യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ | കല്യാൺ യു എൽ അയി പി പ്ലസ് - എസ ബീ അയി ലൈഫ്
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – കല്ല്യാൺ ULIP പ്ലസ്

UIN: 111L079V02

null

പരിരക്ഷ, സുതാര്യത, ഫെക്‌സിബിലിറ്റി!

 • മാർക്കറ്റ്- ലിങ്ക്‌ഡ്
 • ലോയൽറ്റി അഡീഷനുകൾ
 • വ്യവസ്ഥാപിതമായ കൈമാറ്റ ഓപ്‌ഷൻ
 • കസ്‌റ്റമൈസ്‌ ചെയ്ത സേവനങ്ങളും പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് മാനേജറും
'ഒരു നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ്, യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ് ഫണ്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ'.

തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി ഈ ഫണ്ടുകൾ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർക്ക് തീർച്ചയായും ലഭ്യമാക്കേണ്ട പരിരക്ഷയും സമ്പാദ്യ സേവനങ്ങളും നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടോ?

തൊഴിലുടമയ്‌ക്കും തൊഴിലാളി ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുമായുള്ള ഫണ്ട്-അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്ലാനാണ് എസ്‌ബിഐ – കല്യാൺ ULIP പ്ലസ്. ഫണ്ട് മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കുമ്പോൾ തന്നെ, നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർക്കുള്ള ഗ്രാറ്റ്വിറ്റി ആനുകൂല്യങ്ങൾ, സൂപ്പർ ആന്വേഷൻ, ലീവ് എൻക്യാഷ്‌മെന്റ് പദ്ധതികൾ എന്നിവ സംയോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വൺ-സ്‌റ്റോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ആണിത്‌.

ഈ പ്ലാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് –
 • സുരക്ഷ – ജീവനക്കാരെ സാമ്പത്തികമായി സംരക്ഷിക്കുകയും വിരമിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് നൽകേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു
 • വിശ്വാസ്യത – സമർപ്പണബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സേവന ടീം
 • ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി – നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവനക്കാർക്കുള്ള സ്‌കീം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു

ജീവനക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിതം പരമാവധി പ്രയോജനപ്രദമാക്കുന്നതിന് അവരെ ശാക്തീകരിക്കുക.

ഹൈലൈറ്റുകൾ

null

'ഒരു നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ്, യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ് ഫണ്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ'.

സവിശേഷതകൾ

 • ജീവനക്കാർക്കുള്ള ആനുകൂല്യ പദ്ധതികൾക്ക് അനുഭവസമ്പത്തും പ്രൊഫഷണലുമായ ഫണ്ട്‌ മാനേജ്‌മെന്റ്‌
 • ഉയർന്ന ലോയൽറ്റി അഡീഷൻ നിരക്ക് നൽകുന്നതിനുള്ള ഫ്യൂഷൻ അഡ്വാന്റേജ്
 • വ്യവസ്ഥാപിതമായ കൈമാറ്റത്തിനുള്ള ഓപ്‌ഷൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ആറ് ഫണ്ട് ഓപ്‌ഷനുകൾ
 • ഡിഫൈൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് (DB) അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ (DC) സ്‌കീമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവയുടെ സംയോജനം നിയന്ത്രിക്കാനാകും
 • സൗജന്യമായ അൺലിമിറ്റഡ് ഓൺലൈൻ ഫണ്ട് മാറ്റലുകളും സംഭാവനകളും ലീവ് എൻക്യാഷ്‌മെന്റ്‌, ഗ്രാറ്റ്വിറ്റി പദ്ധതികൾക്ക് കീഴിലുള്ള റീഡയറക്ഷനുകൾ

പ്രയോജനങ്ങൾ

സുരക്ഷ
 • ജോലി ചെയ്‌തിരുന്ന കാലയളവിൽ സ്വരൂപിച്ചുവച്ച ഒരുമിച്ചുള്ള തുക ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്നു
 • ഒരു പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ ബെനഫിഷ്യറിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ
 • ഒരേ മാസ്‌റ്റർ പോളിസി ഹോൾഡർക്ക് കീഴിൽ സിംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒന്നിലേറെ പോളിസികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഉയർന്ന തോതിലുള്ള ലോയൽറ്റി അഡീഷനുകൾ നൽകുന്നു
വിശ്വാസ്യത
 • നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന പ്രതിബദ്ധതയുള്ള സേവനങ്ങൾ
ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി
 • വ്യവസ്ഥാപിതമായ കൈമാറ്റത്തിനുള്ള ഓപ്‌ഷനിലൂടെ ഇൻവെസ്‌റ്റ്മെന്റ് റിസ്‌ക്ക് കുറയ്‌ക്കുക
 • പദ്ധതിയുടെ തരം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി, മാസ്‌റ്റർ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ അംഗങ്ങളുടെ തലത്തിലുള്ള പോളിസിയുടെ ഫണ്ട്‌ നിയന്ത്രണം
നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടൂ*
സ്‌കീം ആനുകൂല്യം
സ്‌കീം നിയമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മരണാനന്തരം, വിരമിക്കുമ്പോൾ, രാജി വയ്‌ക്കുമ്പോൾ, പി‌ൻവലിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാരണങ്ങളാൽ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ. ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ മാസ്‌റ്റർ പോളിസി ഹോൾഡറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അംഗത്തിന്റെ പോളിസി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ബാധകമായത് പ്രകാരം നൽകും.
ഇൻഷ്വറൻസ് ആനുകൂല്യം
അംഗത്തിന്റെ മരണസമയത്ത്, സം അഷ്വേർഡായ ₹1,000 നോമിനിയ്‌ക്ക് നൽകും.
ഈ ആനുകൂല്യം ലീവ് എൻകാഷ്‌മെന്റ്, ഗ്രാറ്റ്വിറ്റി സ്‌ക്രീമിന്റെ കീഴിൽ ലഭ്യമാകുന്നതും ഇത് സ്‌കീം ആനുകൂല്യത്തിന് പുറമെ നൽകുന്നതാണ്.

ഈ പോളിസിക്കു കീഴിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിലെ അപകടസാദ്ധ്യതയെ കുറിച്ച്
 • യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ട്രെഡീഷണൽ ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്‌തവും ഒപ്പം അപകടസാദ്ധ്യത ഘടകങ്ങൾ ഉള്ളതുമാണ്.
 • യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് പോളിസികളിൽ അടച്ച പ്രീമിയത്തിന്, ഓഹരി വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ അപകട സാധ്യതകളുണ്ട് കൂടാതെ ഓഹരി വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഫണ്ടിന്റെയും ഘടകങ്ങളുടെയും പ്രകടനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി യൂണിറ്റുകളുടെ NAV-കൾ ഉയരുകയോ താഴേക്ക് പോകുകയോ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഇൻഷ്വർ ചെയ്‌തയാൾ അവന്റെ/അവളുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും.
 • ഈ കോൺട്രാക്‌റ്റ് പ്രകാരം വാഗ്ദാനം ചെയ്‌ത വിവിധ ഫണ്ടുകൾ, അതിന്റെ പേരുകളാണ് ഒപ്പം ഈ പ്ലാനുകളുടെ ഗുണനിലവാരം, അവയുടെ ഭാവി പ്രതീക്ഷകൾ, ലാഭം എന്നിവയെ അവ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.
 • എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് കോ. ലിമി. എന്നത് ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് കമ്പനിയുടെയും എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - കല്യാൺ ULIP പ്ലസ് എന്നത് യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് കോൺട്രാക്‌റ്റിന്റെയും പേര് മാത്രമാണ്, ഇത് കോൺട്രാക്‌റ്റിന്റെ ഗുണനിലവാരം, അവയുടെ ഭാവി പ്രതീക്ഷകൾ, ലാഭം എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.
 • നിങ്ങളുടെ ഇൻഷ്വറൻസ് ഏജന്റിൽ നിന്നോ ഇടനിലക്കാരനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുററുടെ പോളിസി ഡോക്യുമെന്റിൽ നിന്നോ ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസാദ്ധ്യതകളും ബാധകമായ നിരക്കുകളും മനസ്സിലാക്കുക.
മുകളിലെ വിവരങ്ങൾ എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - കല്യാൺ ULIP പ്ലസിന്റെ ചുരുക്ക സംഗ്രഹമാണ്. ഇവ പ്ലാനിന്റെ ചുരുക്കം ചില സവിശേഷതകൾ മാത്രമാണ്. അപകട സാദ്ധ്യതകൾ, വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വിൽപ്പന ബ്രോഷർ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

*നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ:
ഇന്ത്യയിലെ ആദായ നികുതി നിയമങ്ങൾ ബാധകമായ ആദായ നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ/ഒഴിവാക്കലുകൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നികുതി ഉപദേശകന്റെ അഭിപ്രായം തേടുക.

അപകട സാദ്ധ്യതകൾ, എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – കല്യാൺ ULIP പ്ലസിന്റെ വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

*The Premium shall be paid by the Master Policyholder as per the funding valuation report in accordance with AS15 (Revised) guidelines or as per scheme rules.

64.ver.03-06/17 WEB MAL

നഷ്ടസാധ്യതാഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്, പോളിസിവാങ്ങാൻഉറപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്റൈഡർബ്രോഷർശ്രദ്ധാപൂർവ്വംവായിക്കുക.

*നികുതിആനുകൂല്യ:
നികുതിആനുകൂല്യ ങ്ങൾആദായനികുതിനി യമങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുമായിരിക്കും.വി ശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതി ഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.
പ്ലാൻആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഓരോഉൽപ്പന്നപേജിലുംനികുതിയെസംബന്ധിച്ചമറ്റൊരുനിരാകരണംകൂടിനൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുള്ളതുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായആദായനികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്/ഇളവുകൾക്ക്നിങ്ങൾഅർഹനായിരിക്കും.കൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളുടെവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശി ക്കാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.

ഇതിൽ ഞങ്ങളെ ടോൾ ഫ്രീയായി വിളിക്കുക

1 800 267 9090(9.00 am മുതൽ 9.00 pm വരെ എല്ലാ ദിവസവും ലഭ്യമാണ്)

ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക

info@sbilife.co.in