એસબીઆઇ લાઇફ - ગ્રામીણ બિમા | કૌટુંબિક ટર્મ વીમા યોજનાઓ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

એસબીઆઇ લાઇફ - ગ્રામીણ બીમા

UIN: 111N087V01

Product Code: 1F

null

વ્યાજબી કિંમતે લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ.

 • તમારું પ્રીમિયમ પસંદ કરવા માટેનો વિકલ્પ
 • સરળ નોંધણી પદ્ધતિ
 • કોઈ તબીબી તપાસ નહીં
શું ઉચ્ચ વીમા પ્રીમિયમો તમને તમારા કુટુંબના નાણાકીય ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવાથી પાછળ રોકી રહ્યાં છે?

એસબીઆઇ લાઇફ - ગ્રામીણ બીમા સાથે એક પોસાય તેવી કિંમતે તમારા કુટુંબનું સંરક્ષણ કરો. એસબીઆઇ લાઇફ - ગ્રામીણ બીમા એ એક પ્યોર ટર્મ, માઇક્રો-ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન છે જે તમને એક વ્યાજબી કિંમતે તમારા કુટુંબ માટે નાણાકીય સુરક્ષા પ્રદાન કરવામાં મદદ કરે છે.

એસબીઆઇ લાઇફ - ગ્રામીણ બીમા પૉલિસી ઑફર કરે છે -
 • સુરક્ષા - તમારું કુટુંબ ભવિષ્યમાં નાણાકીય રીતે સુરક્ષિત છે તેની ખાતરી કરવાનો
 • સરળતા - સરળ આવેદન પ્રક્રિયાઓ સાથે
 • સામર્થ્ય - નામમાત્ર પ્રીમિયમો પર પ્લાન લાભો દ્વારા

તમારા કુટુંબનું ભાવિ સુરક્ષિત કરવા માટે પ્લાન કેવી રીતે મદદ કરે છે તે જોવા માટે નીચે અમારું બેનિફિટ ઇલ્યુસ્ટ્રેટર અજમાવો.
એસબીઆઇ લાઇફ - ગ્રામીણ બીમા સાથે તમારા કુટુંબને એક ઉજ્જવળ આવતીકાલ તરફ દોરો.

હાઈલાઈટ્સ

null

વ્યક્તિગત, પ્યોર ટર્મ, માઇક્રો-ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન

સુવિધાઓ

 • એકવારની પ્રીમિયમ ચૂકવણી સાથે લાઇફ કવર
 • કોઈ તબીબી પરીક્ષણની જરૂરિયાત વિના સરળ નોંધણી પ્રક્રિયા
 • પ્રીમિયમની શ્રેણીમાંથી રૂ. 100 ના ગુણાંકમાં એક પસંદ કરો

ફાયદાઓ

સુરક્ષા
 • તમારા કુટુંબની નાણાકીય સુરક્ષાની ખાતરી કરો
સામર્થ્ય
 • નામમાત્ર પ્રીમિયમો પર લાભો
સરળતા
 • સારા સ્વાસ્થ્યની ઘોષણાનાં આધારે પરેશાની-મુક્ત નોંધણી
કર લાભો મેળવો*

મૃત્યુ લાભ

પૉલિસી ટર્મ દરમિયાન લાઈફ અશ્યોર્ડની દુર્ભાગ્યપૂર્ણ મૃત્યુની ઘટનામાં, નૉમિની સમ અશ્યોર્ડ પ્રાપ્ત કરશે.

મેચ્યુરિટી બેનિફિટ

આ પ્લાન હેઠળ કોઈ મેચ્યુરિટી બેનિફિટ નથી.

સરેન્ડર બેનિફિટ

 • સરેન્ડર 2જા વર્ષ થી માન્ય છે.
 • પૉલિસીનાં છેલ્લા વર્ષમાં કોઈ સરેન્ડર બેનિફિટ ચૂકવવાપાત્ર રહેશે નહીં.
  સરેન્ડર વેલ્યુ આ રીતે ચૂકવવામાં આવશે:
  એકલ પ્રીમિયમ (સેવા કર સિવાયના) x 50% x બિનસમાપ્ત પૉલિસી ટર્મ / કુલ મુદત
  1 મુદત પૂર્ણ થયેલા મહિનામાં માપવામાં આવે છે.
  2 બિનસમાપ્ત મુદત, સરેન્ડરની તારીખે પૉલિસીની મહિનામાં કુલ મુદતમાંથી પૂર્ણ થયેલ મહિના બાદ કરીને હશે.
એસબીઆઇ લાઇફ - ગ્રામીણ બીમાના જોખમી પરિબળો, નિયમો અને શરતો પરની વધુ વિગતો માટે, નીચેના દસ્તાવેજોને કાળજીપૂર્વક વાંચો.
* ઉંમરનાં તમામ સંદર્ભો છેલ્લા જન્મદિવસના રોજની ઉંમર પ્રમાણે છે
**કરવેરામાં પ્રચલિત કરવેરા કાયદાની જોગવાઇઓ અનુસાર સમય સમય પર લાગુ થનારી કેન્દ્ર અને/અથવા રાજ્ય સરકાર દ્વારા સૂચિત કર્યા મુજબ, કુલ પ્રીમિયમની રકમ પર સેવા કર/ઉપકર/જીએસટી (હાલમાં માત્ર જમ્મુ-કાશ્મીરના રહેવાસી હોવાના કિસ્સામાં) અને/અથવા કોઈપણ અન્ય કાનૂની લેણા / કર / અધિકકરનો સમાવેશ થાય છે
^આ પ્લાન હેઠળ એકંદર સમ અશ્યોર્ડ દરેક લાઇફ માટે રૂ. 50,000 સુધી મર્યાદિત હશે.

1F.ver.03-06/17 WEB GUJ

વેચાણ પૂર્ણ કરતા પહેલા જોખમ પરિબળો, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને વેચાણ માહિતી પત્રિકાને કાળજીપૂર્વક વાંચો.

*કર લાભો:
કર લાભો આવકવેરાના નિયમો મુજબ છે અને તે સમયે સમયે ફેરફારને પાત્ર છે. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો.
પ્લાન લાભો હેઠળ દરેક ઉત્પાદન પૃષ્ઠ પર એક વધુ કર અસ્વીકૃતિ અસ્તિત્વમાં છે. તમે ભારતમાં લાગુ કરાયેલા આવક વેરા કાયદા અનુસાર આવકવેરાના લાભો/છૂટછાટો માટે લાયક છો, જે સમયાંતરે ફેરફારને પાત્ર છે. વધુ માહિતી માટે તમે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો.

Call us toll free at

1800 267 9090(દરરોજ 9:00 am થી 9:00 pm સુધી ઉપલબ્ધ)

અમને ઇમેઇલ કરો

info@sbilife.co.in