சிக்கலான நோய்களுக்கான திட்டம் ஆன்லைன் - எஸ்பிஐ லைஃப் பூர்ணா சுரக்ஷா டெர்ம் பாலிசியை வாங்கவும்.
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

எஸ்பிஐ லைஃப் - பூர்ண சுரக்ஷா

UIN: 111N110V01

திட்டக் குறியீடு: 2F

null

நம்முடையவர்களின் அன்பு கவலையாக மாறிவிடக்கூடாது

 • அதிகரிக்கும்** கிரிட்டிக்கல் இல்னெஸ் காப்பு கொண்ட டேர்ம் இன்ஷ்யூரன்ஸ் ப்ளான்.
 • கிரிட்டிக்கல் இல்னெஸ் கண்டறியப்பட்டதன் பேரில் பிரீமியம் தள்ளுபடி பலன்
 • பாலிசி காலவரை முழுவதும் நிலையான பிரீமியம்
Calculate Premium
இன்-பில்ட் கிரிட்டிக்கல் இல்னெஸ் காப்பு கொண்ட நான்-லிங்க்டு டேர்ம் இன்ஷ்யூரன்ஸ் ப்ளான்.

வயதுடன் உங்களுடைய தேவைகளும் மாறும்போது, ஏன் உங்களுடைய நிதிசார் திட்டமிடுதலும் மாறக்கூடாது?
எஸ்பிஐ லைஃப் - பூர்ண சுரக்ஷா திட்டம் கொண்டு, அதிக பயன்மிக்க பாதுகாப்பிற்காக, நீங்கள் முதுமை அடையும்போது ஆயுள் மற்றும் கிரிட்டிக்கல் இல்னெஸ் காப்பு தானாக மறுசீரமைத்துக் கொள்ளுங்கள்

கிரிட்டிக்கல் இல்னெஸ் காப்பு கொண்ட இந்த டேர்ம் இன்ஷ்யூரன்ஸ் திட்டம் வழங்குவது:
 • பாதுகாப்பு - இறப்பு மற்றும் கிரிட்டிக்கல் இல்னெஸ் என்னும் நிலையில் விரிவான பாதுகாப்பு
 • சுலபத்தன்மை - ஒவ்வொரு பாலிசி ஆண்டு நிறைவுபோதும் ஆயுள் மற்றும் கிரிட்டிக்கல் இல்னெஸ் காப்பீட்டை மறுசமநிலைப்படுத்திக் கொள்ளுதல்
 • நம்பகத்தன்மை -: காப்பீடு செய்யப்பட்ட 36 கிரிட்டிக்கல் இல்னெஸ்களில் ஏதேனும் ஒன்று இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டால் நிதிசார் ஆதாரத்திற்காக ஒட்டுமொத்த தொகை வழங்குகிறது மற்றும் எதிர்கால அனைத்து பிரீமிங்களையும்..தள்ளுபடி செய்கிறது.

பொருளாதாரரீதியாக உங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ள மறுசமநிலைப்படுத்திக் கொள்வது எப்படி என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கீழே உள்ள எங்களுடைய பிரீமியம் கணக்கீட்டு முறையைப் பார்க்கவும்

 

ஹைலைட்ஸ்

null

Individual, Non-participating, Non-linked health insurance product

Buy Online Calculate Here
சிறப்பம்சங்கள்
 
 • வாழ்நாள் நிலை மறுசீரமைத்துக்கொள்ளல்
 • விரிவான கிரிட்டிக்கல் இல்னெஸ் காப்பீடு
 • கிரிட்டிக்கல் இல்னெஸ் கண்டறியப்பட்டதன் பேரில் பிரீமியம் தள்ளுபடி
 • பாலிசி காலவரை முழுவதும் நிலையான பிரீமியம்
பயன்கள்
பாதுகாப்பு :
 • இறப்பு மற்றும் கிரிட்டிக்கல் இல்னெஸ் என்னும் நிலையில் விரிவான பாதுகாப்பு பெற்றிடுங்கள்
சுலபத்தன்மை :
 • • ஒவ்வொரு பாலிசி ஆண்டு நிறைவுபோதும் ஆயுள் மற்றும் கிரிட்டிக்கல் இல்னெஸ் காப்பீட்டை மறுசமநிலைப்படுத்திக் கொள்ளுகிறது.
நம்பகத்தன்மை :
 • 36 தீவிரமான கிரிட்டிக்கல் இல்னெஸ்களுக்கு எதிராக உங்கள் நிதிநிலையை பாதுகாத்துக்கொள்ளுகிறது.
 • காப்பீடு செய்யப்பட்ட 36 கிரிட்டிக்கல் இல்னெஸ்களில் ஏதேனும் ஒன்று இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டதன் பேரில் எதிர்கால அனைத்து பிரீமிங்களையும்..தள்ளுபடி செய்கிறது.
வாழ்நாள் நிலை மறுசீரமைத்துக்கொள்ளல் :

Tவாழ்நாள் நிலை மறுசீரமைத்துக்கொள்ளும் சிறப்பம்சம் ஆயுள் காப்பீடு மற்றும் கிரிட்டிக்கல் இல்னெஸ் காப்பீடு இடையே சீரமைத்துக் கொள்கிறது.

பாலிசியின் துவக்கத்தில் அடிப்படை காப்பீட்டுத் தொகையானது ஆயுள் காப்பு காப்பீட்டுத் தொகை மற்றும் கிரிட்டிக்கல் இல்னெஸ் காப்பீட்டுத் தொகை இடையே முறையே 80:20 என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கப்படும். கீழே அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள படி ஒவ்வொரு அடுத்த பாலிசி ஆண்டு நிறைவு அன்று கிரிட்டிக்கல் இல்னெஸ் காப்பீட்டுத் தொகையில் ஓர் அதிகரிப்பு இருக்கும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பாலிசி காலவரை அடிப்படையில் துவக்க கிரிட்டிக்கல் இல்னெஸ் காப்பீட்டுத் தொகையின் ஒரு சதவிகிதமாக அதிகரிக்கும்.


ஆயுள் காப்பீடு காப்பீட்டுத்தொகையில் குறைப்பு என்பது கிரிட்டிக்கல் இல்னெஸ் காப்பீடு காப்பீட்டுத்தொகையில் அதிகரிப்புக்கு சமமாகும். காப்பீட்டுத் தொகையில் இந்த மாற்றம் பாலிசி ஆண்டுநிறைவு போது மட்டுமே நிகழும்.

மொத்த அடிப்படை காப்பீட்டுத் தொகை (ஆயுள் காப்பு காப்பீட்டுத் தொகை + கிரிட்டிக்கல் இல்னெஸ் காப்பீட்டுத் தொகை) பாலிசி காலவரை முழுவதும் மாறாது அப்படியே இருக்கும்.ஆயுள் காப்பீடு :

துரதிர்ஷ்டவசமாக காப்பீடு செய்துகொண்டவரின் இறப்பு நிகழ்ந்துவிடும்பட்சம், இறப்பு நிகழ்ந்த தேதி அன்று பயனுள்ள ஆயுள் காப்பீடு காப்பீட்டுத்தொகை அளிக்கப்படும்.
 
• கிரிட்டிக்கல் இல்னெஸ் பலன்
பயனுள்ள^கிரிட்டிக்கல் இல்னெஸ் காப்பீட்டுத்தொகை காப்பீடு செய்துகொண்ட கிரிட்டிக்கல் இல்னெஸ் கண்டறியப்பட்டதன் பேரில் அளிக்கப்படும். கிரிட்டிக்கல் இல்னெஸ் பலன் ஒரு முறை மட்டுமே அளிக்கப்படும் மற்றும் பலன் அளிக்கப்பட்டதும் நின்றுவிடும்.
 • கிரிட்டிக்கல் இல்னெஸ் பலனுக்கான வாழ்நாள் காலம்
  கிரிட்டிக்கல் இல்னெஸ் பலன் காப்பீடு செய்யப்பட்ட கிரிட்டிக்கல் இல்னெஸ் கண்டறியப்பட்ட தேதியிலிருந்து 14 நாட்கள் வாழ்நாளுக்கு பிறகு மட்டுமே அளிக்கத்தக்கதாகும். அதாவது, கிரிட்டிக்கல் இல்னெஸ் பலன் காப்பீடு செய்யப்பட்ட கிரிட்டிக்கல் இல்னெஸ் கண்டறியப்பட்ட தேதியிலிருந்து 14 நாட்களுக்குள் ஆயுள் காப்பீடு செய்து கொண்டவர் இறந்துவிடும்பட்சம் அளிக்கத்தக்கதல்ல.
 • கிரிட்டிக்கல் இல்னெஸ் பலனுக்கான காத்திருக்கும் காலம்
  ஆபத்து துவக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து அல்லது புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து இவற்றில் எது பிந்தியதோ அதிலிருந்து 90 நாட்கள் காத்திருக்கும் காலம் உள்ளது மற்றும் இந்த காத்திருக்கும் காலத்திற்குள் கோருரிமை தோன்றினால், எந்த கிரிட்டிக்கல் இல்னெஸ் பலனும் அளிக்கத்தக்கதல்ல.
  குறிப்பு - காப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ள 36 இல்னெஸ்களின் விளக்கங்கள் மற்றும் அவற்றின் விலக்கல்களுக்காக தயவுசெய்து திட்ட சிற்றேட்டைப் பார்க்கவும்.
   

பிரீமியம் தள்ளுபடி பலன்
நிறுவனத்தினால் கிரிட்டிக்கல் இல்னெஸ் கீழ் ஒரு கோருரிமை ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுவிட்டால், மருத்துவ நிலை கண்டறியப்பட்ட தேதியிலிருந்து, மீதமுள்ள பாலிசி காலவரைக்காக, பாலிசிக்கான அனைத்து எதிர்கால பிரீமியங்களும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுவிடும். மீதமுள்ள பாலிசி பலன்கள் பாலிசி காலவரை முழுவதுக்கும் தொடர்ந்து இருக்கும். ஒரு முறை பிரீமியங்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுவிட்டால் வாழ்நாள் மறுசீரமைப்பு நிலையிலிருந்து நின்றுவிடும் மற்றும் பயனுள்ள ஆயுள் காப்பு காப்பீட்டுத் தொகை அதன்மேல் நிலையாக இருக்கும்.br />
முதிர்வுநிலை பலன்: இந்த திட்டத்தின் கீழ் முதிர்வுநிலை பலன் ஏதும் கிடைப்பதில்லை.

வரிச்சலுகைகள்*  

^காப்பீடு செய்துகொண்டவரின் நிகழ்வு தோன்றிய பாலிசி ஆண்டிற்காக பொருந்தும் காப்பீட்டுத் தொகை பயனுடைய காப்பீட்டுத் தொகையாக அமையும்.
எஸ்பிஐ லைஃப் - பூர்ண சுரக்ஷாவின் ஆபத்து காரணிகள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பற்றிய விவரங்களை மேலும் அறிந்துகொள்ள கீழ்க்கண்ட ஆவணங்களை கவனமாக படிக்கவும்.

$வயது பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவை யாவும் முடிந்த பிறந்தநாளின் படியாகும்.

#மாதாந்திர வகைக்காக 3 மாத பிரீமியம் முன்பணமாக செலுத்த வேண்டும். புதுப்பிப்பு பிரீமியம் பணச் செலுத்தம் எலெக்ட்ரானிக் கிளியரிங் சிஸ்டம் (இசிஎஸ்) அல்லது நிலை கட்டளைகள் (வங்கிக் கணக்கிலிருந்து நேரடி டெபிட் மூலம் அல்லது கிரெடிட் கார்டு மூலம் செய்யப்படும் பணச் செலுத்தம்) மூலம் மட்டுமே செய்யப்பட வேண்டும்.

மாதாந்திர சம்பள சேமிப்பு திட்டத்திற்காக (SSS), 2 மாத பிரீமியம் முன்கூட்டி செலுத்தப்பட வேண்டும் மற்றும் புதுப்பிப்பு பிரீமியம் செலுத்தம் சம்பள பிடித்தத்தின் மூலம் மட்டும் அனுமதிக்கப்படும்.

## அதிகபட்ச பிரீமியம் வாழ்க்கைத் தரத்தைப் பொருத்து அமையும்.

2F.ver.02-01/18 WEB TAM


ஆபத்துக் காரணிகள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைப் பற்றிய அதிக விவரங்களுக்கு, ஒப்புதல் தெரிவிப்பதற்கு முன்னர், விற்பனைச் சிற்றேட்டைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.

**šதேர்வு செய்யப்பெற்ற பாலிசி காலவரை அடிப்படையில் ஒவ்வொரு ஆண்டு நிறைவுபோதும் ஆயுள் மற்றும் கிரிட்டிக்கல் இல்னெஸ் காப்பீட்டை மறுசமநிலைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். மொத்த அடிப்படை காப்பீட்டுத் தொகை பாலிசி காலவரை முழுவதும் நிலையாக இருக்கும்.

*வரிச்சலுகைகள் :

நீங்கள் இந்தியாவில் பொருந்தும் வருமான வரிச் சட்டங்களின் படி, அவ்வப்போது மாறுவதற்கு உட்பட்டு வருமான வரிச் சலுகைகளுக்கு தகுதி உடையவர். மேலும் விவரங்களுக்கு நீங்கள் எங்களுடைய இணையதளத்திற்கு வருகைபுரியலாம்..தயவுசெய்து விவரங்களுக்கு உங்கள் வரி ஆலோசகரிடம் கலந்தாலோசிக்கவும்.
 

என்ற இலவச எண்ணில் தொடர்புகொள்ளவும்

1800-103-4294(தினமும் காலை 8.30 மணிமுதல் இரவு 9.30 மணிவரை தொடர்புகொள்ளலாம்)

எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்:

online.cell@sbilife.co.in

SMS EBUY

SMS EBUY PS

56161