ગ્રૂપ ઇન્શ્યૉરન્સ પોલિસી | કૉર્પોરેટ હેલ્થ ઇન્શ્યૉરન્સ - એસબીઆઈ લાઇફ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

સમૂહ માટેના પ્લાન્સ

એસબીઆઇ લાઇફ - પ્રધાન મંત્રી જીવન જ્યોતિ બીમા યોજના

111G102V01

એસબીઆઇ લાઇફ -પ્રધાન મંત્રી જીવન જ્યોતિ બીમા યોજના દ્વારા તમારા કુટુંબનાં ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરો. માત્ર વાર્ષિક ₹330 પર ₹2 લાખનું લાઇફ કવર મેળવો.

કી લાભો

  • પરિપક્વતા/નિહિત લાભ
  • *કરવેરા લાભો
 • ટર્મ પ્લાન|
 • ટ્રેડિશનલ પ્લાન|
 • ગ્રુપ પ્રોટેક્શન પ્લાન|
 • એસબીઆઇ લાઇફ -પ્રધાન મંત્રી જીવન જ્યોતિ બીમા યોજના|
 • ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા લાઈફ ઇન્શ્યોરન્સ સ્કીમ

એસબીઆઇ લાઇફ - સંપૂર્ણ સુરક્ષા

111N040V04

એસબીઆઇ લાઇફ - સંપૂર્ણ સુરક્ષા, એ વિવિધ ઔપચારિક અને બિનઔપચારિક જૂથો માટે ઉપલબ્ધ, વાર્ષિક નવીનીકૃત ગ્રુપ ટર્મ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન છે. તે એક વ્યાપક વીમા લાભ પૅકેજ પ્રદાન કરે છે જે તમારી જરૂરિયાતો અનુસાર કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે.

કી લાભો

  • મૃત્યુ લાભ
  • રાઇડર લાભ
  • *કરવેરા લાભો
 • ગ્રુપ ટર્મ ઇન્શ્યોરન્સ|
 • એસબીઆઇ લાઇફ - સંપૂર્ણ સુરક્ષા|
 • નિયોક્તા-કર્મચારી|
 • બિન નિયોક્તા-કર્મચારી

એસબીઆઇ લાઇફ - સ્વર્ણ જીવન

111N049V04

એસબીઆઇ લાઇફ - સ્વર્ણ જીવન, નિયોક્તાને તેઓની જવાબદારીને સ્થાનાંતરિત કરવા મારફતે કર્મચારી પેન્શન સ્કીમ સંચાલિત કરવામાં મદદ કરે છે.

કી લાભો

  • એકલ એન્યુઇટી
  • જોઈન્ટ એન્યુઇટી
 • ગ્રુપ એન્યુઇટી પ્લાન|
 • ઈમિડિયેટ એન્યુઇટી પ્લાન|
 • એસબીઆઇ લાઇફ - સ્વર્ણ જીવન|
 • ગ્રુપ પેન્શન

વેચાણ પૂર્ણ કરતા પહેલા જોખમ પરિબળો, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને વેચાણ માહિતી પત્રિકાને કાળજીપૂર્વક વાંચો.
કબૂલાત/કરાર, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે, કૃપા કરીને કબૂલાત/કરાર માહિતી પત્રિકા વાંચો.

*કર લાભો:
કર લાભો આવકવેરાના નિયમો મુજબ છે અને તે સમયે સમયે ફેરફારને પાત્ર છે. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો.
પ્લાન લાભો હેઠળ દરેક ઉત્પાદન પૃષ્ઠ પર એક વધુ કર અસ્વીકૃતિ અસ્તિત્વમાં છે. તમે ભારતમાં લાગુ કરાયેલા આવક વેરા કાયદા અનુસાર આવકવેરાના લાભો/છૂટછાટો માટે લાયક છો, જે સમયાંતરે ફેરફારને પાત્ર છે. વધુ માહિતી માટે તમે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો

#પ્રીમિયમ ચુકવણીના આવર્તન અને / અથવા પસંદ કરેલ પ્રીમિયમ પ્રકારનાં આધારે પ્રીમિયમ શ્રેણી બદલાઈ શકે છે. પ્રીમિયમ્સ અન્ડર્રાઇટિંગને પાત્ર છે.