ગેરંટેડ માસિક આવક યોજના | એસબીઆઇ લાઇફ સ્માર્ટ મની પ્લાનર
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

એસબીઆઇ લાઇફ - સ્માર્ટ મની પ્લાનર

UIN: 111N101V02

ઉત્પાદન કોડ: 1R

null

આજે તમે પ્લાન કરશો. આવતીકાલે તમે મેળવશો.

 • પૉલિસી મુદત દરમિયાન જીવન સુરક્ષા
 • ચુકવણી સમયગાળા દરમિયાન નિયમિત આવક લાભ
 • સિંગલ અને મર્યાદિત પ્રીમિયમ ચુકવણી વિકલ્પો
 • સામાન્ય પ્રત્યાવર્તી બોનસ
વ્યક્તિગત, નોન-લિંક્ડ, નફા સાથેનો એન્ડોવમેન્ટ એશ્યોરન્સ પ્લાન

શું તમે જીવનના વિવિધ તબક્કાઓની વિભિન્ન નાણાકીય માંગોને પહોંચી વળવા માટે પર્યાપ્તપણે તૈયાર છો? શું તમે કોઈ નાણાકીય પ્લાનમાં રોકાણ કર્યું છે જે નિયમિત આવક પ્રદાન કરી શકે?
હવે તમે એસબીઆઇ લાઇફ - સ્માર્ટ મની પ્લાનર વડે એક જ પ્લાન હેઠળ નિયમિત આવક અને તમારા કુટુંબની સુરક્ષા એમ બંને લાભો મેળવી શકો છો.

આ નફા-સાથેના એન્ડોમેન્ટ એશ્યોરન્સ પ્લાન ઑફર કરે છે -
 • સુરક્ષા - જીવન સુરક્ષા મારફતે
 • વિશ્વસનીયતા - સમગ્ર ચુકવણી સમયગાળામાં નિયમિત આવક લાભ સાથે
 • લવચીકતા - ચાર વિભિન્ન પ્લાન વિકલ્પો મારફતે

નીચેના બેનિફિટ ઇલ્યુસ્ટ્રેટરમાં તમારી વિગતો દાખલ કરો અને જુઓ કે કેવી રીતે તમે આ પ્લાનમાંથી લાભ લઈ શકો છો.
આવતીકાલે લાભો મેળવવા માટે આજે જ પ્લાન કરો.

હાઈલાઈટ્સ

null

વ્યક્તિગત, નોન-લિંક્ડ, નફા સાથેનો એન્ડોવમેન્ટ એશ્યોરન્સ પ્લાન

સુવિધાઓ
 
 • સમગ્ર પૉલિસી ટર્મ દરમિયાન જીવન સુરક્ષા
 • સમગ્ર લાભ ચુકવણી અવધિ દરમિયાન સમાન હપ્તામાં સમ એશ્યોર્ડ મેળવો
 • ચાર પ્લાન વિકલ્પો
 • મર્યાદિત પ્રીમિયમ ચુકવણી અને સિંગલ પ્રીમિયમ ચુકવણી વિકલ્પો
ફાયદાઓ
સુરક્ષા
 • તમારું કુટુંબ સુરક્ષિત છે તે સુનિશ્ચિત કરવા નાણાકીય સમર્થન મેળવો
વિશ્વસનીયતા
 • નિયમિત આવક તમારા નાણાકીય ધ્યેયોને પૂર્ણ કરવાની ખાતરી કરે છે
લવચીકતા
 • તમારી નાણાકીય જરૂરિયાતોને યોગ્ય બંધબેસતા ચાર પ્લાન વિકલ્પો
 • તમારી નાણાકીય જવાબદારીઓ અનુસાર પ્રીમિયમ ચુકવણી અવધિ પસંદ કરો.
કર લાભો મેળવો*
મૃત્યુ લાભ:

પૉલિસી મુદત દરમિયાન દુર્ભાગ્યપૂર્ણ મૃત્યુની ઘટનામાં, તમારા નૉમિની પ્રાપ્ત કરશે:

A અથવા B માંથી જે વધુ હોય, જ્યાં:
 • મૃત્યુ પર સમ એશ્યોર્ડ (SA) + સ્થાપિત સરળ પ્રત્યાવર્તી બોનસ + ટર્મિનલ બોનસ, જો કોઈ હોય તો.
  જ્યાં મૃત્યુ પર SA નીચેનામાંથી જે વધુ હોય તે હશે:
  • મૂળભૂત સમ એશ્યોર્ડ (પ્રારંભ પર પસંદ થયેલ), અથવા
  • પરિપક્વતા પર ગેરેંટીડ સમ એશ્યોર્ડ, કે જે પરિપક્વતા પર ચુકવવાપાત્ર અંતિમ લાભ હપ્તો (પસંદ કરેલ પ્લાન વિકલ્પના આધારે ગેરેંટીડ સમ એશ્યોર્ડના 20% અથવા 10%) હોય છે, અથવા
  • વાર્ષિકના ગુણાંકમાં / સિંગલ પ્રીમિયમ,
   જ્યાં મર્યાદિત પ્રીમિયમ ચુકવણી માટે ગુણાંક છે:
   લાઇફ એશ્યોર્ડની પ્રવેશ સમયે ઉંમર 45 વર્ષથી ઓછી હોય લાઇફ એશ્યોર્ડની પ્રવેશ સમયે ઉંમર 45 વર્ષ અથવા તેથી વધુ હોય
   10 7


   જ્યાં સિંગલ પ્રીમિયમ ચુકવણી માટે ગુણાંક છે:
   લાઇફ એશ્યોર્ડની પ્રવેશ સમયે ઉંમર 45 વર્ષથી ઓછી હોય લાઇફ એશ્યોર્ડની પ્રવેશ સમયે ઉંમર 45 વર્ષ અથવા તેથી વધુ હોય
   10 7
 • મૃત્યુની તારીખ સુધી ચુકવવામાં આવેલ તમામ પ્રીમિયમનાં 105% છે
હયાતી લાભો:

હયાતી પર લાભ ચુકવણીનાં સમયગાળા દરમિયાન હયાતી પર તમને નિયમિત વળતરો દર પૉલિસી વર્ષનાં અંતે ચુકવવામાં આવશે જે પ્લાન 1 અને 3 હેઠળ 5 વર્ષ માટેનાં મૂળભૂત સમ એશ્યોર્ડનાં 20% ની સમાન હશે અને પ્લાન 2 અને 4 હેઠળ 10 વર્ષ માટે મૂળભૂત સમ એશ્યોર્ડનાં 10% હશે, અંતિમ સર્વાઇવલ લાભ વળતર હપ્તા સિવાય.

મેચ્યુરિટી બેનિફિટ:

પરિપક્વતા સુધી હયાતી પર, તમે સ્થાપિત પ્રત્યાવર્તી બોનસ વત્તા ટર્મિનલ બોનસ જો કોઈ હોય તો, તેની સાથે અંતિમ લાભ હપ્તો મેળવશો, એટલે કે પરિપક્વતા પર ગેરેંટીડ સમ એશ્યોર્ડ. જ્યાં, પરિપક્વતા પર ગેરેંટીડ સમ એશ્યોર્ડ. પસંદ કરેલ પ્લાનના આધારે મૂળભૂત સમ એશ્યોર્ડનાં 10% અથવા 20% હોય છે.

*કરવેરા લાભો:

ભારતમાં લાગુ આવક વેરા કાયદા મુજબ તમે આવક વેરા લાભ/છૂટ માટે પાત્ર છો, જે સમય સમય પર પરિવર્તનને પાત્ર છે. તમે વધુ માહિતી માટે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો:
http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. કૃપા કરીને વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારની સલાહ લો.

આ પ્લાનની માત્ર સંક્ષિપ્ત સુવિધાઓ છે. જોખમી પરિબળો, નિયમો અને શરતો પર વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને વેચાણ કરતા પહેલાં વેચાણ બ્રોશર ધ્યાનપૂર્વક વાંચો.

એસબીઆઇ લાઇફ - સ્માર્ટ મની પ્લાનરના જોખમી પરિબળો, નિયમો અને શરતો પરની વધુ વિગતો માટે, નીચેના દસ્તાવેજોને કાળજીપૂર્વક વાંચો.
^ઉંમરને લગતા તમામ સંદર્ભો છેલ્લા જન્મ દિવસ મુજબની ઉંમર પ્રમાણે છે.
# 3 મહિનાના પ્રીમિયમ અગ્રિમ ચુકવવાના રહેશે અને રીન્યૂઅલ પ્રીમિયમની ચુકવણી ઇલેક્ટ્રોનિક ક્લિયરિંગ સિસ્ટમ (ECS) અથવા સ્ટેન્ડિંગ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ (જ્યાં ચુકવણી બેંક એકાઉન્ટમાં ડાયરેક્ટ ડેબિટ દ્વારા અથવા ક્રેડિટ કાર્ડ મારફતે કરવામાં આવતી હોય] મારફતે થશે.
માસિક સેલરી સેવિંગ સ્કીમ (SSS) માટે, 2 મહિનાનું પ્રીમિયમ અગ્રિમ ચુકવવાનું રહેશે અને રીન્યુઅલ પ્રીમિયમ ચુકવણી ફક્ત પગાર કપાત મારફતે જ મંજૂર હશે

1R.ver.03-10/17 WEB GUJ

**વળતરના અનુમાનિત દરો અનુક્રમે ૪% અને ૮% દ.વ. લાગુ થતા બધાં જ ચાર્જિસ ધ્યાનમાં લીધા પછી માત્ર આ દરે દૃષ્ટાંતરૂપ સીનારિયો છે. બોનસ દરો બોનસ જમા થવાના મુદત દરમિયાન સ્થિર રહેવાનું અનુમાન છે, જ્યારે વાસ્તવિક બોનસ કંપનીના રોકાણ અનુભવ આધારે બદલાય શકે છે. આ ગૅરંટેડ નથી અને તે વળતરની ઉચ્ચ અથવા નિમ્ન મર્યાદા નથી. વળતરો ભાવિ રોકાણ કામગીરી સહિત અન્ય કેટલાંક પરિબળો પર આધારિત રહે છે.

વેચાણ પૂર્ણ કરતા પહેલા જોખમ પરિબળો, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને વેચાણ માહિતી પત્રિકાને કાળજીપૂર્વક વાંચો.

*કર લાભો:
કર લાભો આવકવેરાના નિયમો મુજબ છે અને તે સમયે સમયે ફેરફારને પાત્ર છે. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો.
પ્લાન લાભો હેઠળ દરેક ઉત્પાદન પૃષ્ઠ પર એક વધુ કર અસ્વીકૃતિ અસ્તિત્વમાં છે. તમે ભારતમાં લાગુ કરાયેલા આવક વેરા કાયદા અનુસાર આવકવેરાના લાભો/છૂટછાટો માટે લાયક છો, જે સમયાંતરે ફેરફારને પાત્ર છે. વધુ માહિતી માટે તમે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો.

Call us toll free at

1800 267 9090(Available from 9:00 am to 9:00 pm everyday)

E-mail us at

info@sbilife.co.in