પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના | વાર્ષિક ₹330ના દરે જીવન વીમો
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

એસબીઆઇ લાઇફ - પ્રધાન મંત્રી જીવન જ્યોતિ બીમા યોજના

UIN: 111G102V01

null

સુરક્ષા જીવન કી, જ્યોતિ ભવિષ્ય કી

 • જીવન સુરક્ષાની જોગવાઈ
 • સરળ અને ઝડપી નોંધણી પ્રક્રિયા
 • કોઈ તબીબી તપાસ આવશ્યક નહીં
 • વાજબી પ્રીમિયમો

શું ઉચ્ચ પ્રીમિયમો તમને તમારો જીવન વીમો મેળવવાથી પાછળ ખેંચી રહ્યાં છે?
એસબીઆઈ લાઈફ - પ્રધાન મંત્રી જીવન જ્યોતિ બીમા યોજના દ્વારા તમારા કુટુંબનાં ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરો. સામાન્ય કિંમતમાં ૨ લાખનું લાઇફ કવર મેળવો.

આ પ્લાન ઑફર કરે છે –
 • સુરક્ષા - દુર્ઘટનામાં કવર કરવા
 • સરળતા - સરળ નોંધણી અને કોઈપણ તબીબી પરીક્ષણો સિવાય ઝડપી પ્રક્રિયા
 • સામર્થ્ય - તમામ ઉંમરના માટે નજીવા પ્રીમિયમ દ્વારા

તમારા કુટુંબના ભવિષ્યને આજે જ સુનિશ્ચિત કરો.

હાઈલાઈટ્સ

null

નોન-લિંક્ડ, નોન-પાર્ટિસિપેટિંગ, એક વર્ષની રિન્યૂએબલ ગ્રુપ ટર્મ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન

સુવિધાઓ

 • સંભવિત ઘટના સામે તમારા કુટુંબની નાણાકીય સુરક્ષાને સુરક્ષિત કરો
 • નોંધણી માટે સરળીકૃત પ્રપોઝલ ફોર્મ
 • વાજબી કિંમતે ₹2 લાખનું કવર

ફાયદાઓ

સુરક્ષા
 • નાણાકીય મુશ્કેલી સામે તમારા કુટુંબને સુરક્ષિત કરો
સરળતા
 • ઝડપી નોંધણી અને ઝડપી પ્રક્રિયા
 • કોઈ તબીબી પરીક્ષણ નહીં, સ્વીકૃતિ સંમતિ ફોર્મમાંની સંતોષકારક આરોગ્ય રજુઆતો પર આધારિત હશે
સામર્થ્ય
 • એસબીઆઈ લાઈફ - પ્રધાન મંત્રી જીવન જ્યોતિ બીમા યોજના દ્વારા તમારા કુટુંબનાં ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરો. સામાન્ય કિંમતમાં ૨ લાખનું લાઇફ કવર મેળવો.

કર લાભો મેળવો*

પરિપક્વતા/નિહિત લાભ:
આ પ્લાન હેઠળ કોઈ પરિપક્વતા અથવા સરેન્ડર લાભ નથી.
નોંધણી:
વીમા સુરક્ષા શ‚રૂ થવાની તારીખ સ્કીમમાં સામેલ થવા વીમિત વ્યક્તિના ખાતા માંથી પ્રીમિયમ ડેબિટ કરવામાં આવે એ તારીખ છે અને વીમા સુરક્ષા ત્યારપછીના વર્ષની તારીખ ૩૧ મે સુધી રહેશે. ત્યારપછી, તમારા સેવિંગ્સ બૅન્ક ખાતામાં પ્રીમિયમ ઉધારીને વીમા સુરક્ષા દર વર્ષની ૧લી જૂને રીન્યૂ કરાવી શકાય છે. આ પ્રીમિયમ ભારત સરકાર દ્વારા વખતો વખત નિર્દિષ્ટ કરાયા પ્રમાણે ફેરફારને આધીન રહે છે.

જો મેમ્બર ૧ જૂન પછી સ્કીમમાં સામેલ થવા ઈચ્છતા હોય તો તે/તેણી આખા વર્ષનું/સામેલ થાય એ મહિના આધારે પ્રો-રેટા પ્રીમિયમ ચુકવીને અને આવશ્યક દસ્તાવેજો/ઘોષણાઓ, જો કોઈ હોય તો તે સ્કીમના નિયમો અનુસાર નિર્દિષ્ટ કરાયા મુજબ રજુ કરીને સામેલ થઈ શકે છે. પ્રવેશ માટેનાં નિયમો ભારત સરકાર દ્વારા વખતો વખત નિર્દિષ્ટ કરાયા મુજબ રહેશે. આખા વર્ષનું પ્રીમિયમ એટલે કે રૂ.૩૩૦/- સ્કીમ હેઠળ રીન્યૂઅલ સમયે ચુકવવાપાત્ર રહેશે અને પ્રો-રેટા ચુકવણી નહીં કરી શકાય.

બહિષ્કરણો:
યોજનામાં નોંધણી કરાવનાર નવા સભ્યો માટે, યોજનામાં નોંધણીની તારીખથી પ્રથમ 45 દિવસ દરમિયાન જોખમ કવર કરવામાં આવશે નહીં (લિયન સમયગાળો) અને લિયન સમયગાળામાં મૃત્યુનાં કિસ્સામાં (અકસ્માત સિવાયનાં), કોઈ ક્લેઈમ મળવાપાત્ર હશે નહીં

*કરવેરા લાભો: આવક વેરા લાભ/છૂટ, ભારતમાં લાગુ આવક વેરા કાયદા મુજબ માટે હશે, જે સમય સમય પર પરિવર્તનને પાત્ર છે. કૃપા કરીને વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારની સલાહ લો

આ પ્લાનની માત્ર સંક્ષિપ્ત વિશેષતાઓ છે. જોખમી પરિબળો, નિયમો અને શરતો પર વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને વેચાણ કરતા પહેલાં વેચાણ બ્રોશર ધ્યાનપૂર્વક વાંચો.

એસબીઆઇ લાઇફ - પ્રધાન મંત્રી જીવન જ્યોતિ બીમા યોજનાના જોખમી પરિબળો, નિયમો અને શરતો પરની વધુ વિગતો માટે, નીચેના દસ્તાવેજોને કાળજીપૂર્વક વાંચો

*સેવા કર./ કરવેરા/ઉપકર/GST (હાલમાં માત્ર J&Kના રહેવાસી હોવાના કિસ્સામાં) તમારા પ્રીમિયમ પર, પ્રચલિત કરવેરા કાયદાની જોગવાઇઓ અનુસાર સમય સમય પર લાગુ થનારી કેન્દ્ર અને/અથવા રાજ્ય સરકાર દ્વારા સૂચિત કર્યા મુજબ, અને/અથવા કોઈપણ અન્ય કાનૂની લેવી / ડ્યુટી / સરચાર્જ લાગુ કરવામાં આવશે.

76.ver.04-08-18 WEB GUJ

વેચાણ પૂર્ણ કરતા પહેલા જોખમ પરિબળો, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને વેચાણ માહિતી પત્રિકાને કાળજીપૂર્વક વાંચો.

*કર લાભો:
કર લાભો આવકવેરાના નિયમો મુજબ છે અને તે સમયે સમયે ફેરફારને પાત્ર છે. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો.
પ્લાન લાભો હેઠળ દરેક ઉત્પાદન પૃષ્ઠ પર એક વધુ કર અસ્વીકૃતિ અસ્તિત્વમાં છે. તમે ભારતમાં લાગુ કરાયેલા આવક વેરા કાયદા અનુસાર આવકવેરાના લાભો/છૂટછાટો માટે લાયક છો, જે સમયાંતરે ફેરફારને પાત્ર છે. વધુ માહિતી માટે તમે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો.

Call us toll free at

1800-103-4294(દરરોજ 8:30 am થી 9:30 pm સુધી ઉપલબ્ધ)

અમને ઇમેઇલ કરો

online.cell@sbilife.co.in

SMS EBUY

SMS EBUY

56161