എസ്ബിഐ ലൈഫ് - സ്മാർട്ട് വെൽത്ത് അഷ്വർ | ഒറ്റത്തവണ പ്രീമിയം ULIP പോളിസികളില്‍ ഒന്ന്
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്‌മാർട്ട് വെൽത്ത് അഷ്വർ

UIN: 111L077V02

Product Code: 55

null

ഭാവി സുനിശ്ചിതമായാൽ ഇന്ന് ആശങ്കകളില്ലാതെ ജീവിക്കാം.

 • സിംഗിൾ പ്രീമിയം
 • മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ് റിട്ടേണുകൾ
 • ഇൻഷ്വറൻസ് പരിരക്ഷ
യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ

"ലിങ്ക് ചെയ്‌ത ഇൻഷ്വറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉടമ്പടിയുടെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷത്തിൽ യാതൊരു ലിക്വിഡിറ്റിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. പോളിസി ഉടമയ്‌ക്ക് അഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ലിങ്ക് ചെയ്‌ത ഇൻഷ്വറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ച ധനം പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ/പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല"

യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാനുകളിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത് വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പ്രീമിയം അടയ്‌ക്കലാണോ?

ഇപ്പോൾ ഒരൊറ്റ തവണ പണമടയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ULIP-ന്റെ പരിരക്ഷയും ധന സമ്പാദന ആനുകൂല്യങ്ങളും നേടൂ. എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്‌മാർട്ട് വെൽത്ത് അഷ്വർ നിങ്ങളെ, ഇൻഷ്വറൻസ് പരിരക്ഷയോടൊപ്പം മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ് റിട്ടേണുകളും ആസ്വദിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു, ഇതിന് ഒരൊറ്റ തവണ മാത്രമേ പ്രീമിയം അടയ്‌ക്കേണ്ടതുള്ളൂ.

ഈ പ്ലാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് –
 • സുരക്ഷ – പ്രതികൂലമായ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന്
 • ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി – നിക്ഷേപിച്ച പണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും അപകട പരിരക്ഷ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും
 • താങ്ങാനാവുന്ന ചിലവ് – ദീർഘകാല ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് ഒറ്റത്തവണ പ്രീമിയം അടയ്‌ക്കൽ സഹിതം
 • ലിക്വിഡിറ്റി – ആറാമത് പോളിസി വർഷം മുതൽ ഭാഗികമായുള്ള പിൻവലിക്കലുകൾ

ഈ പ്ലാനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കാം എന്ന് കാണുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യ ചിത്രീകരണം പരീക്ഷിക്കൂ.

സാധ്യതകളുടെ ഒരു നല്ല നാളേയ്ക്കായി ഈ ചുവട് വെക്കൂ.

ഹൈലൈറ്റുകൾ

null

യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ

സവിശേഷതകൾ

 • ഇൻഷ്വറൻസ് പരിരക്ഷയോടൊപ്പം മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ് റിട്ടേണുകളും
 • ഒറ്റത്തവണ പ്രീമിയം പേയ്‌മെന്റ്
 • ഭാഗിക പിൻവലിക്കലി(കൾ)ലൂടെ ലിക്വിഡിറ്റി
 • ബോണ്ട് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിൽ നിന്നുമുള്ള ഫണ്ടുകളുടെ ഒരു സമന്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്‌ഷൻ
 • ആക്‌സിഡെന്റൽ ഡെത്ത് ബെനഫിറ്റ് ഓപ്‌ഷനൊപ്പം ഉൽപ്പന്നം ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കാനുള്ള സൗകര്യം

പ്രയോജനങ്ങൾ

സുരക്ഷ
 • നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക
ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി
 • നിങ്ങളുടെ റിസ്‌ക് അപ്പറ്റൈറ്റിനും മാറുന്ന നിക്ഷേപ ആവശ്യങ്ങൾക്കും യോജിക്കുന്നതിന് രണ്ട് ഫണ്ടുകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കൂ
 • ആക്‌സിഡെന്റൽ ഡെത്ത് ബെനഫിറ്റ് ഓപ്‌ഷൻ സ്വന്തമാക്കുന്നതിലൂടെ സമഗ്രമായ പരിരക്ഷ നേടുക
താങ്ങാനാവുന്ന ചിലവ്
 • ഒരൊറ്റ പേയ്‌മെന്റിലൂടെ പോളിസി ടേമിലുടനീളം ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടുന്നത് തുടരൂ
ലിക്വിഡിറ്റി
 • അപ്രതീക്ഷിതമായ ചിലവുകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ആറാമത്തെ പോളിസി വർഷം മുതൽ ഭാഗികമായ പിൻവലിക്കലുകൾ നടത്തുക
നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടൂ*

മെച്യൂരിറ്റി ബെനഫിറ്റ്:

പോളിസി ടേം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ ഫണ്ട് വാല്യൂ നൽകും.

മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം:

അടച്ച സിംഗിൾ പ്രീമിയത്തിന്റെ 105% എങ്കിലും സഹിതം; ഫണ്ട് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സം അഷ്വേർഡ്##; ഇവയിൽ ഉയർന്നത് നൽകും.

ആക്‌സിഡെന്റൽ ഡെത്ത് ബെനഫിറ്റ് ഓപ്‌ഷൻ:

അപകടം കാരണമാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അധികമായി മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം നൽകുന്നു.

## മൊത്തം ഭാഗിക പിൻവലിക്കലുകൾ

നികുതി ആനുകൂല്യം:

80(C) വകുപ്പിനുകീഴിൽ നികുതി ഇളവ് ലഭ്യമാണ്. സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അടച്ച പ്രീമിയം സം അഷ്വേർഡിന്റെ 10% കവിയുകയാണെങ്കിൽ ആനുകൂല്യം സം അഷ്വേർഡിന്റെ 10% ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തും.

ഇന്ത്യയിലെ ആദായ നികുതി നിയമങ്ങൾ ബാധകമായ ആദായ നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ/ഒഴിവാക്കലുകൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം:http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. . വിശദാംശങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നികുതി ഉപദേശകന്റെ അഭിപ്രായം തേടുക.

അപകട സാദ്ധ്യതകൾ, വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വിൽപ്പന ബ്രോഷർ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്‌മാർട്ട് വെൽത്ത് അഷ്വറിന്റെ അപകട സാദ്ധ്യതകളേയും വ്യവസ്ഥകളേയും നിബന്ധനകളേയും കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.
* വയസ്സ് സംബന്ധമായ എല്ലാ പരാമർശങ്ങളും അവസാന ജന്മദിന പ്രകാരമായിരിക്കും.

55.ver.03-10/17 WEB MAL


**ആദായങ്ങൾക്ക് പ്ര.വ. അനുമാനിക്കപ്പെട്ട യഥാക്രമം 4%വും 8%വും നിരക്കുകൾ, എല്ലാ ബാധകമായ ചാർജുകളെയും പരിഗണിച്ച ശേഷം ഈ നിരക്കുകൾക്ക് ചിത്രീകരിച്ച വിവരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇവക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല കൂടാതെ അവ ആദായത്തിൽ ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ ആയ പരിമിതികളുമല്ല. യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് ഉൽപന്നങ്ങൾ വിപണിയിലെ നഷ്ടസാധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്. ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം നൽകുന്ന വിവിധ ഫണ്ടുകൾ ഫണ്ടിന്റെപ പേരുകൾ മാത്രമാണ്, അവ ഈ പ്ളാനുകളുടെ ഗുണമേന്മയോ ഭാവിയിലെ ലാഭസാധ്യതകളേയോ വരുമാനങ്ങളേയോ ഒരു വിധത്തിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.

യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് ഉല്പന്നങ്ങൾ പരമ്പരാഗത ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് ഉല്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്, അവ വിപണിയിലെ നഷ്ടസാദ്ധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്. യൂണിറ്റ്‌ ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് പോളിസിയിൽ അടയ്ക്കുന്ന പ്രിമിയം മൂലധന വിപണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിക്ഷേപ നഷ്ടസാദ്ധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്. ഫണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ യും മൂലധന വിപണിയെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ യൂണിറ്റുകളുടെ അറ്റ ആസ്തി മൂല്യത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായേക്കാവുന്നതും ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന ആൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെി/അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്നതും ആണ്.

എസ്ബിഐ ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് കമ്പനി ലി. എന്നത് ഇൻഷൂറൻസ് കമ്പനിയുടെ പേരും-എസ്ബിഐ ലൈഫ് -  സ്‌മാർട്ട് വെൽത്ത് അഷ്വർ എന്നത് യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഉടമ്പടിയുടെ പേരും മാത്രമാണ്. അത് യാതൊരു രീതിയിലും ഉടമ്പടിയുടെ ഗുണമേന്മയേയോ അതിന്റെഉ ഭാവിയിലെ ലാഭസാധ്യതകളേയോ വരുമാനങ്ങളേയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ടസാദ്ധ്യതകളെയും ബാധകമായ ചാർജ്ജുകളെയും സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻറിൽനിന്നോ ഇടനിലക്കാരിൽനിന്നോ ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെന പോളിസി ഡോക്യുമെന്റിയൽനിന്നോ ദയവായി മനസ്സിലാക്കുക.

ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം നൽകുന്ന വിവിധ ഫണ്ടുകൾ ഫണ്ടിന്റെയ പേരുകൾ മാത്രമാണ്, അവ ഈ പ്ളാനുകളുടെ ഗുണമേന്മയോ ഭാവിയിലെ ലാഭസാധ്യതകളേയോ വരുമാനങ്ങളേയോ ഒരു വിധത്തിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.
നഷ്ടസാധ്യതാഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്, പോളിസിവാങ്ങാൻഉറപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്റൈഡർബ്രോഷർശ്രദ്ധാപൂർവ്വംവായിക്കുക.

*നികുതിആനുകൂല്യ:
നികുതിആനുകൂല്യ ങ്ങൾആദായനികുതിനി യമങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുമായിരിക്കും.വി ശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതി ഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.
പ്ലാൻആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഓരോഉൽപ്പന്നപേജിലുംനികുതിയെസംബന്ധിച്ചമറ്റൊരുനിരാകരണംകൂടിനൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുള്ളതുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായആദായനികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്/ഇളവുകൾക്ക്നിങ്ങൾഅർഹനായിരിക്കും.കൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളുടെവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശി ക്കാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.

ഇതിൽ ഞങ്ങളെ ടോൾ ഫ്രീയായി വിളിക്കുക

1 800 267 9090(9.00 am മുതൽ 9.00 pm വരെ എല്ലാ ദിവസവും ലഭ്യമാണ്)

ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക

info@sbilife.co.in