ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച്
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച്

5 അനുബന്ധ ബാങ്കുകളോടും, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 23,000-ൽ പരം ശാഖകൾക്കുമൊപ്പം സ്‌റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഗ്രൂപ്പ് അപ്രതിരോധ്യമായ ശക്തിയായി മാറുന്നു. 37 രാജ്യങ്ങളിലായി 198 വിദേശ ഓഫീസുകൾ ഉള്ള എസ്‌ബിഐ ഒരു യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യൻ മൾട്ടി‌നാഷണൽ ആണ്.

ഫോർച്യൂൺ ഗ്ലോബൽ പുറത്തിറക്കിയ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ 500 കോർപ്പറേഷനുകളുടെ ലിസ്‌റ്റിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുന്നു.

+

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ബാങ്കുകളിൽ ഒന്നായ BNP പരിബാസിന്റെ ലൈഫ് ആന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി & കാഷ്വാൽറ്റി ഇൻഷ്വറൻസ്‌ വിഭാഗമാണിത്. 70-ൽ അധികം രാജ്യങ്ങളിൽ സാന്നിധ്യമുള്ള BNP പരിബാസ്‌ ഗ്രൂപ്പ്‌ റീട്ടയിൽ ബാങ്കിംഗ്, ഇൻവെസ്‌റ്റ്‌മെന്റ്‌ സൊല്യൂഷൻസ്, കോർപ്പറേറ്റ്‌ & ഇൻവെസ്‌റ്റ്‌മെന്റ് ബാങ്കിംഗ് എന്നീ മേഖലകളിൽ മുൻനിരയിൽ നിലകൊള്ളുന്നു.

BNP പരിബാസ്‌ കാർഡിഫ്‌ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഷ്വറൻസിൽ ലോകത്ത്‌ മുൻനിരയിൽ നിലകൊള്ളുന്നു, ഇതിന്റെ ലൈഫ്, നോൺ-ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ്‌ യൂണിറ്റുകൾ സ്‌റ്റാൻഡേർഡ്‌ & പുവറിന്റെ A റേറ്റിങ്‌ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഞങ്ങളുടെ വീക്ഷണം

ഏറ്റവും വിശ്വാസ്യയോഗ്യമായതും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ഇൻഷ്വറൻസ് ദാതാവായിരിക്കുക

ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം

ഉപഭോക്താക്കളുടെ സംതൃപ്‌തിക്കിണങ്ങുന്ന ഉയർന്ന നിലവാരവും ലോകനിലവാരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനക്ഷമതയും ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട്, മത്സരാധിഷ്‌ഠിതമായ നിരക്കിൽ സമഗ്രമായ ഒരു ഇൻഷ്വറൻസ്, പെൻഷൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഉദാരവൽക്കരണാനന്തര ഇന്ത്യയിലെ മാതൃകാപരമായ ഒരു ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് കമ്പനിയായി മാറിത്തീരാൻ

ഞങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന മൂല്യങ്ങൾ

  • വിശ്വസ്‌തത
  • അഭിലാഷം
  • പുതുമ
  • ചലനാത്‌മകത
  • ശ്രേഷ്‌ഠത

Mr. Rajnish Kumar

Chairman

Read More..

Mr. Dinesh Khara

Director

Read More..

Mr. Nilesh Vikamsey

Independent Director

Read More..

Mr. Ravi Rambabu

Independent Director

Read More..

Mr. Raj Narain Bhardwaj

Independent Director

Read More..

Ms. Joji Sekhon Gill

Independent Director

Read More..

Mr. Deepak Amin

Independent Director

Read More..

Mr. Mahesh Kumar Sharma

MD & CEO - Designate

Read More..

Mr. Mahesh Kumar Sharma

MD & CEO - Designate


Read More..

Mr. Sanjeev Pujari

President (Actuarial & Risk Management)


Read More..

Mr. Anand Pejawar

President (Operations & IT) International Business


Read More..

Mr. Ravi Krishnamurthy

President (Zone 1)


Read More..

Mr. M. Anand

President (Zone 2)


Read More..

Mr. Ravindra Kumar

President (Zone 3)


Read More..

Mr. Abhijit Gulanikar

President - Business Strategy


Read More..

Mr. Sangramjit Sarangi

President & Chief Financial Officer


Read More..

Mr. Subhendu Bal

Appointed Actuary


Read More..

Mrs. Seema Trikannad

EVP, Chief of HR & Management Services


Read More..

Mr. Mahesh Kumar Sharma

MD & CEO - Designate


Mr. Sanjeev Pujari

President (Actuarial & Risk Management)


Mr. Anand Pejawar

President (Operations & IT) International Business


Mr. Ravi Krishnamurthy

President (Zone 1)


Mr. M. Anand

President (Zone 2)


Mr. Ravindra Kumar

President (Zone 3)


Mr. Abhijit Gulanikar

President - Business Strategy


Mr. Sangramjit Sarangi

President & Chief Financial Officer


Mr. Dharmendra Gupta

Chief Audit Officer


Mr. Subhendu Bal

Appointed Actuary


Mr. Ravindra Sharma

SVP & Chief of Brand & Corporate Communications


Mr. Gopikrishna Shenoy

Chief Investment Officer


Mrs. Seema Trikannad

EVP, Chief of HR & Management Services


Mr. Pranay Raniwala

Compliance Officer


Mr. Vinod Koyande

Company Secretary