ఆన్‌లైన్ టర్మ్ బీమా ప్లాన్ - ఎస్‌బిఐ లైఫ్ ఇ-షీల్డ్ ప్యూర్ టర్మ్ పాలసీ కొనండి
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

ఎస్‌బిఐ లైఫ్ – ఇషీల్డ్

UIN: 111N089V04

ఉత్పత్తి కోడ్: 1G

null

మీ కుటుంబానికి భద్రత కలిగించండి, వారి కలలను సాకారం చెయ్యండి!

 • రెండు ప్రయోజన ఆకారాలు మరియు రెండు రైడర్ ఎంపికలు
 • అంతర్నిర్మిత వేగవంతమైన టెర్మినల్ ఇల్నెస్ బెనిఫిట్$
 • ఆరోగ్యవంతమైన జీవిత సరళి కొనసాగించుటకు పారితోషికాలు
Calculate Premium
వ్యక్తిగత, నాన్‌ లింక్డ్‌, నాన్‌-పార్టిసిపేటింగ్‌ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్యూర్ రిస్క్ ప్రీమియం ఉత్పత్తి


మీ కుటుంబ భవిష్యత్తును భద్రపరచుకునే భారాన్ని మీ భుజాల నుంచి మీ కొసవేళ్ళకు మార్చుకోండి. ఎస్‌బిఐ లైఫ్-ఈషిల్డ్ ఇప్పుడు జీవిత బీమాను పొందేందుకు సులభమైన మరియు నిరాటంకమైన ఆన్‌లైన్ ప్రక్రియ ప్రయోజనాన్ని అందిస్తుంది.

కుటుంబం కోసం ఆర్థిక భద్రత కావాలనుకునేవారి కోసం, ఎస్‌బిఐ లైఫ్-ఈషిల్డ్ అందుబాటైన ప్రీమియంకే ఎన్నో ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.

ఈ ఆన్‌లైన్ ప్యూర్ టర్మ్‌ ప్లాన్ వీటిని అందిస్తుంది -;
 • భద్రత - మీ కుటుంబం ఆర్థికంగా భద్రత పొందేలా చూసుకునేందుకు
 • సౌకర్యవంతమైనది - రెండు ప్రయోజన ఆకారాలు మరియు రెండు రైడర్ ఎంపికల మధ్య ఎంచుకోండి
 • సులభమైనది - సులభమైన ఆన్‌లైన్ ప్రక్రియతో
 • అందుబాటైనది - సహేతుకమైన ప్రీమియంలతో


కేవలం కొన్ని క్లిక్‌లతో ఇన్స్యూరెన్స్ పొందండి మరియు మీ కుటుంబానికి భద్రతను అందించండి!

ముఖ్యాంశాలు

null

వ్యక్తిగత, నాన్ లింకెడ్, నాన్ పార్టిసిపేటింగ్ ఆన్‌లైన్ ఖచ్చితమైన టర్మ్ ప్లాన్

ఇప్పుడే కొనండి
ఫీచర్‌లు
 • ఆర్థిక భద్రత అందించి మరియు మీ కుటుంబానికి భద్రత కలిగిస్తుంది
 • నిరాటంకమైన ఆన్‌లైన్ ధరఖాస్తు ప్రక్రియ
లాభాలు
భద్రత
 • మీరు ఎంచుకున్న ప్రయోజన ఆకారాల ఆధారపడి మీ కుటుంబానికి ఆర్థిక భద్రతను పొందండి
సౌకర్యవంతమైనది
 • భద్రత అవసరాల ప్రకారం రెండు ప్రయోజన ఆకారాల నుంచి ఎంచుకోండి
 • విస్తృత భద్రత అందించేందుకు రెండు రైడర్ ఎంపికలు
సులభమైనది
 • సులభమైన ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు
అందుబాటైనది
 • అందుబాటైన ప్రీమియంలకే ఎన్నో ప్రయోజనాల ఆనందాన్ని పొందండి
 • పొగతాగని వారికి ప్రీమియం డిస్కౌంట్స్
పన్ను ప్రయోజనాలు పొందండి*
ప్రయోజన ఆకారం :
ప్లాన్ రెండు ప్రయోజన ఆకారాలను అందిస్తుంది - లెవెల్ కవర్ ప్రయోజనం మరియు పెంపొందించబడే కవర్ ప్రయోజనం. వేగవంతమైన టెర్మినల్ ఇల్నెస్ బెనిఫిట్ $ రెండు ఎంపికలకు అంతర్‌నిర్మిత ప్రయోజనంగా దొరుకుతుంది.

లెవెల్ కవర్ ప్రయోజనం :
 • ఈ ఆకారం కింద పాలసీ వ్యవధి కొనసాగుతున్నంత కాలం బీమా రాశి అంతే ఉంటుంది
 • టర్మినల్ అనారోగ్యానికి మీరు భద్రత పొందుతారు#
 • పాలసీ వ్యవధి కొనసాగుతున్నంత కాలం, దురదృష్టవశాత్తున మీరు మరణించినా లేదా టర్మినల్ అనారోగ్యం#, చికిత్సనిర్ధారణ జరిగినా, ఏది ముందు జరిగితే అప్పుడు, ``మృత్యువు నాటి బీమా రాశి'' చెల్లించబడుతుంది మరియు పాలసీ ముగించబడుతుంది.
 
దీనిలో ``మృత్యువు నాటి బీమా రాశి''  దిగువ పేర్కొన్నవాటికంటే అధికం:
 • వార్షిక ప్రీమియం కంటే 10  రెట్లు**, లేదా
 • మృత్యువు తేది నాటికి స్వీకరించిన మొత్తం ప్రీమియమ్స్ యొక్క 105%, లేదా
 • మృత్యువు నాడు ఖచ్చితంగా చెల్లించవలసిన మొత్తం, అది మృత్యువు తేది నాడు ప్రభావితమైన బీమా రాశికి## సమానంగా ఉంటుంది.

##మృత్యువు తేది నాటి లెవెల్ కవర్ ప్రయోజనం కొరకు  ప్రభావిత బీమా రాశి అనేది ఎంచుకున్న ప్రాథమిక బీమా రాశి అవుతుంది.

పెంపొందించబడే కవర్ ప్రయోజనం :
 • ఈ ఆకారం కింద ప్రతి 5వ పాలసీ సంవత్సరం ముగింపులో బీమా రాశి దానంతటదే 10% సరళ వడ్డీ చొప్పున పెరుగుతుంది.
 • టర్మినల్ ఇల్‌నెస్‌కి మీరు భద్రత పొందుతారు#
 • పాలసీ వ్యవధి కొనసాగుతున్నంత కాలం, దురదృష్టవశాత్తున మీరు మరణించినా లేదా టర్మినల్ అనారోగ్యం#,చికిత్సనిర్ధారణ జరిగినా, ఏది ముందు జరిగితే అప్పుడు, ఆ పాలసీ సంవత్సరపు `మృత్యువు నాటి బీమా రాశి' చెల్లించబడుతుంది మరియు పాలసీ ముగించబడుతుంది.

దీనిలో ``మృత్యువు నాటి బీమా రాశి'' దిగువ పేర్కొన్నవాటికంటే అధికం:
 • వార్షిక ప్రీమియం కంటే 10  రెట్లు**, లేదా
 • మృత్యువు తేది నాటికి స్వీకరించిన మొత్తం ప్రీమియమ్స్ యొక్క 105%, లేదా
 • మృత్యువు నాడు ఖచ్చితంగా చెల్లించవలసిన మొత్తం, అది మృత్యువు తేది నాడు ప్రభావితమైన బీమా రాశికి~~ సమానంగా ఉంటుంది.

~~మృత్యువు తేది నాటి పెంపొందించబడిన కవర్ ప్రయోజనం కొరకు ప్రభావిత బీమా రాశి అనేది మృత్యువు తేదికి ముందు ప్రతి 5వ పాలసీ సంవత్సరం నాడు 10% సరళ వడ్డీ తో పెరిగిన ఎంచుకున్న ప్రాథమిక బీమా రాశి.


#వార్షిక ప్రీమియం అంటే వీటిలో ఏవైనా ఉంటే, అండర్‌వ్రైటింగ్ అదనపు ప్రీమియంలు మరియు మొడల్ ప్రీమియంల కొరకు లోడింగ్స ను మినహాయించి పాలసీ సంవత్సరంలో చెల్లించవలసిన ప్రీమియం.
 
**వార్షిక ప్రీమియం అంటే వీటిలో ఏవైనా ఉంటే, పన్నులు, రైడర్ ప్రీమియమ్స్, అండర్‌వ్రైటింగ్ అదనపు ప్రీమియంలు మరియు మొడల్ ప్రీమియంల కొరకు లోడింగ్సను మినహాయించి పాలసీదారు ద్వారా సంవత్సరంలో చెల్లించవలసిన ప్రీమియం.
 
^స్వీకరించిన మొత్తం ప్రీమియమ్స్ అంటే ఏదైనా అదనపు ప్రీమియం, ఏదైనా రైడర్ ప్రీమియం మరియు పన్నుల మినహాయింపుతో స్వీకరించిన మొత్తం ప్రీమియం.

 

 

మరణ ప్రయోజనం:

 • ఎంచుకున్న లాభం ఆకారం పైన ఆధారపడి, నామిని ``మృత్యువు నాటి బీమా రాశి'' పొందుతారు.
 • పాలసీదారు ఆ తేది నాటికి క్రమబద్ధమైన అన్ని ప్రీమియంలు మరియు జీవిత బీమాదారు మరణించిన తేదినాటికి పాలసీ అమలులో ఉంటే మరణ ప్రయోజనం చెల్లించడం జరుగుతుంది.

$పెంపొందించబడిన టర్మినల్ ఇల్‌నెస్‌ ప్రయోజనం :
 • ఆ తేది నాటికి క్రమబద్ధమైన అన్ని ప్రీమియంలు చెల్లించి మరియు చికిత్స నిర్ధారణ తేది నాడు మీ పాలసీ అమలులో ఉంటే  వేగవంతమైన టర్మినల్ ఇల్‌నెస్‌  ప్రయోజనం చెల్లించబడుతుంది. టర్మినల్ ఇల్‌నెస్‌ క్లెయిం మూలంగా పాలసీ ముగిసిపోతుంది.
 • ఈ అంతర్‌నిర్మిత ప్రయోజనం రెండు ప్లాన్ ఎంపికలతో అందుబాటులో ఉంటుంది
 • జీవిత బీమా తీసుకున్నవారికి టర్మినల్ ఇల్‌నెస్‌ చికిత్సనిర్ధారణ జరిగితే, మరణ ప్రయోజనానికి సమానమైన లాభాన్ని చెల్లించి పాలసీని ముగించడం జరుగుతుంది.
 • మీరు ఆ తేది నాటికి క్రమబద్ధమైన అన్ని ప్రీమియంలు చెల్లించి మరియు చికిత్స నిర్ధారణ తేది నాడు మీ పాలసీ అమలులో ఉంటే వేగవంతమైన టర్మినల్ ఇల్‌నెస్‌ ప్రయోజనం చెల్లించబడుతుంది.
 • టర్మినల్ ఇల్‌నెస్‌ అనేది జీవిత బీమా తీసుకున్నవారు 180 రోజులలోపున మరణించే సంభావన ఉందని అనారోగ్య చికిత్సనిర్ధారణ జరగడం అని నిర్వచించబడింది.

మేచ్యురిటి ప్రయోజనం:
 • ఈ ప్లాన్ ఎలాంటి మేచ్యురిటి లాభాన్ని అందించదు.

రైడర్ ప్రయోజనం:
 • ‌ఎస్‌బిఐ  బిఐ లైఫ్ - ఎక్సిడెంటల్ డెథ్ బెనెఫిట్ రైడర్ (UIN: 111B015V03)
 • ఎస్‌బిఐ
 • ‌ఎస్‌బిఐ లైఫ్  - ఎక్సిడెంటల్ టోటల్ అండ్ పర్మనెంట్ డిసెబిలిటీ బెనెఫిట్ రైడర్ (UIN: 111B016V03)
^వయసుకు సంబంధించిన అన్ని సూచికలు చివరి పుట్టిన రోజు నాటివి.

$$పైన పేర్కొన్న ప్రీమియంలు వర్తించే పన్నులు మరియు అదనపు అండర్‌వ్రైటింగ్ మినహాయింపుతో. వర్తించే పన్ను నిబంధనల ప్రకారం పన్నులు వర్తిస్తాయి.

1G.ver.01-01-19 WEB TEL


ఇందులో ఉండే రిస్కులు, నిబంధనలు మరియు షరతుల గురించి మరిన్ని వివరాల కోసం, దయచేసి కొనుగోలును నిర్ధారించడానికి ముందు విక్రయ కరపత్రాన్ని క్షుణ్ణంగా చదవండి.
అనుబంధాంశాలు, నిబంధనలు మరియు షరతుల గురించి మరిన్ని వివరాల కోసం, దయచేసి అనుబంధాంశ కరపత్రాన్ని క్షుణ్ణంగా చదవండి.

$పెంపొందించబడిన టర్మినల్ ఇల్‌నెస్‌ ప్రయోజనం :
 • ఈ అంతర్‌నిర్మిత ప్రయోజనం రెండు ప్లాన్ ఎంపికలతో అందుబాటులో ఉంటుంది
 • జీవిత బీమా తీసుకున్నవారికి టర్మినల్ ఇల్‌నెస్‌ చికిత్సనిర్ధారణ జరిగితే, మరణ ప్రయోజనానికి సమానమైన లాభాన్ని చెల్లించి పాలసీని ముగించడం జరుగుతుంది.
 • మీరు ఆ తేది నాటికి క్రమబద్ధమైన అన్ని ప్రీమియంలు చెల్లించి మరియు చికిత్స నిర్ధారణ తేది నాడు మీ పాలసీ అమలులో ఉంటే వేగవంతమైన టర్మినల్ ఇల్‌నెస్‌ ప్రయోజనం చెల్లించబడుతుంది.
 • టర్మినల్ ఇల్‌నెస్‌ అనేది జీవిత బీమా తీసుకున్నవారు 180 రోజులలోపున మరణించే సంభావన ఉందని అనారోగ్య చికిత్సనిర్ధారణ జరగడం అని నిర్వచించబడింది.


*పన్ను ప్రయోజనా
కాలానుగుణంగా భారతదేశంలోని వర్తించే ఆదాయం పన్ను నిబంధనల ప్రకారం మీరు పన్ను ప్రయోజనాలు/ మినహాయింపులకు అర్హత పొందుతారు. మరిన్ని వివరాల కోసం మీరు మా వెబ్సైట్ని సందర్శించవచ్చు. వివరాల కోసం దయచేసి పన్ను సలహాదారులను సంప్రదించండి.

ఇవి ప్లాన్‌కి సంబంధించిన సంక్షిప్త ప్రత్యేకతలు మాత్రమే. కొనుగోలు విషయంలో నిర్ణయం తీసుకునేముందు రిస్కు అంశాలు, నియమాలు మరియు నిబంధనలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల కోసం దయచేసి అమ్మకాల బ్రోచర్‌ని శ్రద్ధగా చదవండి. రిస్కు అంశాలు, నియమాలు మరియు నిబంధనలకు సంబంధించిన రైడర్స్‌ వివరాల కోసం దయచేసి రైడర్ బ్రోచర్‌ని శ్రద్ధగా చదవండి.

టోల్ ఫ్రీ ద్వారా ఇక్కడ కాల్ చేయండి

1800-103-4294(ప్రతిరోజు ఉదయం 8.30 am నుండి సాయంత్రం 9.30 pm)

ఇక్కడ మాకు ఇమెయిల్ చేయండి

online.cell@sbilife.co.in

SMS EBUY

SMS EBUY

56161