ఋణ బీమా పాలసీ | ఇండియాలో వ్యక్తిగత ఋణ సంరక్షణ ప్లాన్‌లు - ఎస్‌బిఐ లైఫ్
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

సమూహ ప్లాన్‌లు

ఎస్‌బిఐ లైఫ్- ఆర్‌ఐఎన్ఎన్ రక్ష

111N078V03

మీ ఆందోళనలను ఎస్‌బిఐ లైఫ్ – ఆర్ఐఎన్ఎన్‌ రక్షతో పక్కన పెట్టండి. ఈ ప్లాన్ మీ రుణాన్ని కవర్ చేస్తుంది మరియు మరణం సంభవించినప్పుడు మీ ఆర్థిక సంస్థకు చెల్లిస్తుంది.

కీ ప్రయోజనాలు

    • మరణానంతర లబ్ధి:
    • ఎస్‌బిఐ లైఫ్ - ప్రమాదంలో పూర్తి శాశ్వత వైకల్య అనుబంధాంశం (UIN: 111B023V02) లభ్ధి:
    • *పన్ను ప్రయోజనాలు
  • గ్రూప్ లోన్ రక్షణ ప్లాన్|
  • ఎస్‌బిఐ లైఫ్ – ఆర్ఐఎన్ఎన్ రక్ష|
  • తగ్గించిన టర్మ్ హామీ|
  • రుణ జీవితం

ఇందులో ఉండే రిస్కులు, నిబంధనలు మరియు షరతుల గురించి మరిన్ని వివరాల కోసం, దయచేసి కొనుగోలును నిర్ధారించడానికి ముందు విక్రయ కరపత్రాన్ని క్షుణ్ణంగా చదవండి.
అనుబంధాంశాలు, నిబంధనలు మరియు షరతుల గురించి మరిన్ని వివరాల కోసం, దయచేసి అనుబంధాంశ కరపత్రాన్ని క్షుణ్ణంగా చదవండి.

* పన్ను ప్రయోజనాలు:
పన్ను ప్రయోజనాలు ఆదాయపు పన్ను చట్టాలకు అనుగుణంగా ఉంటాయి &సమయానుగుణంగా మారతాయి. దయచేసి వివరాల కోసం మీ పన్ను సలహాదారును సంప్రదించండి.
ప్లాన్ ప్రయోజనాల విభాగం క్రింద ప్రతి ఉత్పత్తి పేజీలో మరొక పన్ను నిరాకరణ ఉంటుంది. భారతదేశంలో వర్తించే ఆదాయపు పన్ను చట్టాల ప్రకారం పన్ను ప్రయోజనాలు/మినహాయింపులు ఉంటాయి. తదుపరి వివరాల కోసం, మీరు మా వెబ్సైట్ను సందర్శించవచ్చు. దయచేసి వివరాల కోసం మీ పన్ను సలహాదారును సంప్రదించండి.

# ప్రీమియం చెల్లింపు తరచుదనం మరియు / లేదా ఎంపిక చేసుకోబడిన ప్రీమియం రకంపై ఆధారపడి ప్రీమియం శ్రేణి మారవచ్చు. ప్రీమియమ్లు పూచీకత్తుకు లోబడి ఉంటాయి.