિત ચૂકવણીની પૉલિસીઓ માટે, પ્રીમિયમની નિયત તારીખથી 30 દિવસના ગ્રેસ પીરિયડની પરવાનગી આપવામાં આવશે.
 • રીવાઈવલ
  નિયમિત ચૂકવણીની પૉલિસીના કિસ્સામાં, સભ્ય પાસે પ્રથમ બિનચૂકવેલ પ્રીમિયમની પાકતી તારીખથી 2 વર્ષના સમયગાળાની અંદર જીવન સુરક્ષાને પુનર્જીવીત કરવાનો વિકલ્પ છે.
 • ફ્રી લુક પીરિયડ
  જો ગ્રુપ મેમ્બર (સ્વૈચ્છિક યોજનાઓના કિસ્સામાં)/માસ્ટર પૉલિસીધારક પૉલિસીના નિયમો અને શરતોથી સંતુષ્ટ ન હોય અને કૉન્ટ્રાકટ રદ કરવા માગતા હોય તો તેઓ/તેણી સર્ટિફિકેટ ઑફ ઈન્શ્યૉરન્સ/માસ્ટર પૉલિસી મળ્યાના તારીખથી ૧૫ દિવસોની અંદર તે રદ કરવા માટેકારણના પત્ર સહિત કંપનીને પૉલિસી પાછી આપીને તે રદ કરાવી શકે છે. ચુકવેલું પ્રીમિયમ મેમ્બરો સંદર્ભે થયેલ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ખર્ચ બાદ કર્યા પછી પાછું ચુકવી દેવામાં આવશે.
 • લોનની સુવિધા
  આ પ્લાન હેઠળ કોઈ લોનસુવિધા ઉપલબ્ધ નથી.
 • બહિષ્કરણો
  • આત્મહત્યા
   જો ઇન્શ્યોર્ડ જૂથ સભ્ય, તે સમજદાર હોય કે માનસિક રીતે અસ્થિર હોય, જોખમ પ્રારંભ થાય તેની તારીખ અથવા વીમા સુરક્ષાનાં પુનર્જીવીકરણની તારીખથી એક વર્ષની અંદર આત્મહત્યા કરે છે તો જૂથ સભ્ય માટે વીમાના લાભો ચૂકવવાપાત્ર હશે નહીં. આવી ઘટનામાં, સભ્ય માટેની પૉલિસી હેઠળ ચૂકવેલ પ્રીમિયમ્સની 80% રકમ (કર બાદ કરીને) પરત કરવામાં આવશે.

એસબીઆઇ લાઇફ - ગ્રામીણ સુપર સુરક્ષાના જોખમી પરિબળો, નિયમો અને શરતો પરની વધુ વિગતો માટે, નીચેના દસ્તાવેજોને કાળજીપૂર્વક વાંચો.

*ઉંમરનાં તમામ સંદર્ભો છેલ્લા જન્મદિવસના રોજની ઉંમર પ્રમાણે છે
**પ્રીમિયમની રકમો લાગુ કરવેરા વિનાની છે.
^તમામ એસબીઆઇ લાઇફ ગ્રુપ માઇક્રો ઇન્શ્યોરન્સ ઉત્પાદનો માટે એકંદર સમ અશ્યોર્ડ જીવન દીઠ 2,00,000 સુધી સીમિત કરવામાં આવશે. .

96.ver.01-09/17 WEB GUJ

વેચાણ પૂર્ણ કરતા પહેલા જોખમ પરિબળો, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને વેચાણ માહિતી પત્રિકાને કાળજીપૂર્વક વાંચો.

*કર લાભો:
કર લાભો આવકવેરાના નિયમો મુજબ છે અને તે સમયે સમયે ફેરફારને પાત્ર છે. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો.
પ્લાન લાભો હેઠળ દરેક ઉત્પાદન પૃષ્ઠ પર એક વધુ કર અસ્વીકૃતિ અસ્તિત્વમાં છે. તમે ભારતમાં લાગુ કરાયેલા આવક વેરા કાયદા અનુસાર આવકવેરાના લાભો/છૂટછાટો માટે લાયક છો, જે સમયાંતરે ફેરફારને પાત્ર છે. વધુ માહિતી માટે તમે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો.

Call us toll free at

1800 267 9090(દરરોજ 9:00 am થી 9:00 pm સુધી ઉપલબ્ધ)

અમને ઇમેઇલ કરો

info@sbilife.co.in