ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ | ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ ਰਿਨ ਰਕਸ਼ਾ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਰਿਣ ਰਕਸ਼ਾ

UIN: 111N078V02

null

ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ।

 • ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ
 • ਲੋਨ ਕਵਰ ਮਿਆਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 • ਲਚਕਦਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ
 • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਟੋਟਲ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਬੈਨੀਫਿੱਟ ਰਾਈਡਰ
ਗਰੁੱਪ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਫ਼, ਮਿਆਦ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਨ ਦੇ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ?

ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਰਿਣ ਰਕਸ਼ਾ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਰਿਣ ਰਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ –
 • ਸੁਰੱਖਿਆ –ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ
 • ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ –ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਨ ਦੇ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ
 • ਲਚਕਤਾ – ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵਰ ਰਕਮ, ਲੋਨ ਕਵਰ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ-ਮੁਕਤ ਲਾਈਫ਼ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਓ

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

null

ਗਰੁੱਪ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਫ਼, ਮਿਆਦ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

 • ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
 • ਸਹਿ-ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਵਾਧੂ ਰਾਈਡਰ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ (ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਪਲੈਟਿਨਮ) ਲਈ ਚੋਣ ਕਰੋ
 • ਕਵਰ ਮਿਆਦ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ

ਲਾਭ

ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਜੋੜੀਆਂ ਸਨ
ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ
 • ਆਪਣੀ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਲੋਨ ਰਕਮ ਦਾ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ
 • ਲੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕਿਸਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੋਨ, ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਲਚਕਤਾ
 • ਪਹਿਲੇ ਕਰਜਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਸਹਿ-ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਲੇਵਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਈ ਚੁਣੋ
 • • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ, ਤਿਮਾਹੀ, ਛਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
  ਲੋਨ ਰਕਮ ਦਾ 120% ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚੁਣੋ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਟੋਟਲ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਰਾਈਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ*

ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੌਤ ਲਾਭ:
ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡੈਥ ਕਵਰ ਬਕਾਇਆ ਲੋਨ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ।
Sਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਟੋਟਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸਐਬਲਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿੱਟ (UIN: 111B023V02) ਲਾਭ:
ਬਕਾਇਆ ਲੋਨ ਰਕਮ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਬੀਮਿਤ ਮੈਂਬਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਲਾਭ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਵਿੱਖੀ ਲਾਭ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤ ਜਾਵੇਗਾ।

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭ/ਕਟੌਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਰਿਣ ਰਕਸ਼ਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

ˆ ਉਮਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

70.ver.02-06/17 WEB PUN

ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
ਰਾਈਡਰ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਈਡਰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹੋ।.

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬੇਦਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

1 800 267 9090(9.00 am ਤੋਂ 9.00 pm ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ)

ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

info@sbilife.co.in