વ્યક્તિગત પ્લાન્સ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

Filters

Plan Type

Entry Age

Kind of Investor

Policy Term

Premium Payment Frequencies

Riders

Flexibity ULIPS

Other Options

Online

એસબીઆઇ લાઇફ - ઇશીલ્ડ

111N089V04

તમરા કુટુંબનાં ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવાનો ભાર તમારા ખભાથી તમારી આંગળીના વેઢે મૂકો. એસબીઆઇ લાઇફ - ઇશીલ્ડ હવે તમને લાઈફ ઇન્શ્યોરન્સ મેળવવાની સરળ અને ખામીરહિત ઑનલાઇન પ્રક્રિયાનો લાભ પ્રતિક્રિયા આપે છે.

મુખ્ય વિશેષતાઓ


વાર્ષિક પ્રીમિયમ રેંજ#

Rs. 2,779 onwards

પ્રવેશની ઉંમર

18 years

કી લાભો

  • બે લાભ માળખા અને બે રાઈડર વિકલ્પો
  • ઈનબિલ્ટ એક્સેલરેટેડ ટર્મિનલ ઈલનેસ બેનિફિટ
 • ટ્રેડિશનલ પ્લાન|
 • પ્રોટેક્શન પ્લાન્સ|
 • ટર્મ પ્લાન|
 • એસબીઆઇ લાઇફ - ઇશીલ્ડ|
 • ઑનલાઇન પ્લાન

એસબીઆઈ લાઈફ - પૂર્ણ સુરક્ષા

111N110V02

એસબીઆઈ લાઈફ પૂર્ણ સુરક્ષા પ્લાનની મદદથી તમારી વધતી ઉંમર સાથે જીવન અને જટીલ બીમારીના વીમા કવચ વચ્ચે આપોઆપ સંતુલન કરીને વધુ અસરકારક સુરક્ષા મેળવો.

કી લાભો


વાર્ષિક પ્રીમિયમ રેંજ#

RS 3000 to Rs 9,32,000

પ્રવેશની ઉંમર

18 years

મુખ્ય વિશેષતાઓ

  • ટર્મ ઈન્શ્યૉરન્સ પ્લાન વધતા ક્રિટિકલ ઈલનેસ કવર સહિત
  • ક્રિટિકલ ઈલનેસનું નિદાન થાય તો પ્રીમિયમ માફીનો લાભ
 • ટ્રેડિશનલ પ્લાન|
 • ક્રિટિકલ ઈલનેસ ઈન્શ્યૉરન્સ|
 • ટર્મ પ્લાન|
 • એસબીઆઈ લાઈફ - પૂર્ણ સુરક્ષા|
 • સંરક્ષણ પ્લાન

વેચાણ પૂર્ણ કરતા પહેલા જોખમ પરિબળો, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને વેચાણ માહિતી પત્રિકાને કાળજીપૂર્વક વાંચો.
કબૂલાત/કરાર, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે, કૃપા કરીને કબૂલાત/કરાર માહિતી પત્રિકા વાંચો.

*કર લાભો:
કર લાભો આવકવેરાના નિયમો મુજબ છે અને તે સમયે સમયે ફેરફારને પાત્ર છે. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો.
પ્લાન લાભો હેઠળ દરેક ઉત્પાદન પૃષ્ઠ પર એક વધુ કર અસ્વીકૃતિ અસ્તિત્વમાં છે. તમે ભારતમાં લાગુ કરાયેલા આવક વેરા કાયદા અનુસાર આવકવેરાના લાભો/છૂટછાટો માટે લાયક છો, જે સમયાંતરે ફેરફારને પાત્ર છે. વધુ માહિતી માટે તમે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો

#પ્રીમિયમ ચુકવણીના આવર્તન અને / અથવા પસંદ કરેલ પ્રીમિયમ પ્રકારનાં આધારે પ્રીમિયમ શ્રેણી બદલાઈ શકે છે. પ્રીમિયમ્સ અન્ડર્રાઇટિંગને પાત્ર છે.