குழந்தை கல்வி திட்டம் | இந்தியாவில் குழந்தை காப்பீட்டுக் கொள்கை - எஸ்பிஐ லைஃப் - எஸ்.பி.ஐ. லைஃப்.
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

Filters

Plan Type

Entry Age

Kind of Investor

Policy Term

Premium Payment Frequencies

Riders

Flexibity ULIPS

Other Options

Online

எஸ்பிஐ லைஃப் - ஸ்மார்ட் சாம்ப் இன்சூரன்ஸ்

111N098V02

பாரம்பரியமான, நிறுவனத்தின் லாபத்தில் பங்கேற்கும் எஸ்பிஐ லைஃப் - ஸ்மார்ட் சாம்ப் இன்சூரன்ஸானது உங்கள் குழந்தையின் கல்வித் தேவைகளைப் பாதுகாக்க உதவும் குழந்தைக் காப்பீட்டுத் திட்டமாகும்.

முக்கிய அம்சங்கள்


Annual Premium Range*

6,000 onwards

Entry Age

Child : 0 years
Proposer: 21 years

முக்கிய நன்மைகள்

  • உங்கள் குழந்தையின் வயதின் அடிப்படையில் பேஅவுட்கள்
  • பிரீமியம் வெய்வர் பெனிஃபிட்
 • Child Insurance Plans|
 • Traditional|
 • SBI Life – Smart Champ Insurance|
 • Protection|
 • Security

எஸ்பிஐ லைஃப் - ஸ்மார்ட் ஸ்காலர்

111L073V02

எஸ்பிஐ லைஃப் - ஸ்மார்ட் ஸ்காலர் மூலம் முதலீடு செய்த தொகையில் சந்தையுடன் தொடர்புடைய வருமானங்கள் மற்றும் உங்கள் குழந்தைக்கு ஆயுள் காப்பீட்டுப் பாதுகாப்பு என்னும் இரட்டைப்

முக்கிய அம்சங்கள்


ஆண்டு பிரீமியம் ரேஞ்ச் *

Rs. 24,000 to Rs. 50,000

நுழைவு வயது

Child : 0 years
Proposer: 18 years

முக்கிய நன்மைகள்

  • முதிர்வுப் பலன்
  • இறப்பு இழப்பீடு
  • *வரிப் பலன்கள்
 • குழந்தைக் காப்பீட்டு திட்டங்கள்|
 • ULIP|
 • எஸ்பிஐ லைஃப் - ஸ்மார்ட் ஸ்காலர்|
 • ஆதரவு|
 • பாதுகாப்பு

ஆபத்துக் காரணிகள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைப் பற்றிய அதிக விவரங்களுக்கு, ஒப்புதல் தெரிவிப்பதற்கு முன்னர், விற்பனைச் சிற்றேட்டைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.
ரைடர்கள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைப் பற்றிய அதிக விவரங்களுக்கு, ரைடர் சிற்றேட்டைப் படிக்கவும்.

* வருமான வரிச்:
வருமான வரிச் சட்டங்களின்படி வரிப் பலன்கள் வழங்கப்படுகிறது. அவை அவ்வப்போது மாற்றத்திற்குரியது. விவரங்களுக்கு, உங்களின் வரி ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறவும்.
ஒவ்வொரு திட்டப் பக்கத்திலும் திட்டப் பலன்களுக்குக் கீழே மேலும் ஒரு வரிப் பொறுப்புத் துறப்பு உள்ளது.இந்தியாவில் பொருந்தக்கூடிய வருமான வரி சட்டங்களின்படி, நீங்கள் வருமான வரிப் பலன்கள் / விலக்குகள் ஆகியவற்றைப் பெற தகுதியுடையவராவீர். இது அவ்வப்போது மாற்றத்திற்குரியது. மேலும் விவரங்களுக்கு எங்களின் இணையதளத்தைப் பார்வையிடலாம். விவரங்களுக்கு, உங்கள் வரி ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறவும்.

# பிரீமியத் தொகையைச் செலுத்துவதற்கான கால இடைவெளி மற்றும் / அல்லது தேர்ந்தெடுத்த பிரீமிய வகையின் அடிப்படையில், பிரீமியத் தொகை வேறுபடலாம். பிரீமியங்களுக்கு எழுத்துப்பூர்வமான ஒப்புதலை வழங்குவது அவசியம்.