எஸ்பிஐ லைஃப் ஸ்மார்ட் பஜட் - பெஸ்ட் எண்டோவ்மெண்ட் அஷ்யூரன்ஸ் ப்ளான்
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

எஸ்பிஐ லைஃப் - ஸ்மார்ட் பச்சத்

UIN: 111N108V02

Product Code: 2D

null

உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் .

 • லிமிடெட் பிரீமியம் பேமென்ட் டெர்ம்
 • இரண்டு திட்ட விருப்பங்கள்
 • கட்டாயமற்ற பிரீமியம் வெய்வர் பெனிஃபிட்
தனிநபர், நான் லிங்க்டு, பார்டிசிபேட்டிங் என்டோவ்மென்ட் அஷுரன்ஸ் பிளான்

நிச்சயமற்ற எதிர்காலம், நீண்ட கால முதலீட்டு திட்டத்தில் இணைவதிலிருந்து உங்களைத் தடுக்கிறதா?
எஸ்பிஐ லைஃப் – ஸ்மார்ட் பச்சத் மூலம் உங்கள் குடும்பத்தின் எதிர்காலத்திற்குப் பாதுகாப்பளியுங்கள். மேலும், உங்கள் முதலீட்டுத் தேவைகளைப் புத்திசாலித்தனமாக எதிர்கொள்ளுங்கள்.

இந்த லிமிடெட் பிரீமியம் செலுத்தும் திட்டம் வழங்குவது –
 • பாதுகாப்பு – உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் பொருளாதார ரீதியாகப் பாதுகாத்துக்கொள்ளலாம்
 • நம்பகத்தன்மை – பாலிசி டெர்ம் முழுவதும் ரிவர்ஷனரி போனஸ்களைப் பெறுவதன் மூலம் நம்பகத்தன்மை ஏற்படுத்துகிறது
 • வசதி – பிரீமியம் செலுத்தும் காலம் மற்றும் பாலிசி டெர்ம் ஆகியவற்றைத் தேர்வுசெய்யலாம்

உங்கள் விவரங்களைக் கீழே உள்ள விவரங்கள் அடங்கிய விளக்கத்தில் உள்ளிட்டு, உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் எப்படி பாதுகாக்கலாம் என்பதைத் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.
உங்கள் செல்வத்தையும், மகிழ்ச்சியையும் பாதுகாத்துக்கொள்ளுங்கள்!

ஹைலைட்ஸ்

null

தனிநபர், நான் லிங்க்டு, பார்டிசிபேட்டிங் என்டோவ்மென்ட் அஷுரன்ஸ் பிளான்

அம்சங்கள்
 
 • இரண்டு திட்ட விருப்பங்கள் மூலம் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ்
 • பாலிசி டெர்ம் முழுவதும் எளிமையான ரிவர்ஷனரி போனஸ்களைப் பெறலாம்
 • பிரீமியம் வெய்வர் பெனிஃபிட்டைக் உள்ளடக்கிய விருப்பம்
 • இரண்டு பிரீமியம் செலுத்தும் காலங்கள் மற்றும் பரவலான பாலிசி டெர்மிற்கு இடையே தேர்வுசெய்யுங்கள்
பயன்கள்
பாதுகாப்பு
 • இரண்டு விருப்பங்கள் மூலம் ஏதேனும் எதிர்பாராத நிகழ்வின்போது பொருளாதார ரீதியாக உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் பாதுகாத்துக்கொள்ளுங்கள்
  • விருப்பம் A : என்டோவ்மென்ட் விருப்பம்
  • விருப்பம் B : ஆக்சிடெண்டல் டெத் அண்ட் டோட்டல் பெர்மனன்ட் டிசெபிலிட்டி (AD&TPD) பெனிஃபிட் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய என்டோவ்மென்ட் விருப்பம்
நம்பகத்தன்மை
 • தொடர்ச்சியானஎளிய ரிவர்ஷனரி போனஸ்கள் மூலமாக உங்கள் சேமிப்புகளை உருவாக்குங்கள்
 • ஆக்சிடெண்டல் டோட்டல் & பெர்மனன்ட் டிசெபிலிட்டி மீது பிரீமியம் வெய்வர் (விருப்பம் Bக்கு மட்டும்)
வசதி
 • உங்கள் காப்பீட்டுத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப பாலிசி காலத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்
 • உங்கள் வசதிக்கு ஏற்றவாறு பிரீமியம் செலுத்தும் காலத்தைத் தேர்வுசெய்யலாம்
வரிச் சலுகைகளைப் பெறுங்கள்*

இரண்டு விருப்பங்களுக்கும் முதிர்வுப் பலன்

பாலிசி டெர்ம் முடியும்வரை உயிருடன் இருந்தால், முதிர்வின்போது உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்ட நிச்சயத் தொகை$ + வெஸ்டெட் எளிய ரிவர்ஷனரி போனஸ்கள்+ டெர்மினல் போனஸ், ஏதேனும் இருந்தால், அவை பாலிசிஹோல்டருக்கு வழங்கப்படும்.

குறிப்பு: பாலிசிகளை ஏற்கனவே செலுத்தியிருந்தால், உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்ட அடிப்படை தொகைக்குப் பதிலாக செலுத்தப்பட்ட உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்ட தொகை செலுத்தப்படும்.

$ முதிர்வின்போது உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்ட நிச்சயத் தொகை = உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்ட அடிப்படை தொகை

இரண்டு விருப்பங்களின் இறப்பு இழப்பீடு

பாலிசி காலத்தின்போது, காப்பீடு செய்தவர் இறந்தால், A அல்லது B இதில் அதிகமானதைப் பெறுவதற்கான உரிமையைப் பயனாளி பெறுவார்
 • இறப்பின்போது உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்ட தொகை + வெஸ்டெட் எளிய ரிவர்ஷனரி போனஸ் + டெர்மினல் போனஸ், ஏதும் இருந்தால் வழங்கப்படும்.
  உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்ட தொகையானது இறப்பின்போது உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்ட அடிப்படைத் தொகையை விட அதிகமாக இருக்கும் அல்லது வருடாந்திர$$பிரீமியத்தின் 10 மடங்குகளாக இருக்கும்
 • இறப்பதற்கு முன்பு வரை செலுத்தப்பட்ட எல்லா பிரீமியங்களின் 105%.

$$வருடாந்திரமாக்கப்பட்ட பிரீமியம் என்பது ஒரு பாலிசி ஆண்டில், பொருந்தும் வரிகள், ஒப்புறுதி கூடுதல் பிரீமியம் மற்றும் மாடல் பிரீமியங்களுக்கான கட்டணங்கள், ஏதேனும் இருப்பின் நீங்கலாக செலுத்தத்தக்க பிரீமியம் ஆகும்.

உள்ளமைந்த ஆக்ஸிடென்டல் டெத் அண்டு டோட்டல் பர்மனென்ட் (AD&TPD) பெனிஃபிட் விருப்பத்தேர்வு B க்காக மட்டும் பொருந்தும்.
பாலிசி காலத்தின்போது, காப்பீடு செய்தவர் விபத்தின் காரணமாக உயிர் இழந்தால்,
 • AD&TPD இழப்பீடு## மொத்தமாகச் செலுத்தப்படும் PLUS
 • ‘இரண்டு விருப்பங்களின் இறப்பு இழப்பீடு’ என்பதன் கீழ் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது போன்று இறப்பு இழப்பீடு பாலிசி முடிக்கப்படும், கூடுதல் பலன்கள் எதுவும் செலுத்தப்படாது
பாலிசி டெர்மின்போது, காப்பீடு செய்தவருக்கு விபத்தின் மூலம் முழுமையான மற்றும் நிரந்தரமான உடல் குறைபாடு ஏற்படும்போது
 • AD&TPD பெனிஃபிட்##மொத்தமாகச் செலுத்தப்படும் PLUS
 • எதிர்கால பிரீமியங்கள் எல்லாம் தள்ளுபடி செய்யப்படும் AND
 • அடிப்படை பாலிசியானது சரண்டர், இறப்பு அல்லது முதிர்வு ஆகியவற்றில் எது முதலில் ஏற்படுகிறதோ அதுவரை தொடரும்
##AD & TPD பெனிஃபிட் (a) மற்றும் (b) ஐ விடக் குறைவானதாக இருக்கும்:
 • உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்ட அடிப்படை தொகை
 • ரூ. 50,00,000 நிபந்தனைக்கு உட்பட்டது. எஸ்பிஐ லைஃப் உடனான உங்களின் தனிப்பட்ட பாலிசிகள் எல்லாவற்றிலும் இந்தப் பலனின் கீழ் உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்ட தொகை ஒட்டுமொத்தமாக ரூ. 50,00,000 அதிகமாக இருக்கக் கூடாது
  இந்த வரம்பானது ஆக்சிடெண்டல் டெத்தும் ஆக்சிடெண்டல் டோட்டல் மற்றும் பெர்மனன்ட் டிசெபிலிட்டியும் ஒன்று சேர்த்து இரண்டிற்கும் பொருந்தும்
  இந்த பெனிஃபிட் பாலிசி காலத்தின்போது ஒருமுறை மட்டுமே செலுத்தப்படும். விபத்தினால் ஏற்படும் இறப்பு மற்றும் விபத்தினால் ஏற்படும் முழுமையான மற்றும் நிரந்தரமான உடல் குறைபாடு ஆகியவற்றில் ஒன்று நிகழும்போது செலுத்தப்படும்.
*வரிப் பலன்கள்:
அவ்வப்போது மாறும் பொருந்தக்கூடிய இந்திய வருமான வரிச் சட்டங்களின்படி வருமான வரிச் சலுகைகள்/விலக்குகளைப் பெற உங்களுக்குத் தகுதி உள்ளது. மேலும் விவரங்களுக்கு, எங்கள் இணையதளத்தைப் பார்வையிடவும்: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. விவரங்களுக்கு உங்கள் வரி ஆலோசகரைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.
எஸ்பிஐ லைஃப் – ஸ்மார்ட் பச்சத்தின் ஆபத்துக் காரணிகள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் குறித்த கூடுதல் விவரங்களுக்குப் பின்வரும் ஆவணங்களைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.
^கடைசி பிறந்த நாளின்படி வயது தொடர்பான அனைத்து குறிப்புகளும் கணக்கிடப்படும்.
#மாத முறைக்கு, எலக்ட்ரானிக் கிளியரிங் சிஸ்டம் (ECS) அல்லது நடப்பில் உள்ள வழிமுறைகள் (வங்கிக் கணக்கு அல்லது கிரெடிட் கார்டில் இருந்து நேரடி டெபிட்டாகக் கட்டணம் செலுத்தப்படுதல்) மூலமாக 3 மாத பிரீமியம் தொகையை முன்கூட்டியே செலுத்த வேண்டும்
மாத வருமானச் சேமிப்புத் திட்டத்துக்கு (SSS), 2 மாத பிரீமியம் தொகையை முன்கூட்டியே செலுத்த வேண்டும், புதுப்பித்தல் பிரீமியத்தை வருமானத்தில் இருந்து கழிப்பாக மட்டுமே செலுத்த வேண்டும்

2D.ver.01-05-19 WEB TAM

**லாப விகிதங்கள் முறையே 4% மற்றும் 8% வீதம் என்று கருதப்பட்டது, இது பொருந்தும் அனைத்து கட்டணங்களும் கணக்கில் கொள்ளப்பட்ட பிறகு இந்த விகிதங்களில் விளக்கிக் காட்டுவதற்காக மட்டும். போனஸ் விகிதங்கள் போனஸ் குவிப்பு காலத்தில் நிலையாக கருதப்பட்டது, நிறுவனத்தின் முதலீட்டு அனுபவத்தின் பேரில் உண்மையான போனஸ் மாறுபடலாம். இவை உத்தரவாதமானவை அல்ல மற்றும் இவை லாபத்தின் உச்ச அல்லது கீழ் வரம்பு அல்ல. எதிர்கால முதலீட்டு செயலாற்றல் உள்பட எண்ணற்ற காரணிகள் பொருத்து லாபம் அமைகிறது.

ஆபத்துக் காரணிகள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைப் பற்றிய அதிக விவரங்களுக்கு, ஒப்புதல் தெரிவிப்பதற்கு முன்னர், விற்பனைச் சிற்றேட்டைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.

*வருமான வரிச்:
வருமான வரிச் சட்டங்களின்படி வரிப் பலன்கள் வழங்கப்படுகிறது. அவை அவ்வப்போது மாற்றத்திற்குரியது. விவரங்களுக்கு, உங்களின் வரி ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறவும்.
ஒவ்வொரு திட்டப் பக்கத்திலும் திட்டப் பலன்களுக்குக் கீழே மேலும் ஒரு வரிப் பொறுப்புத் துறப்பு உள்ளது. இந்தியாவில் பொருந்தக்கூடிய வருமான வரி சட்டங்களின்படி, நீங்கள் வருமான வரிப் பலன்கள் / விலக்குகள் ஆகியவற்றைப் பெற தகுதியுடையவராவீர். இது அவ்வப்போது மாற்றத்திற்குரியது. மேலும் விவரங்களுக்கு எங்களின் இணையதளத்தைப் பார்வையிடலாம் விவரங்களுக்கு, உங்கள் வரி ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறவும்.

என்ற இலவச எண்ணில் தொடர்புகொள்ளவும்

1 800 267 9090(தினமும் காலை 9.00 மணிமுதல் இரவு 9.00 மணிவரை தொடர்புகொள்ளலாம்)

எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்:

info@sbilife.co.in