ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് പോളിസി ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വിത്ത് കിഡ്സ് | എസ്ബിഐ ലൈഫ്
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

ഇൻഷ്വറൻസിനെ കുറിച്ച് അറിയുക

WE ARE HERE FOR YOU !

സന്തോഷപ്രദമായ ഭാവിക്കായി നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക

നിങ്ങൾ കരിയറിൽ പുതിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ സ്വയം പര്യാപ്‌തത നേടി ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയ മാനങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അസൂയയോടെ സ്വപ്‌നം കണ്ടിരുന്ന ഒരു ജീവിതശൈലിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നത്, ഇതിനായി നിങ്ങൾ വളരെയധികം ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ, വർദ്ധിക്കുന്ന നാണയപ്പെരുപ്പം ജീവിതച്ചിലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, അതിനാൽ മുമ്പത്തെ അതേ ജീവിതരീതി വരും വർഷങ്ങളിലും തുടരുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാകും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സാധ്യമാകും.

ഈ ഘട്ടത്തിൽ, നിങ്ങൾ കടബാദ്ധ്യതകൾ കൊടുത്ത് തീർക്കാനും നിങ്ങളുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ഭാവിയ്‌ക്കായി സമ്പാദിക്കാനും താൽപ്പര്യപ്പെട്ടേക്കാം. മാത്രമല്ല, വർദ്ധിക്കുന്ന ശരാശരി ആയുർദൈർഘ്യം കാരണം റിട്ടയർമെന്റ് സമയത്തുണ്ടാകുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രധാന ചിലവ്, ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനുവേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന തുകയാണ്. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെന്റിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാനുകൾ തിരയുകയാണോ?

പരിഗണിക്കാവുന്ന ചിലത് ഇതാ

വിപണിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ആദായം അല്ലെങ്കിൽ ബോണസുകൾ വഴി നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക

നിങ്ങളെടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന റിസ്‌ക്ക് അപ്പറ്റൈറ്റ് അനുസരിച്ച്, സമ്പാദ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയതോ ട്രെഡീഷണലോ ആയ പ്ലാനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ലിക്വിഡിറ്റി പരിഗണിക്കുക

പോളിസി ടേമിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ചിലവുകൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് പണം പിൻവലിക്കാനുള്ള/ലോണുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഓപ്‌ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് സഹായകരമാണ്.

പ്രത്യേകം ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിൽ നിക്ഷേപിക്കുക

മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്‌തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അതേ വരുമാനം ലഭ്യമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ആസ്വദിച്ചുവന്ന ജീവിതശൈലിയിൽ തന്നെ തുടരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ചിലവുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ചിലവഴിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെന്റ് സമ്പാദ്യത്തിലുള്ള നിക്ഷേപം ഇപ്പോൾ തന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങൂ.

നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കൂ

1961-ലെ ആദായ നികുതി നിയമത്തിന് കീഴിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാനാകും

നിങ്ങളുടെ പ്രധാന സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ

 

1 Build a contingency fund

അത്യാവശ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഫണ്ട് സ്വരൂപീകരിക്കുക

 

2 Start planning for retirement

റിട്ടയർമെന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ആസൂത്രണം ആരംഭിക്കൂ

 

3 Prepare for child's wedding

കുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കൂ

 

4 Pay off your Debts

നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ കൊടുത്തു തീർക്കുക

നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാനുകൾ

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്‌മാർട്ട് എലൈറ്റ്

111L072V02

 • മെച്യൂരിറ്റി ബെനഫിറ്റ്
 • മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം
 • ഇൻബിൽറ്റ് ബെനഫിറ്റ്
 • *നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – ഫ്ലെക്‌സി സ്‌മാർട്ട് പ്ലസ്

111N093V01

 • മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ
 • ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ
 • പോളിസി അക്കൗണ്ട് മൂല്യം
 • നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ*

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്‌മാർട്ട് വെൽത്ത് ബിൽഡർ

111L095V01

 • മെച്യൂരിറ്റി ബെനഫിറ്റ്
 • മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം
 • *നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – റിട്ടയർ സ്‌മാർട്ട്

111L094V01

 • മെച്യൂരിറ്റി/വെസ്‌റ്റിംഗ് ബെനഫിറ്റ്
 • മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം
 • *നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സരൾ പെൻഷൻ

111N088V02

 • വെസ്‌റ്റിംഗ് ആനുകൂല്യം
 • മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം
 • റൈഡർ ആനുകൂല്യം
 • *നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ:
നഷ്ടസാധ്യതാഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്, പോളിസിവാങ്ങാൻഉറപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്റൈഡർബ്രോഷർശ്രദ്ധാപൂർവ്വംവായിക്കുക.
റൈഡറുകൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്റൈഡർബ്രോഷർവായിക്കുക.

*നികുതിആനുകൂല്യ:
നികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾആദായനികുതിനിയമങ്ങൾക്ക്വിധേയവുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായിരിക്കും.വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.
പ്ലാൻആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഓരോഉൽപ്പന്നപേജിലുംനികുതിയെസംബന്ധിച്ചമറ്റൊരുനിരാകരണംകൂടിനൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുള്ളതുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായആദായനികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്/ഇളവുകൾക്ക്നിങ്ങൾഅർഹനായിരിക്കും.കൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളുടെവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശി ക്കാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.