યુલિપ પ્લાન ઓનલાઈન ખરીદો | યુનિટ લિન્ક્ડ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન્સ - એસ.બી.આઈ લાઈફ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

Filters

Plan Type

Entry Age

Kind of Investor

Policy Term

Premium Payment Frequencies

Riders

Flexibity ULIPS

Other Options

Online

એસબીઆઇ લાઇફ - ઇવેલ્થ ઇન્શ્યુરન્સ

111L100V03 નોન-પાર્ટિસિપેટિંગ ઑનલાઇન યુનિટ લિંક્ડ ઇન્શ્યુરન્સ પ્લાન

હવે તમે સરળ, 3-પગલાની ઑનલાઇન ખરીદી પ્રક્રિયા સાથે યુએલઆઇપીનાં ફાયદાઓનો આનંદ લઈ શકો છો.એસબીઆઇ લાઇફ - ઇવેલ્થ ઇન્શ્યુરન્સ, તમને તમારી સંપત્તિ વધારવામાં મદદ કરે છે. તમારા રોકાણ કરેલા પૈસા પર માર્કેટ લિંક્ડ વળતરોનો અને જીવન વીમાની સુરક્ષાનો એમ બમણો લાભ લો.

મુખ્ય વિશેષતાઓ


વાર્ષિક પ્રીમિયમ રેંજ#

Rs.10,000 onwards

પ્રવેશની ઉંમર

5 years

કી લાભો

  • પરિપક્વતા લાભ(માત્ર ચાલુ પૉલિસીઓ માટે લાગુ પડે છે)
  • મૃત્યુ લાભ(માત્ર ચાલુ પૉલિસીઓ માટે લાગુ પડે છે)
  • *કરવેરા લાભો
 • યુનિટ લિંક્ડ પ્લાન|
 • એસબીઆઇ લાઇફ - ઇવેલ્થ ઇન્શ્યુરન્સ|
 • ઑનલાઇન|
 • સંરક્ષણ|
 • આપોઆપ સંપત્તિ ફાળવણી

વેચાણ પૂર્ણ કરતા પહેલા જોખમ પરિબળો, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને વેચાણ માહિતી પત્રિકાને કાળજીપૂર્વક વાંચો.
કબૂલાત/કરાર, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે, કૃપા કરીને કબૂલાત/કરાર માહિતી પત્રિકા વાંચો.

*કર લાભો:
કર લાભો આવકવેરાના નિયમો મુજબ છે અને તે સમયે સમયે ફેરફારને પાત્ર છે. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો.
પ્લાન લાભો હેઠળ દરેક ઉત્પાદન પૃષ્ઠ પર એક વધુ કર અસ્વીકૃતિ અસ્તિત્વમાં છે. તમે ભારતમાં લાગુ કરાયેલા આવક વેરા કાયદા અનુસાર આવકવેરાના લાભો/છૂટછાટો માટે લાયક છો, જે સમયાંતરે ફેરફારને પાત્ર છે. વધુ માહિતી માટે તમે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો

#પ્રીમિયમ ચુકવણીના આવર્તન અને / અથવા પસંદ કરેલ પ્રીમિયમ પ્રકારનાં આધારે પ્રીમિયમ શ્રેણી બદલાઈ શકે છે. પ્રીમિયમ્સ અન્ડર્રાઇટિંગને પાત્ર છે.