എസ്ബിഐ ലൈഫ് - സ്മാർട്ട് പ്രിവിലേജ് | UHNI യുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാനിലൊന്ന്
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്‌മാർട്ട് പ്രിവിലേജ്

UIN: 111L107V01

ഉൽപ്പന്ന കോഡ്: 2B

null

അതിവിശിഷ്‌ടമായ ഒരു ജീവിതത്തിനുള്ള വിശിഷ്‌ടമായ തീരുമാനം.

 • UHNI-കൾക്കായി (അൾട്രാ ഹൈ നെറ്റ്-വർത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്) പ്രത്യേകമായി തയ്യാറാക്കിയത്
 • സ്ഥിരമായുള്ള ലോയൽറ്റി അഡീഷനുകൾ
 • 8 ഫണ്ടുകൾ
 • നിക്ഷേപ ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി
 • മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ് റിട്ടേണുകൾ
യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ

“ലിങ്ക് ചെയ്‌ത ഇൻഷ്വറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉടമ്പടിയുടെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷത്തിൽ യാതൊരു ലിക്വിഡിറ്റിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. പോളിസി ഹോൾഡറിന് അഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ലിങ്ക് ചെയ്‌ത ഇൻഷ്വറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ച ധനം പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ/പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല"

യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ

നിങ്ങൾ വിജയം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു, ആദരവ് പിടിച്ചുപറ്റിയിരിക്കുന്നു, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിവേകപൂർവ്വമായ തീരുമാനങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. സമ്പാദ്യത്തിന്റെ മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മികച്ച സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള UHNI-കൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - സ്‌മാർട്ട് പ്രിവിലേജ്, പരിധിയില്ലാത്ത സൗജന്യ സ്വിച്ചുകളും റീഡയറക്ഷനുകളും സഹിതമുള്ള 8 ഫണ്ടുകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കൂ. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇരട്ടിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഇൻഷ്വറൻസ് പരിരക്ഷയുടെ ആനുകൂല്യവും ആസ്വദിക്കൂ.

ഈ യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ (ULIPൽകുന്നു –
 • സുരക്ഷ – പ്രതികൂലമായ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്
 • വിശ്വാസ്യത – പ്രാബല്യത്തിലുള്ള പോളിസികൾക്കായി^ ആറാമത്തെ പോളിസി വർഷം മുതൽ അഷ്വേർഡ് ലോയൽറ്റി ആനുകൂല്യങ്ങളിലൂടെ
 • ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി – നിക്ഷേപിച്ച ഫണ്ടുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഒന്നിലധികം പ്രീമിയം ഓപ്‌ഷനുകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും
 • ലിക്വിഡിറ്റി – ആറാമത്തെ പോളിസി വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 18 വയസ്സാകുമ്പോൾ മുതലുള്ള ഭാഗികമായ പിൻവലിക്കലുകൾ

ചുവടെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യ ചിത്രീകരണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഉയർന്ന നേട്ടങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനാവുന്നു എന്ന് കാണുക.
നിങ്ങളുടെ ജിവിതം സുരക്ഷിതമാക്കി സന്തോഷവും നിലനിർത്തൂ!

ഹൈലൈറ്റുകൾ

null

യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ

സവിശേഷതകൾ
 
 • മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ് റിട്ടേണുകൾക്കൊപ്പമുള്ള ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് പരിരക്ഷ
 • ഇൻ-ഫോഴ്‌സ് പോളിസികൾക്ക് വളരെ നേരത്തേ തന്നെ, അതായത് ആറാമത്തെ പോളിസി വർഷം മുതൽ തന്നെ ലോയൽറ്റി അഡീഷനുകൾ ആരംഭിയ്‌ക്കുന്നു
 • കാലയളവിൽ ഉടനീളമോ പരിമിതമാക്കിയ കാലയളവിലോ ഒരു ഒറ്റത്തവണ പേയ്‌മെന്റ് മുഖേനയോ പ്രീമിയങ്ങൾ അടയ്‌ക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്‌ഷൻ
 • മിഡ്‌ക്യാപ്പ്, പ്യൂർ ഫണ്ട് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ 8 വ്യത്യസ്‌ത ഫണ്ടുകൾക്കായുള്ള ഓപ്‌ഷൻ
 • പരിധിയില്ലാത്ത സൗജന്യ സ്വിച്ചുകളും പ്രീമിയം റീഡയറക്ഷനും
 • ആറാമത്തെ പോളിസി വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 18 വയസ്സാകുമ്പോൾ മുതൽ ഭാഗികമായ പിൻവലിക്കലുകൾ
പ്രയോജനങ്ങൾ
സുരക്ഷ
 • പരിരക്ഷയിലൂടെയും ധന സമ്പാദനത്തിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കൂ
വിശ്വാസ്യത
 • സ്ഥിരമായുള്ള ലോയൽറ്റി അഡീഷനുകൾ മുഖേന നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക
ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി
 • നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങളും റിസ്‌ക് അപ്പറ്റൈറ്റും അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം പ്രീമിയങ്ങൾ അടയ്‌ക്കുക
 • പരിധിയില്ലാത്ത സൗജന്യ സ്വിച്ചിംഗ് സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ക്രമാനുഗത സാമ്പത്തിക മുൻഗണനകൾ നിയന്ത്രിക്കുക
ലിക്വിഡിറ്റി
 • ആറാമത്തെ പോളിസി വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 18 വയസ്സാകുമ്പോൾ മുതലുള്ള ഭാഗികമായ പിൻവലിക്കലുകളിലൂടെ അപ്രതീക്ഷിതമായ സാമ്പത്തിക ചിലവുകൾ പരിഹരിക്കൂ
നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടൂ*
മെച്യൂരിറ്റി ബെനഫിറ്റ്: (ഇൻ-ഫോഴ്‌സ് പോളിസികൾക്ക് മാത്രം ബാധകം):
 • പോളിസി ടേം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, ഫണ്ട് വാല്യൂ നൽകും.
മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം: (ഇൻ-ഫോഴ്‌സ് പോളിസികൾക്ക് മാത്രം ബാധകം):
 • മരണം അറിയിച്ച തീയതി വരെ അടച്ച മൊത്തം പ്രീമിയത്തിന്റെ 105%-മോ ഫണ്ട് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സം അഷ്വേർഡ്* ഇവയിൽ ഉയർന്നത് ഏതാണോ അത് നൽകും.
നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ:*

കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭേദഗതികൾക്ക് വിധേയമായ, നിലവിലെ ഇന്ത്യൻ ആദായ നികുതി നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും/ ഒഴിവാക്കലുകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. വിശദാംശങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നികുതി ഉപദേശകന്റെ അഭിപ്രായം തേടുക

* മൊത്തം ഭാഗിക പിൻവലിക്കലുകൾ

^റിസ്‌ക് ഘടകങ്ങൾ, വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് വാങ്ങൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വിൽപ്പന ബ്രോഷർ സൂക്ഷ്മമായി വായിക്കുക.

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്‌മാർട്ട് വെൽത്ത് പ്രിവിലേജിന്റെ അപകട സാദ്ധ്യതകളേയും വ്യവസ്ഥകളേയും നിബന്ധനകളേയും കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.
# വയസ്സ് സംബന്ധമായ എല്ലാ പരാമർശങ്ങളും അവസാന ജന്മദിന പ്രകാരമായിരിക്കും.
##പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുടെ കാര്യത്തിൽ, മെച്യൂരിറ്റിയാകുന്ന സമയം, ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന് പ്രായപൂർത്തിയായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന വിധത്തിൽ പോളിസി ടേം ഉചിതമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കണം. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുടെ കാര്യത്തിൽ, പോളിസി ആരംഭിക്കുന്ന തീയതിയും റിസ്‌ക് ആരംഭിക്കുന്ന തീയതിയും ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കണം
###മന്ത്‌ലി മോഡിന്, 3 മാസത്തെ പ്രീമിയം മുൻകൂറായി നൽകിയിരിക്കണം ഒപ്പം പ്രീമിയം റിന്യൂവൽ പേയ്‌മെന്റ് ഇലക്‌ട്രോണിക് ക്ലിയറിംഗ് സംവിധാനം (ECS), ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഡയറക്‌ട് ഡെബിറ്റ്, SI-EFT എന്നിവയിലൂടെ മാത്രമേ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ. മന്ത്‌ലി സാലറി സേവിംഗ് സ്കീമിന് (SSS), 2 മാസ പ്രീമിയം മുൻകൂറായി അടച്ചിരിക്കണം, റിന്യൂവൽ പ്രീമിയം സാലറി ഡിഡക്ഷൻ വഴി മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ.

2B.ver.03-10/17 WEB MAL


**ആദായങ്ങൾക്ക് പ്ര.വ. അനുമാനിക്കപ്പെട്ട യഥാക്രമം 4%വും 8%വും നിരക്കുകൾ, എല്ലാ ബാധകമായ ചാർജുകളെയും പരിഗണിച്ച ശേഷം ഈ നിരക്കുകൾക്ക് ചിത്രീകരിച്ച വിവരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇവക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല കൂടാതെ അവ ആദായത്തിൽ ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ ആയ പരിമിതികളുമല്ല. യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് ഉൽപന്നങ്ങൾ വിപണിയിലെ നഷ്ടസാധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്. ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം നൽകുന്ന വിവിധ ഫണ്ടുകൾ ഫണ്ടിന്റെപ പേരുകൾ മാത്രമാണ്, അവ ഈ പ്ളാനുകളുടെ ഗുണമേന്മയോ ഭാവിയിലെ ലാഭസാധ്യതകളേയോ വരുമാനങ്ങളേയോ ഒരു വിധത്തിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.

യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് ഉല്പന്നങ്ങൾ പരമ്പരാഗത ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് ഉല്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്, അവ വിപണിയിലെ നഷ്ടസാദ്ധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്. യൂണിറ്റ്‌ ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് പോളിസിയിൽ അടയ്ക്കുന്ന പ്രിമിയം മൂലധന വിപണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിക്ഷേപ നഷ്ടസാദ്ധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്. ഫണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ യും മൂലധന വിപണിയെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ യൂണിറ്റുകളുടെ അറ്റ ആസ്തി മൂല്യത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായേക്കാവുന്നതും ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന ആൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെി/അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്നതും ആണ്.

എസ്ബിഐ ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് കമ്പനി ലി. എന്നത് ഇൻഷൂറൻസ് കമ്പനിയുടെ പേരും-എസ്ബിഐ ലൈഫ് -  സ്‌മാർട്ട് പ്രിവിലേജ് എന്നത് യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഉടമ്പടിയുടെ പേരും മാത്രമാണ്. അത് യാതൊരു രീതിയിലും ഉടമ്പടിയുടെ ഗുണമേന്മയേയോ അതിന്റെഉ ഭാവിയിലെ ലാഭസാധ്യതകളേയോ വരുമാനങ്ങളേയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ടസാദ്ധ്യതകളെയും ബാധകമായ ചാർജ്ജുകളെയും സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻറിൽനിന്നോ ഇടനിലക്കാരിൽനിന്നോ ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെന പോളിസി ഡോക്യുമെന്റിയൽനിന്നോ ദയവായി മനസ്സിലാക്കുക.

ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം നൽകുന്ന വിവിധ ഫണ്ടുകൾ ഫണ്ടിന്റെയ പേരുകൾ മാത്രമാണ്, അവ ഈ പ്ളാനുകളുടെ ഗുണമേന്മയോ ഭാവിയിലെ ലാഭസാധ്യതകളേയോ വരുമാനങ്ങളേയോ ഒരു വിധത്തിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.
നഷ്ടസാധ്യതാഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്, പോളിസിവാങ്ങാൻഉറപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്റൈഡർബ്രോഷർശ്രദ്ധാപൂർവ്വംവായിക്കുക.

*നികുതിആനുകൂല്യ:
നികുതിആനുകൂല്യ ങ്ങൾആദായനികുതിനി യമങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുമായിരിക്കും.വി ശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതി ഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.
പ്ലാൻആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഓരോഉൽപ്പന്നപേജിലുംനികുതിയെസംബന്ധിച്ചമറ്റൊരുനിരാകരണംകൂടിനൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുള്ളതുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായആദായനികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്/ഇളവുകൾക്ക്നിങ്ങൾഅർഹനായിരിക്കും.കൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളുടെവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശി ക്കാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.

ഇതിൽ ഞങ്ങളെ ടോൾ ഫ്രീയായി വിളിക്കുക

1 800 267 9090(9.00 am മുതൽ 9.00 pm വരെ എല്ലാ ദിവസവും ലഭ്യമാണ്)

ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക

info@sbilife.co.in