జీవిత బీమా పాలసీ | ఇండియాలో SBI జీవితబీమా ప్లానులు

మీ కుటుంబ ఆర్థిక భద్రతకు భరోసా ఇస్తూ వారు సుఖసంతోషాలతో విరాజిల్లేలా చేయండి

రక్షణ ప్లాన్‌లను వీక్షించండి

భవిష్యత్తులో ఎటువంటి చింత లేకుండా జీవించడానికి ఈ రోజే ప్లాన్ చేసుకోండి

పదవీ విరమణ ప్లాన్‌లను వీక్షించండి

నేడు ఆదా చేయడం ద్వారా మీ పిల్లల కలలకు రెక్కలు తొడగండి

పిల్లల ప్లాన్‌లను వీక్షించండి

Fraud Calls Web

Over 85000 crore

ఈ తేదీ వరకు మెచ్యూరిటీ చెల్లింపులు*947

భారతదేశ వ్యాప్తంగా శాఖలు ఉన్నాయి#


3,15,95,523

Policy Holders^


*As per public disclosure (L-7 - Benefits Paid) & Financial Statements (Schedule 4 - Benefits Paid) of the Company, benefits paid since inception upto period ending 31st December 2019.

#Network of branches as on period ending 31st December 2019.

^Includes count of Inforce + Tech lapse individual policies along with count of lives covered under various Group policies.


 • Ashish Raval

  Software Engineer, Salesforce,
  Indianapolis, USA

  Thank you @SBILifeCares for promptly taking care of my login issue. I'm able to log in and view my policy details now.


 • Rohit Indurkar

  Assistant Manager, Bank of Baroda,
  Nagpur, Maharashtra

  Thank you for your support. It is really good to see, how quickly you had responded for resolution of my concern regarding the deduction of premium. I am happy to be an SBI Life customer!


 • Allen Vishwas

  Software Engineer, Mediatek
  Bangalore

  Thank you for your prompt response and resolving my request regarding rectification of my name on the policy held by me.


 • Keval Patel

  Network Engineer, Vadodara, Gujarat

  Thank you for your co-operation and help in resolving my query related to change in Nominee in the PMJJBY policy held by me. I am impressed with your service.


 • Rishabh Sharma

  Marketing Head, Kartar Valves Pvt. Ltd., Jalandhar (Punjab)

  I recently visited Jalandhar branch for my policy-related documentation. The customer representative helping me was excellent in his customer handling skills, behaviour, empathy, politeness, other traits, process knowledge, everything was in perfect ratio to my utmost satisfaction


 • Vemula Nishanth

  Senior Software Developer, Hyderabad

  Thank you for the prompt response. I am now able to check & track the details of my policy on your website at my convenience.


 • Adesh Panchal

  Staff nurse in Central hospital BCCL, Dhanbad

  Thanks a ton for your prompt response. The Premium was automatically deducted from my account.


 • Bheem Singh Meena

  Principal at Government School, GSSS Himmatgarh Banswara.

  SBI Life has been very prompt in addressing my concern regarding my Sampoorn Suraksha policy. Many many thanks for your kind cooperation.


 • Priyank Shah

  Manager (Project Elect) State PSU Company, Vadodara, Gujarat

  SBI Life Insurance understood my concern regarding claim settlement and have resolved it to my satisfaction. Thanks a lot.


 • Sanjay Bakhru

  Captain on Merchant Ships, New Delhi

  This is Excellent, Resolved my concern pertaining to my policy document within 24 hrs of my tweet. My special Thanks to Mr. Ravi Kumar Gupta from Delhi and Mr.Cleo from Mumbai.


 • Sachin Ramdasi

  Director at Ksolves India Pvt. Ltd.

  It was a wonderful experience interacting with SBI Life Insurance support team on Twitter. My concern regarding the premium was resolved to my utmost satisfaction.


 • Mallikarjun J Iyyer

  Indore, Self Employed

  Thank you for getting in touch with me. Mr. Cleo was very helpful and more than courteous to resolve my query regarding premium payments.


 • Prasanta Sankar

  Birbhum, School Teacher

  My concern regarding my SBI Life Insurance policy was quickly addressed. Excellent


 • B. G. Samanta

  West Bengal, General Manager

  I live outside Kolkata and Ms. Sengupta Ghosh of SBI Life Insurance Kolkata contacted me over phone and email regarding the maturity of my life insurance policy. I am very happy to say that I received the payout due to her efforts.


 • Rahul R. Shukla

  Kanpur, Engineer

  SBI Life Insurance reached out to me and resolved my query regarding my policy. Thank you very much!