குரூப் இன்ஷூரன்ஸ் பாலிசி/ கார்ப்பொரேட் ஹெல்த் இன்ஷூரன்ஸ்-எஸ்பிஐ லைஃப்
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

குழுத் திட்டங்கள்

எஸ்பிஐ லைஃப் – பிரதான் மந்திரி ஜீவன் ஜோதி பீமா யோஜனா

111G102V01

எஸ்பிஐ லைஃப் – பிரதான் மந்திரி ஜீவன் ஜோதி பீமா ஜோஜனா மூலம் உங்கள் குடும்பத்தின் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாத்திடுங்கள். வருடத்திற்கு 330 மட்டும் செலுத்தி 2 லட்சம் ஆயுள் காப்பீட்டைப் பெற்றிடுங்கள்.

முக்கிய நன்மைகள்

  • முதிர்வு/சரண்டர் பலன்
  • வரிப் பலன்கள்*
 • டெர்ம் பிளான்|
 • பாரம்பரியத் திட்டம்|
 • குழுப் பாதுகாப்புத் திட்டம்|
 • எஸ்பிஐ லைஃப் – பிரதான் மந்திரி ஜீவன் ஜோதி பீமாயோஜனா|
 • இந்திய அரசு ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்டம்

எஸ்பிஐ லைஃப் - சம்பூர்ண சுரக்‌ஷா

111N040V04

எஸ்பிஐ லைஃப் சம்பூர்ண சுரக்‌ஷா திட்டமானது, ஆண்டுதோறும் புதுப்பிக்கக்கூடிய குழு காலவரை காப்பீட்டுத் திட்டமாகும். முறையான மற்றும் முறைசாரா குழுக்களுக்கு இத்திட்டம் கிடைக்கிறது. உங்கள் தேவைகளுக்கேற்ப திருத்தியமைக்கும் வகையில் முழுமையான காப்பீட்டு பலன் தொகுப்பை வழங்குகிறது.

முக்கிய நன்மைகள்

  • இறப்பு இழப்பீடு
  • ரைடர் பலன்கள்
  • வரிப் பலன்கள்*
 • குரூப் டெர்ம் இன்சூரன்ஸ்|
 • எஸ்பிஐ லைஃப் – சம்பூர்ண சுரக்‌ஷா|
 • பணி வழங்குபவர்-பணியாளர்|
 • பணி வழங்காதவர்-பணியாளர்

எஸ்பிஐ லைஃப் – ஸ்வர்ண ஜீவன்

111N049V04

பணியாளர்களின் பொறுப்பைப் பரிமாற்றுவதன் மூலம் பணியாளர் ஓய்வூதிய திட்டத்தை சமாளிக்க எஸ்பிஐ லைஃப் – ஸ்வர்ண ஜீவன் அவர்களுக்கு உதவுகிறது.

முக்கிய நன்மைகள்

  • தனிநபர் ஆன்னுயிட்டி
  • ஜாயின்ட் ஆன்னுயிட்டி
 • குழு ஆன்னுயிட்டி திட்டம்|
 • உடனடி ஆன்னுயிட்டி திட்டம்|
 • எஸ்பிஐ லைஃப் – ஸ்வர்ண ஜீவன்|
 • குழு ஓய்வூதியம்

ஆபத்துக் காரணிகள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைப் பற்றிய அதிக விவரங்களுக்கு, ஒப்புதல் தெரிவிப்பதற்கு முன்னர், விற்பனைச் சிற்றேட்டைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.
ரைடர்கள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைப் பற்றிய அதிக விவரங்களுக்கு, ரைடர் சிற்றேட்டைப் படிக்கவும்.

* வருமான வரிச்:
வருமான வரிச் சட்டங்களின்படி வரிப் பலன்கள் வழங்கப்படுகிறது. அவை அவ்வப்போது மாற்றத்திற்குரியது. விவரங்களுக்கு, உங்களின் வரி ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறவும்.
ஒவ்வொரு திட்டப் பக்கத்திலும் திட்டப் பலன்களுக்குக் கீழே மேலும் ஒரு வரிப் பொறுப்புத் துறப்பு உள்ளது.இந்தியாவில் பொருந்தக்கூடிய வருமான வரி சட்டங்களின்படி, நீங்கள் வருமான வரிப் பலன்கள் / விலக்குகள் ஆகியவற்றைப் பெற தகுதியுடையவராவீர். இது அவ்வப்போது மாற்றத்திற்குரியது. மேலும் விவரங்களுக்கு எங்களின் இணையதளத்தைப் பார்வையிடலாம். விவரங்களுக்கு, உங்கள் வரி ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறவும்.

# பிரீமியத் தொகையைச் செலுத்துவதற்கான கால இடைவெளி மற்றும் / அல்லது தேர்ந்தெடுத்த பிரீமிய வகையின் அடிப்படையில், பிரீமியத் தொகை வேறுபடலாம். பிரீமியங்களுக்கு எழுத்துப்பூர்வமான ஒப்புதலை வழங்குவது அவசியம்.