ఎస్‌బిఐ లైఫ్ - స్మార్ట్‌ ఇన్సూర్‌వెల్త్ ప్లస్ | Lowest Premium ULIP Policy
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

ఎస్‌బిఐ లైఫ్ - స్మార్ట్‌ ఇన్సూర్‌వెల్త్ ప్లస్

UIN: 111L125V01

ఉత్పత్తి కోడ్: 2J

ఎస్‌బిఐ లైఫ్ - స్మార్ట్‌ ఇన్సూర్‌వెల్త్ ప్లస్

మీకు చెల్లించే ఈఎమ్‌ఐ*

 • సులభమైన నెలవారీ ఈఎమ్‌ఐ
 • 3 పెట్టుబడి వ్యూహాల ఎంపిక
 • మెచ్యూరిటీ నాడు మృత్యువు రేటు ఛార్జీల తిరిగి చెల్లింపు
 • క్రమబద్ధంగా నెలవారీ విత్‌డ్రాయల్
 • లాయల్టీ జమాలు
Calculate Premium

*జీవిత భద్రత కోసం సులభమైన నెలవారీ బీమా


నాన్-పార్టిసిపేటింగ్, యూనిట్ లింక్డ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్

 

"ఒప్పందం మొదటి ఐదు సంవత్సరాలలో యూనిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ పథకాలు ఎలాంటి లిక్విడిటి అందించవు. ఐదో సంవత్సరం ముగింపు వరకు యూనిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ పథకాలలో పెట్టిన డబ్బు పెట్టుబడులను పూర్తిగా లేదా పాక్షికంగా తీసుకొనే వీలు పాలసీదారులకు ఉండదు."

క్రమశిక్షణతో కూడిన పొదుపులు మరియు మీ రిస్కు దాహానికి అనుకూలమైన ఎంపికలు అందించే బహుళ ప్రత్యేకతలుగల తెలివైన బీమా ప్లాన్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి.

ఎస్‌బిఐ లైఫ్-స్మార్ట్ ఇన్స్యూర్‌వెల్త్ ప్లస్ ప్లాన్ క్రమశిక్షణతో కూడిన పొదుపులు, మరియు క్రమబద్ధమైన నెలనెల విథ్‌డ్రాహల్‌తో ఐశ్వార్యాభివృద్ధిని అందించే జీవిత బీమా భద్రతను అందిస్తుంది. తెలివైన ఎంపిక కింద 3 పెట్టుబడి వ్యూహాలు మరియు 9 విస్తరించిన ఫండ్స్ ఎంపికలను ఎంచుకోండి.

ఎస్‌బిఐ లైఫ్ -స్మార్ట్ ఇన్స్యూర్‌వెల్త్ ప్లస్ ప్లాన్ అందిస్తుంది:
 • భద్రత - అనూహ్యమైన సంఘటన తలెత్తితే కుటుంబానికి హామీపూరిత భద్రత
 • సౌలభ్యం - మీ అవసరాలకు సరిపడేందుకు 3 పెట్టుబడి వ్యూహాలు మరియు తెలివైన ఎంపిక వ్యూహం కింద 9 ఫండ్ ఎంపికలు
 • విశ్వసనీయత: పాలసీ మెచ్యూరిటీ మృత్యువు రేటు ఛార్జీల తిరిగి చెల్లింపు మరియు అమలులో ఉన్న పాలసీలకు 6వ పాలసీ సంవత్సరం నుంచి ప్రతి పాలసీ సంవత్సరం ముగింపులో హామీపూరిత లాయల్టీ జమాల ద్వారా
 • ద్రవీకరణ: - 6వ పాలసీ సంవత్సరం నుంచి పాక్షికంగా విత్‌డ్రాయల్ మరియు 11వ పాలసీ సంవత్సరం నుంచి లేదా 18 సంవత్సరాల వయసుకు చేరుకున్న తర్వాత క్రమబద్ధమైన విత్‌డ్రాయల్.

యూలిప్‌ మరియు దాని లాభాలను అర్థం చేసుకునేందుకు దిగువ పేర్కొన్న ప్రీమియం కాల్కులేటర్‌ని వినియోగించుకోండి.

ముఖ్యాంశాలు

ఎస్‌బిఐ లైఫ్ - స్మార్ట్‌ ఇన్సూర్‌వెల్త్ ప్లస్

Unit linked, non-participating, insurance plan

Buy Online Calculate Here

Jeet, a 35-year-old, can now enjoy his financial independence and protect his family’s future with this unit linked plan.

Enter your details in the form fields below to see how you too can enjoy your financial freedom with SBI Life - Smart InsureWealth Plus.

Name(Assured):

DOB(Assured):

Gender:

Male Female Transgender

Staff:

Yes No

Kerala Resident:

Yes No

Let's finalize the policy duration you are comfortable with...

Policy Term

Plan Type


A little information about the premium options...

Premium Payment Mode

Premium Amount

4,000 250000000

Let's finalize the Fund options...

Select Investment Strategy

Trigger Strategy
Auto Asset Allocation Strategy
Smart Choice Strategy

How would you like to split your investment?

Equity Fund (%)

0 100

Equity Optimiser Fund (%)

0 100

Growth Fund (%)

0 100

Balanced Fund (%)

0 100

Corporate Bond Fund (%)

0 100

MidCap Fund (%)

0 100

Bond Optimiser Fund (%)

0 100

Pure Fund (%)

0 100

Money Market Fund (%)

0 100

Buy Online Reset

Sum Assured


Premium frequency

Premium amount


Premium Payment Term


Policy Term


Maturity Benefit

At assumed rate of returns** @ 4%


or
@ 8%

Give a Missed Call

ప్రత్యేకతలు

 • జీవిత భద్రత కోసం సులభమైన నెలవారీ బీమా
 • మీ అవసరాలకు సరిపడేందుకు 3 పెట్టుబడి ఎంపికలు -వ్యూహం ప్రేరేపణ, ఆటో ఆస్తి కేటాయింపు వ్యూహం, తెలివైన ఎంపిక వ్యూహం.
 • తెలివైన ఎంపిక వ్యూహం కింద 9 ఫండ్స్ ఎంపిక
 • పాలసీ మెచ్యూరిటీతో మృత్యువు రేటు ఛార్జీల తిరిగి చెల్లింపు(ఆర్‌ఓఎమ్‌సి)
 • 11వ పాలసీ సంవత్సరం నుంచి లాయల్టీ జమాల ద్వారా అమలులో ఉన్న పాలసీలకు ఫండ్ విలువ బూస్టర్స్
 • 6వ పాలసీ సంవత్సరం నుంచి పాక్షికంగా విత్‌డ్రాయల్స్ ఎంపిక మరియు 11వ పాలసీ సంవత్సరం నుంచి క్రమబద్ధమైన నెలనెల విథ్‌డ్రాహల్
 • ఆదాయం పన్ను చట్టం ప్రకారం పన్ను లాభాలు*
*భారతదేశంలోని ఆదాయం పన్ను నిబంధనల ప్రకారం మీరు ఆదాయం పన్ను లాభాలు/ మినహాయింపులకు అర్హత కలిగివుంటారు, ఇవి సమయ సమయాలకు మారుతుంటాయి. దీనిలో మరిన్ని వివరాలకు మీరు మా వెబ్‌సైట్‌ని సందర్శించవచ్చు. వివరాల కోసం దయచేసి మీ పన్ను సలహాదారున్ని సంప్రదించండి.

లాభాలు

భద్రత

 • అనూహ్యమైన సంఘటన తలెత్తితే కుటుంబానికి ఆర్థిక భద్రతకు హామీ

విశ్వసనీయత

 • పాలసీ మేచ్యురిటితో మృత్యువు రేటు ఛార్జీల తిరిగి చెల్లింపు మరియు 11వ పాలసీ సంవత్సరం నుంచి అమలులో ఉన్న పాలసీలకు లాయల్టీ జమకు హామీ

సౌలభ్యం

 • తెలివైన ఎంపిక వ్యూహం కింద మీ అవసరాలకు సరిపోయేందుకు 3 పెట్టుబడి ఎంపికల వ్యూహం మరియు మీ అవసరాలకు సరిపోయేందుకు 9 ఫండ్స్ మధ్యలో మార్చుకునే ఎంపిక

ద్రవీకరణ

 • క్రమబద్ధమైన మీ ఖర్చులను ఎదుర్కొనేందుకు పాక్షికంగా విత్‌డ్రాయల్ మరియు క్రమబద్ధంగా నెలవారీ విడిపించుకునే ఎంపిక
(అమలులో ఉన్న పాలసీలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది):
 • మేచ్యురిటి తేది నాడు మృత్యువు రేటు ఛార్జీల తిరిగి చెల్లింపుతో (ఆర్‌ఓఎమ్‌సి) వర్తించే ఎన్‌ఏవి ప్రకారం ఏకమొత్తంలో ఫండ్ విలువ చెల్లింపులు. ఎంచుకున్న మెచ్యూరిటీ నాటి సెటిల్‌మెంట్ ఎంపిక ప్రకారం ఫండ్ విలువని వాయిదాలలో పొందవచ్చు.
మృత్యువ లాభం (అమలులో ఉన్న పాలసీలకు వర్తిస్తుంది):
 • కంపెనీకి మృత్యువు సూచన అందించిన తేది నాడు ఫండ్ విలువ యొక్క అధికం, లేదా బీమా రాశి ## లేదా మృత్యువు వరకు చెల్లించిన మొత్తం ప్రీమియం యొక్క 105% చెల్లించడం జరుగుతుంది

 • ప్రవేశ వయసు 8 సంవత్సరాలకంటే తక్కువకు జీవిత హామీ:
  పాలసీ కింద రిస్కు ప్రారంభం తేదికంటే ముందే మృత్యువు సంభవిస్తే, కంపెనీకి సూచించిన మృత్యువు తేది నాటి ఫండ్ విలువను చెల్లించడం జరుగుతుంది.

  ##జీవీత బీమాదారుకు మృత్యువు ముందు చేసిన తక్షణ 2 సంవత్సరాలలో పాక్షిక విత్‌డ్రాయల్స్ (ఏపిడబ్ల్యూ)^ బీమా రాశి నుంచి తగ్గించడం జరుగుతుంది.

  ^ఏపిడబ్ల్యూ గత 2 సంవత్సరాలలో జీవిత బీమాదారు తక్షణ మృత్యువు ముందు పాక్షికంగా విత్‌డ్రాయల్ మొత్తం, ఏదైనా ఉంటే, దానిని సమానం చేసే మొత్తం. అయితే, 60 సంవత్సరాలకు చేరుకున్న తర్వాత, 60 సంవత్సరాల వయసుకు చేరక ముందు 2 సంవత్సరాలలో అన్ని పాక్షికంగా విడిపించుకున్నవాటిని మరియు 60 సంవత్సరాల వయసు తర్వాత చేసిన అన్ని పాక్షికంగా విడిపించుకున్నవాటి లెక్కను సవరించి మృత్యువు నాడు చెల్లించవలసిన వాస్తవిక బీమా రాశిని నిర్ధారించడం జరుగుతుంది.

  ప్రమాదాంశాలు, నిబంధనలు మరియు షరతులపై మరిన్ని వివరాలకోసం దయుచేసి విక్రయూన్ని ముగించేందుకు ముందు, సేల్స్ బ్రోచర్‌ని శ్రద్ధగా చదవండి.
For more details on risk factors, terms and conditions of SBI Life - Smart InsureWealth Plus, read the following documents carefully.
*వయుసుకు సంబంధించిన అన్ని సూచికల వయుసు చివరి పుట్టినరోజు నాటిది

@మైనర్ వయసు ప్రవేశంలో 8 సంవత్సరాలకంటే తక్కువ ఉంటే, మొదటి పాలసీ సంవత్సరం పూర్తయిన తర్వాత మరియు 11 పాలసీ నెలల నుంచి రిస్కు ప్రారంభం అవుతుంది. ప్రవేశ వయుసు 8 సంవత్సరాలు మరియు ఆపైన ఉంటే, రిస్కు వెంటనే మొదలవుతుంది.

$$ మైనర్ జీవితాల విషయుంలో, పాలసీ వ్యవధిని సరిగ్గా ఎంచుకోవలసి ఉంటుంది, ఎందుకంటే మేచ్యురిటి నాటికి వారు మేజర్ అయి ఉండవలసి ఉంటుంది

2J.ver.01-01-19 WEB TEL

**Assumed rates of returns @4% and @8% p. a., are only illustrative scenarios at these rates after considering all applicable charges. These are not guaranteed and they are not higher or lower limits of returns. Unit Linked Life Insurance products are subject to market risks. The various funds offered under this contract are the names of the funds and do not in any way indicate the quality of these plans and their future prospects or returns.


ప్రీమియం కేటాయింపు ఛార్జీలు',"ఫండ్ నిర్వహణ ఛార్జీలు’ మొదలగు ఛార్జీలను తగ్గించడం జరుగుతుంది. పూర్తి ఛార్జీల జాబిత మరియు వాటి కార్యచరణ గురించి దయుచేసి అమ్మకాల బ్రోచర్‌ని చూడండి.

యూనిట్ ఆధారిత ఉత్పత్తులు, సంప్రదాయకమైన ఉత్పత్తులకు భిన్నమైనవి మరియు మార్కెట్‌ రిస్క్‌లకు లోబడి ఉంటాయి. యూనిట్ ఆధారిత లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలో చెల్లించిన ప్రీమియమ్, క్యాపిటల్ మార్కెట్లకు సంబంధించిన పెట్టుబడి ప్రమాదాలకు లోబడి ఉంటాయి మరియు ఫండ్ యొక్క పనితీరు, క్యాపిటల్ మార్కెట్లను ప్రభావితం చేసే అంశాలను బట్టి, యూనిట్ల యొక్క ఎన్‌ఎవి పైకి వెళ్ళవచ్చు లేదా కిందకు రావచ్చు. బీమా చేసిన వారే వారి/ఆమె నిర్ణయానికి బాధ్యులు. ఎస్‌బిఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కం.లి. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ యొక్క పేరు మరియు ఎస్‌బిఐ లైఫ్-ఎస్‌బిఐ లైఫ్ – స్మార్ట్‌ ఇన్సూర్‌వెల్త్ ప్లస్ యూనిట్ లింక్డ్ ఆధారిత లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కాంట్రాక్ట్ యొక్క పేరు మాత్రమేగానీ, కాంట్రాక్ట్ యొక్క నాణ్యతను, దాని భవిష్యత్తులోని అవకాశాలను, రాబడులను ఏ విధంగానూ, సూచించవు. దయచేసి సంబంధిత ప్రమాదాలను, వర్తించే చార్జీలను మీ ఇన్సూరెన్స్ సలహాదారుని లేదా మధ్యవర్తి నుండి లేదా బీమా చేస్తున్న వారు ఇచ్చే పాలసీ పత్రం నుండి తెలుసుకోండి. ఈ కాంట్రాక్ట్ క్రింద ప్రతిపాదించబడుతున్న రకరకాల ఫండ్స్, ఫండ్ యొక్క పేర్లేగానీ, ఈ పథకాల యొక్క నాణ్యతను, వాటికి భవిష్యత్తులోగల అవకాశాలను మరియు రాబడులను విధంగానూ సూచించవు.

*Tax Benefits:
Tax benefits are as per Income Tax Laws & are subject to change from time to time. Please consult your Tax advisor for details.
You are eligible for Income Tax benefits/exemptions as per the applicable income tax laws in India, which are subject to change from time to time. You may visit our website for further details here. Please consult your tax advisor for details.

Call us toll free at

1800-103-4294(Available from 8:30 am to 9:30 pm )

SMS EBUY

SMS EBUY SIWP

56161