ಸಾಲ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ | SBI ಲೈಫ್ ರಿನ್ ರಕ್ಷಾ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ರಿಣ್ ರಕ್ಷಾ

UIN: 111N078V02

null

ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಲ್ಲ.

 • ನಿಮ್ಮ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ
 • ಸಾಲ ತೀರಿಸುವಿಕೆ ಅವಧಿಯ ಆಯ್ಕೆ
 • ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು
 • ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರೈಡರ್
ಗುಂಪು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈಫ್, ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಅವಧಿಯ ಭರವಸೆ ಯೋಜನೆ

ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕುರಿತು ನೀವು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವಿರಾ?

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ರಿಣ್ ರಕ್ಷಾ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡಿ. ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ರಿಣ್ ರಕ್ಷಾ ಕೊಡುಗೆಗಳು -
 • ಭದ್ರತೆ - ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಹೊರೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತ
 • ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ –ಭರವಸೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ
 • ಹೊಂದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ - ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತೀರಿಸುವಿಕೆ ಮೊತ್ತ, ಸಾಲ ತೀರಿಸುವಿಕೆ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಸಾಲ-ಮುಕ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ!

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

null

ಗುಂಪು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈಫ್, ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಅವಧಿಯ ಭರವಸೆ ಯೋಜನೆ

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

 • ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ
 • ವಿವಿಧ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ನೆರವು
 • ಸಹ ಸಾಲಗಾರರಿಗಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ
 • ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈಡರ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ (ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್)
 • ರಕ್ಷಣೆ ಅವಧಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾತಿ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನದ ಆಯ್ಕೆ

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಸುರಕ್ಷತೆ
 • ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಆನಂದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ
 • ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ
 • ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು, ಕಾರ್ ಮೇಲಿನ ಸಾಲಗಳು, ಕೃಷಿ ಸಾಲಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳಂತಹ ನಾನಾ ವಿಧದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
 • ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ 5 ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗಾಗಿ ಏಕ ಅಥವಾ ಸಮಾನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
 • ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ, ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಾಲ ಮೊತ್ತದ 120% ಪ್ರಮಾಣದವರೆಗೆ ವಿಮೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಅಪಘಾತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗೈಕಲ್ಯತೆ ರೈಡರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ*

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯೋಜನೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗುಂಪು ನಿರ್ವಾಹಕರ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳು/ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮರಣದ ಸಮಯದ ಪ್ರಯೋಜನ:
ನಿಮ್ಮ ವಿಮೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರಣ ರಕ್ಷಣೆಯು ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಲದ ಬಾಕಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಅಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ (UIN: 111B023V02) ಪ್ರಯೋಜನ:
ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಲದ ಬಾಕಿ, ಅಂದರೆ ಅಪಘಾತದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾದಾರ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವಿಕಲರಾದರೆ ಮರಣ ಪ್ರಯೋಜನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲಲಾಗುತ್ತದೆ.

*ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು/ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಭಾರತದ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ.

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ – ರಿಣ್ ರಕ್ಷಾದ ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಮುಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.

^ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳು ಕೊನೆಯ ಜನ್ಮದಿನದ ಅನುಸಾರ ಇರತಕ್ಕದ್ದು

70.ver.02-06/17 WEB KAN

ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ, ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.
ರೈಡರ್‌ಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ರೈಡರ್ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಓದಿ.

*ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತೆರಿಗೆ ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು/ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವಿರಿ, ಇದು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿನೀಡಬಹುದು ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ

ಟೋಲ್‌‌ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ

1800 267 9090(ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9.00 ವರೆಗೆ ಲಭ್ಯ)

ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ

info@sbilife.co.in