ચાઈલ્ડ એજ્યુકેશન પ્લાન | ભારતમાં ચાઈલ્ડ ઇન્શ્યોરન્સ પોલીસી - એસ.બી.આઈ લાઈફ - એસ.બી.આઈ લાઈફ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

Filters

Plan Type

Entry Age

Kind of Investor

Policy Term

Premium Payment Frequencies

Riders

Flexibity ULIPS

Other Options

Online

એસબીઆઇ લાઇફ - સ્માર્ટ ચેમ્પ ઇન્શ્યોરન્સ

111N098V02

એસબીઆઇ લાઇફ - સ્માર્ટ ચેમ્પ ઇન્શ્યોરન્સ, એક પરંપરાગત પાર્ટિસિપેટિંગ ચાઇલ્ડ ઇન્શ્યુરન્સ પ્લાન છે, જે તમારા બાળકની શૈક્ષણિક જરૂરિયાતોને સુરક્ષિત કરવામાં મદદ કરે છે. તમારું બાળક 18 વર્ષની ઉંમરે પહોંચે તે પછી ચાર સમાન વાર્ષિક હપ્તાઓ મારફતે સ્માર્ટ લાભોનો આનંદ લો.

મુખ્ય વિશેષતાઓ


વાર્ષિક પ્રીમિયમ રેંજ#

6,000 onwards

પ્રવેશની ઉંમર

Child : 0 years
Proposer: 21 years

કી લાભો

  • તમારા બાળકની ઉંમરના આધારે ચૂકવણીઓ
  • પ્રીમિયમ માફી લાભ
 • Child Insurance Plans|
 • Traditional|
 • SBI Life – Smart Champ Insurance|
 • Protection|
 • Security

નોન-પાર્ટિસિપેટિંગ યુનિટ લિંક્ડ ઇન્શ્યુરન્સ પ્લાન

111L073V02

એસબીઆઇ - સ્માર્ટ સ્કોલર વડે તમારા રોકાયેલા પૈસા પર માર્કેટ-લિંક્ડ વળતરોનો બમણો લાભ મેળવો અને તમારા બાળક માટે લાઇફ કવરની સુરક્ષા.

મુખ્ય વિશેષતાઓ


વાર્ષિક પ્રીમિયમ રેંજ#

Rs. 24,000 to Rs. 50,000

પ્રવેશની ઉંમર

Child : 0 years
Proposer: 18 years

કી લાભો

  • પરિપક્વતા લાભ
  • મૃત્યુ લાભ
  • *કરવેરા લાભો
 • ચાઇલ્ડ ઇન્શ્યુરન્સ પ્લાન્સ|
 • યુએલઆઇપી|
 • એસબીઆઇ લાઇફ - સ્માર્ટ સ્કોલર|
 • સંરક્ષણ|
 • સુરક્ષા

વેચાણ પૂર્ણ કરતા પહેલા જોખમ પરિબળો, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને વેચાણ માહિતી પત્રિકાને કાળજીપૂર્વક વાંચો.
કબૂલાત/કરાર, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે, કૃપા કરીને કબૂલાત/કરાર માહિતી પત્રિકા વાંચો.

*કર લાભો:
કર લાભો આવકવેરાના નિયમો મુજબ છે અને તે સમયે સમયે ફેરફારને પાત્ર છે. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો.
પ્લાન લાભો હેઠળ દરેક ઉત્પાદન પૃષ્ઠ પર એક વધુ કર અસ્વીકૃતિ અસ્તિત્વમાં છે. તમે ભારતમાં લાગુ કરાયેલા આવક વેરા કાયદા અનુસાર આવકવેરાના લાભો/છૂટછાટો માટે લાયક છો, જે સમયાંતરે ફેરફારને પાત્ર છે. વધુ માહિતી માટે તમે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો

#પ્રીમિયમ ચુકવણીના આવર્તન અને / અથવા પસંદ કરેલ પ્રીમિયમ પ્રકારનાં આધારે પ્રીમિયમ શ્રેણી બદલાઈ શકે છે. પ્રીમિયમ્સ અન્ડર્રાઇટિંગને પાત્ર છે.