എസ്ബിഐ ലൈഫ് സ്മാർട്ട് ബച്ചത് - മികച്ച എൻഡോവ്മെൻറ് അഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്‌മാർട്ട് ബചത്

UIN: 111N108V02

ഉൽപ്പന്ന കോഡ്: 2D

null

കുച്ഛ് അപ്‌നോ കേ ലിയേ, കുച്ഛ് അപ്‌നേ ലിയേ.

 • പരിമിത പ്രീമിയം പേയ്‌മെന്റ് ടേം
 • രണ്ട് പ്ലാൻ ഓപ്‌ഷനുകൾ
 • ഓപ്‌ഷണൽ പ്രീമിയം വേവർ ബെനഫിറ്റ്
ഇന്റിവിജ്വൽ, നോൺ-ലിങ്ക്‌ഡ്, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് എൻഡോവ്‌മെന്റ് അഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ

ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള അനിശ്ചിതത്വം ഒരു ദീർഘ കാല നിക്ഷേപ പ്ലാൻ എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയുകയാണോ?
എസ്‌ബിഐ – സ്‌മാർട്ട് ബചത് മുഖേന നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുകയും നിക്ഷേപ ആവശ്യങ്ങൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യുക.

ഈ പരിമിത പ്രീമിയം പേയ്‌മെന്റ് പ്ലാൻ നൽകുന്നു –
 • സുരക്ഷ – നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം നൽകാൻ
 • വിശ്വാസ്യത – പോളിസി കാലയളവിലുടനീളം ലളിതമായ റിവേർഷനറി ബോണസുകൾ മുഖേന
 • ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി – പ്രീമിയം പേയ്‌മെന്റ് ടേമും പോളിസി ടേമും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ

ചുവടെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യ ചിത്രീകരണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട്, നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും എങ്ങനെ പരിരക്ഷിക്കാമെന്ന് കാണുക.
നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് സുരക്ഷിതമാക്കി സന്തോഷവും നിലനിർത്തൂ!

ഹൈലൈറ്റുകൾ

null

ഇന്റിവിജ്വൽ, നോൺ-ലിങ്ക്‌ഡ്, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് എൻഡോവ്‌മെന്റ് അഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ

സവിശേഷതകൾ
 
 • രണ്ട് പ്ലാനുകൾ മുഖേനയുള്ള ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ്‌ പരിരക്ഷ
 • പോളിസി ടേമിലുടനീളം ലളിതമായ റിവേർഷനറി ബോണസുകൾ
 • ഇൻബിൽറ്റ് പ്രീമിയം വേവർ ബെനഫിറ്റിനുള്ള ഓപ്‌ഷൻ
 • രണ്ട് പ്രീമിയം പേയ്‌മെന്റ് ടേമുകളിൽ നിന്നും പോളിസി ടേമുകളുടെ ഒരു വിപുലമായ നിരയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുക
പ്രയോജനങ്ങൾ
സുരക്ഷ
 • രണ്ട് ഓപ്‌ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും സാമ്പത്തിക പരിരക്ഷ നൽകുക
  • ഓപ്‌ഷൻ A : എൻഡോവ്‌മെന്റ് ഓപ്ഷൻ
  • ഓപ്‌ഷൻ B : ഇൻബിൽറ്റ് ആക്‌സിഡെന്റൽ ഡെത്ത് ആൻഡ് ടോട്ടൽ പെർമനന്റ് ഡിസേബിലിറ്റി(AD&TPD) ബെനഫിറ്റ് സഹിതമുള്ള എൻഡോവ്‌മെന്റ് ഓപ്‌ഷൻ
വിശ്വാസ്യത
 • ക്രമമായുള്ള ലളിതമായ റിവേർഷനറി ബോണസുകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക
 • അപകടത്തെ തുടന്ന് പൂർണ്ണവും സ്ഥിരവുമായ അംഗവൈകല്യം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രീമിയം ഒഴിവാക്കുന്നു (ഓപ്‌ഷൻ B-യ്‌ക്ക് മാത്രം)
ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി
 • നിങ്ങളുടെ ഇൻഷ്വറൻസ് ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരു പോളിസി ടേം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച്, പ്രീമിയം പേയ്‌മെന്റ് ടേം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടൂ*

രണ്ട് ഓപ്‌ഷനുകൾക്കും മെച്യൂരിറ്റി ബെനഫിറ്റ്

പോളിസി കാലയളവ് അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മെച്യൂരിറ്റിയാകുമ്പോൾ നൽകുന്ന ഗ്യാരന്റീഡ് സം അഷ്വേർഡ്$ + വെസ്‌റ്റഡ് സിമ്പിൾ റിവേർഷണറി ബോണസുകൾ + ടെർമിനൽ ബോണസ്, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോളിസി ഹോൾഡറിന് നൽകുന്നു.

കുറിപ്പ്: പെയ്‌ഡ് അപ്പ് പോളിസികളുടെ കാര്യത്തിൽ, അടിസ്ഥാന സം അഷ്വേർഡിന് പകരം, പെയ്‌ഡ് അപ്പ് സം അഷ്വേർഡ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

$ മെച്യൂരിറ്റിയിൽ നൽകുന്ന ഗ്യാരന്റീഡ് സം അഷ്വേർഡ് = അടിസ്ഥാന സം അഷ്വേർഡ്

രണ്ട് ഓപ്‌ഷനുകൾക്കും മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം

ലൈഫ് അഷ്വേർഡ് പോളിസി ടേമിനിടെ മരണമടയുകയാണെങ്കിൽ, A അല്ലെങ്കിൽ B-യിൽ ഉയർന്നത് ഏതാണോ അത് ലഭിക്കാൻ ബെനഫിഷ്യറിയ്‌ക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരിക്കും
 • A. മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നൽകുന്ന സം അഷ്വേർഡ് + വെസ്‌റ്റെഡ് സിംപിൾ റിവേർഷനറി ബോണസുകൾ + ടെർമിനൽ ബോണസ്, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ.
  അടിസ്ഥാന സം അഷ്വേർഡിനേക്കാൾ ഉയർന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ആന്വലൈസ്‌ഡ്$$ പ്രീമിയത്തേക്കാൾ 10 മടങ്ങ് കൂടുതലോ ആയിരിക്കും മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സം അഷ്വേർഡ്
 • B. മരണ ദിവസം വരെ അടച്ച മൊത്തം പ്രീമിയങ്ങളുടെ 105%.

$$വാർഷികൃത പ്രീമിയം എന്നാൽ ഒരു പോളിസി വർഷത്തിൽ അടയ്ക്കേണ്ട പ്രീമിയമാണ്. ബാധകമായിട്ടുള്ള നികുതികൾ, അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് എക്സ്ട്രാ പ്രീമിയം, മോഡൽ പ്രീമിയങ്ങൾക്കുള്ള ലോഡിംഗ്സ് എന്നിവയുണ്ടെങ്കിൽ അവയൊഴികെ.

ഇൻ-ബിൽട്ട് ആക്സിഡന്റകൽ ഡെത്ത് ആന്റ്ബ‌ ടോട്ടൽ പെർമനന്റ ഡിസെബിലിറ്റി (AD&TPD) ബെനിഫിറ്റ് ഓപ്ഷൻ B -ക്കു മാത്രം ബാധകമാണ്.
ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന് പോളിസി ടേമിനിടെ അപകടത്തിൽ മരണം സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ,
 • AD&TDP ബെനഫിറ്റ്## ലംപ്‌സം പ്ലസ് ആയി നൽകാവുന്നതാണ്
 • 'രണ്ട് ഓപ്‌ഷനുകൾക്കുമുള്ള മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം' എന്നതിന് കീഴിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രകാരമുള്ള മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം പോളിസി അവസാനിപ്പിക്കും, കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതല്ല
ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന് പോളിസി ടേമിനിടെ അപകടത്തിൽ പൂർണ്ണവും സ്ഥിരവുമായ അംഗവൈകല്യം സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ
 • AD&TDP ആനുകൂല്യം## ലംപ്‌സം പ്ലസ് ആയി നൽകാവുന്നതാണ്
 • ഭാവിയിൽ അടയ്‌ക്കാനുള്ള പ്രീമിയങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കും ഒപ്പം
 • സറണ്ടർ ചെയ്യുക, മരണം സംഭവിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മെച്യൂരിറ്റിയാവുക, ഇവയിൽ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് ഏതാണോ അതുവരെ അടിസ്ഥാന പോളിസി തുടരുന്നു
##AD&TDP ആനുകൂല്യം (a), (b) എന്നിവയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും:
 • (അടിസ്ഥാന സം അഷ്വേർഡ്
 • രൂപ ഈ ആനുകൂല്യത്തിന് കീഴിൽ, എസ്‌‌ബിഐ ലൈഫിലുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വ്യക്തിഗത പോളിസികളുടെയും മൊത്തം സം അഷ്വേർഡ് 50,00,000 രൂപയിൽ കൂടരുതെന്ന വ്യവസ്ഥയ്‌ക്കു വിധേയമായി
  ആക്‌സിഡെന്റൽ ഡെത്തും ആക്‌സിഡെന്റൽ ടോട്ടൽ ആൻഡ് പെർമനന്റ് ഡിസേബിലിറ്റിയും ഒരുമിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ഈ പരിധി ബാധകമാണ്
  പോളിസി കാലയളവിനിടെ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കൂ; അപകട മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അപകടത്തെ തുടന്ന് പൂർണ്ണവും സ്ഥിരവുമായ അംഗവൈകല്യം സംഭവിക്കുമ്പോൾ.
*നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ:
കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭേദഗതികൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന, ഇന്ത്യയിലെ ബാധകമായ ആദായ നികുതി നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും/ഒഴിവാക്കലുകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. വിശദാംശങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നികുതി ഉപദേശകന്റെ അഭിപ്രായം തേടുക.
അപകട സാദ്ധ്യതകൾ, എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്‌മാർട്ട് ബചതിന്റെ വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.
^വയസ് സംബന്ധമായ എല്ലാ പരാമർശങ്ങളും അവസാന ജന്മദിന പ്രകാരമായിരിക്കും.
#പ്രതിമാസ മോഡിന്, 3 മാസ പ്രീമിയം മുൻകൂറായി അടയ്‌ക്കുകയും പുതുക്കൽ പ്രീമിയം ഇലക്‌ട്രോണിക് ക്ലിയറിംഗ് സിസ്‌റ്റം (ECS) അല്ലെങ്കിൽ സ്‌റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻസ്‌ട്രക്ഷൻ (ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെയോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെയോ ഡയറക്‌റ്റ് ഡെബിറ്റ് വഴിയാണ് പേയ്‌മെന്റ് നടത്തിയതെങ്കിൽ) വഴി അടയ്‌ക്കുകയും വേണം
മന്ത്‌ലി സാലറി സേവിംഗ് സ്കീമിന് (SSS), 2 മാസ പ്രീമിയം മുൻകൂറായി അടച്ചിരിക്കണം, പുതുക്കൽ പ്രീമിയം സാലറി ഡിഡക്ഷൻ വഴി മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ

2D.ver.01-05-19 WEB MAL

**ആദായങ്ങൾക്ക് പ്ര.വ. അനുമാനിക്കപ്പെട്ട യഥാക്രമം 4%വും 8%വും നിരക്കുകൾ, എല്ലാ ബാധകമായ ചാർജുകളെയും പരിഗണിച്ച ശേഷം ഈ നിരക്കുകൾക്ക് ചിത്രീകരിച്ച വിവരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ബോണസ് സമ്പാദ്യ കാലയളവിൽ ബോണസ് നിരക്കുകൾ സ്ഥിരമായി അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു, കമ്പനിയുടെ നിക്ഷേപ അനുഭവത്തെ ആശ്രയിച്ച് യഥാർഥ ബോണസിൽ വ്യത്യാസം വരാം. (ഇവക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല കൂടാതെ അവ ആദായത്തിൽ ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ ആയ പരിമിതികളുമല്ല). ഭാവിയിലെ നിക്ഷേപ പ്രവർത്തനശേഷി ഉൾപ്പെടെ അസംഖ്യം കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ലഭിക്കുന്ന ആദായങ്ങൾ.

നഷ്ടസാധ്യതാഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്, പോളിസിവാങ്ങാൻഉറപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്റൈഡർബ്രോഷർശ്രദ്ധാപൂർവ്വംവായിക്കുക.

*നികുതിആനുകൂല്യ:
നികുതിആനുകൂല്യ ങ്ങൾആദായനികുതിനി യമങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുമായിരിക്കും.വി ശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതി ഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.
പ്ലാൻആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഓരോഉൽപ്പന്നപേജിലുംനികുതിയെസംബന്ധിച്ചമറ്റൊരുനിരാകരണംകൂടിനൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുള്ളതുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായആദായനികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്/ഇളവുകൾക്ക്നിങ്ങൾഅർഹനായിരിക്കും.കൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളുടെവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശി ക്കാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.

ഇതിൽ ഞങ്ങളെ ടോൾ ഫ്രീയായി വിളിക്കുക

1 800 267 9090(9.00 am മുതൽ 9.00 pm വരെ എല്ലാ ദിവസവും ലഭ്യമാണ്)

ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക

info@sbilife.co.in