મુખ્ય સીમાચિહ્ન
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

મુખ્ય સીમાચિહ્ન

2019

Record Growth Year (Financial Year 2019-20)

Our Company crossed the Rs. 300 billion revenue mark in Gross Written Premium

2018

Enhanced Shareholder Value (Financial Year 2018-19)

SBI Life got listed on BSE and NSE

Total Asset under Management (AuMs) of our Company crossed Rs. 1 trillion

Our Company clocked in profit after tax of Rs. 10 billion

2017

Assets under Management cross Rs 1,00,000 crores (Financial Year 2017-18)

Achieves AUM (Assets Under Management) milestone of Rs 1,00,000 crores – Rs 1,01,226 crores

Pan-India presence with network of 801 branches as on March 31, 2017

2016

Record Renewal Premium Collection (Financial Year 2016-17 )

Renewal Premium Collection crosses milestone of Rs 10,000 Crores – Rs 10,871 Crores

Value Line Pte Ltd and McRitchie Investments Pte Ltd. bought stake of 1.95% each from SBI.

2015

રેકોર્ડ વૃદ્ધિ વર્ષ (નાણાંકીય વર્ષ 2015-16)

GWP (ગ્રોસ રિટન પ્રીમિયમ) એ 15,000 કરોડની સીમાચિહ્ન જેવી રકમને પાર કરી

2014

બેંકાસ્યોરન્સ ચેનલનો વિસ્તાર (નાણાંકીય વર્ષ 2014-15)

ધ ઇકોનોમિક ટાઇમ્સ, બ્રાંડ ઇક્વિટી અને નેલ્સન સર્વે 2014 દ્વારા સળંગ ચાર વર્ષ માટે 'અત્યંત વિશ્વસનીય ખાનગી લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ બ્રાંડ' તરીકે રેંક આપવામાં આવ્યો

2012

અસેટ્સ અંડર મેનેજમેન્ટે રૂ. 50,000 કરોડની રકમને પાર કરી (નાણાંકીય વર્ષ 2012-13)

AuM (અસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ) એ રૂ. 50,000 કરોડ - રૂ. 51,912 ની સીમાચિહ્ન જેવી રકમ હાંસલ કરી.

2011

નફાએ રૂ. 500 કરોડની રકમને પાર કરી (નાણાંકીય વર્ષ 2011-12)

રૂ. 500 કરોડ - રૂ. 556 કરોડના પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સની સીમાચિહ્ન જેવી રકમ હાંસલ કરી

5% ના પ્રથમ ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરી

2009

ખાનગી સેક્ટરમાં નં. 1 ક્રમ મેળવ્યો અને GWP એ રૂ. 10,000 કરોડની સીમાચિહ્ન જેવી રકમને પાર કરી (નાણાંકીય વર્ષ 2009-10)

ન્યૂ બિઝનેસ પ્રીમિયમ દ્વારા ખાનગી સેક્ટરમાં નં. 1 ક્રમ અપાયો

GWP (ગ્રોસ રિટન પ્રીમિયમ) એ રૂ. 10,000 કરોડની સીમાચિહ્ન જેવી રકમને પાર કરીને રૂ. 10,104 કરોડ કરોડ હાંસલ કર્યા.

MDRT (મિલિયન ડોલર રાઉન્ડ ટેબલ) મેમ્બરશિપમાં વૈશ્વિકરૂપે નં. 1 ક્રમાંકિત

2007

સંપૂર્ણ સંચિત નુકસાનની ભરપાઈ કરીને, રૂ. 5000 કરોડના GWP બેંચમાર્કને હાંસલ કર્યો (નાણાંકીય વર્ષ 2007-08)

ગ્રોસ રિટન પ્રીમિયમે રૂ. 5000 કરોડની સીમાચિહ્ન જેવી રકમને પાર કરીને રૂ. 5622 કરોડ હાંસલ કર્યા.

AuM (અસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ) એ રૂ. 10,000 કરોડની સીમાચિહ્ન જેવી રકમને પાર કરીને રૂ. 10494 કરોડ હાંસલ કર્યા.

કંપનીએ તમામ સંચિત નુકસાનની ભરપાઈ કરીને ઉત્તરોત્તર નુકસાનરહિત વ્યાપાર હાંસલ કર્યો. ખાનગી ક્ષેત્રમાં આ ગૌરવ હાંસલ કરનારી પ્રથમ કંપની બની.

શેર મૂડી રૂ. 500 કરોડથી વધીને રૂ. 1000 કરોડ થઈ ગઈ

2005

પ્રથમ લાભ (નાણાંકીય વર્ષ 2005-06)

નફો મેળવનારી નવી પેઢીની પ્રથમ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની બની: વર્ષ માટેનો PAT (પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ) રૂ. 2.03 કરોડ છે

દાવો ચુકવાની ક્ષમતા માટે CRISIL પાસેથી AAA રેટિંગ મેળવનારી પ્રથમ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની બની

2004

યુનિટ લિંક્ડ ઉત્પાદન લૉંચ (નાણાંકીય વર્ષ 2004-05)

હોરિઝોન - પ્રથમ લૉંચ કરાયેલ યુનિટ લિંક્ડ ઉત્પાદન

AuM (અસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ) એ પહેલી વાર રૂ. 1000 કરોડની રકમને પાર કરી

2002

બેંકાસ્યોરન્સ ચેનલ લૉંચ (નાણાંકીય વર્ષ 2002-03)

બેંકા ચેનલ લૉંચ કરી

વર્ષ દરમિયાન પ્રથમ દાવાની ચુકવણી કરવામાં આવી

2001

વ્યવસાયની વાસ્તવિક શરૂઆત (નાણાંકીય વર્ષ 2001-02)

વર્ષમાં નવા વ્યવસાયની લિખિત પ્રીમિયમ છે રૂ. 14.69 કરોડ.

વર્ષના અંતે કંપની માટે કામ કરતાં 741 સલાહકારો ધરાવતી એજન્સી ચેનલ મારફતે જ પૉલિસીઓનું વેચાણ કરવામાં આવેલું.

2000

શરૂઆતની માહિતી (નાણાંકીય વર્ષ 2000-01 ના મહત્વપૂર્ણ કાર્યક્રમો):

એસબીઆઈ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપનીની સ્થાપના, કંપનીઝ એક્ટ હેઠળ 11મી ઑક્ટોબર 2000 ના દિવસે થયેલી

27મી ફેબ્રુઆરી, 2001 ના રોજ BNP Paribas Cardif સાથે સંયુક્ત ઉપક્રમ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યાં.

માર્ચ-2001 માં રૂ. 125 કરોડની શરૂઆતી ઇક્વિટી મૂડી ઊભી કરવામાં આવી (74% એસબીઆઈ અને 26% BNP Paribas Cardif)

29-માર્ચ-01 ના રોજ IRDA તરફથી વ્યવસાય (R3) શરૂ કરવા માટેની ફાઇનલ મંજૂરી મળી.