ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ | ಗುಂಪು ವರ್ಷಾಶನ | SBI ಲೈಫ್ ಸ್ವರ್ಣ ಜೀವನ್
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಸ್ವರ್ಣ ಜೀವನ್

UIN: 111N049V04

null

ಗ್ರೂಪ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆನ್ಯೂಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್.

 • ಗುಂಪು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ವರ್ಷಾಶನಗಳು
 • ಗುಂಪು ವಿಮೆಯ ಕಾರಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ವರ್ಷಾಶನ ದರಗಳು
 • ವರ್ಷಾಶನ ಆಯ್ಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಆಯ್ಕೆ

ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಿರಾ?
ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಸ್ವರ್ಣ ಜೀವನ ಯೋಜನೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉದ್ಯೋದಾತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ –
 • ಭದ್ರತೆ - ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ
 • ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ - ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪಿಂಚಣಿಯ ರಕ್ಷಣೆ
 • ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆ - ಗುಂಪಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತಮ ವರ್ಷಾಶನ ದರಗಳು
 • ನಮ್ಯತೆ - ವರ್ಷಾಶನ ಆಯ್ಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಆಯ್ಕೆ

ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಭಯಪಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಡಿ.

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

null

ನಾನ್-ಲಿಂಕ್ಡ್, ನಾನ್-ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರುಪ್ ಅನ್ಯೂಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

 • ವೃತ್ತಿಪರ ಫಂಡ್ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಥ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
 • ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ವರ್ಷಾಶನಗಳು
 • ಗುಂಪು ವಿಮೆಯ ಕಾರಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ವರ್ಷಾಶನ ದರಗಳು
 • ಏಕ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ವಿಮೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಬಹು ವರ್ಷಾಶನ ಆಯ್ಕೆಗಳು
 • ಯೋಜನೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಸ್ಟ್‌ಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಆಯ್ಕೆಗಳು
 • ವರ್ಷಾಶನ ಆವರ್ತನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆ

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಸುರಕ್ಷತೆ
 • ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿ
 • ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಭನೆಯನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ
 • ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಸ್ಥಿರ ವರ್ಷಾಶನ/ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆ
 • ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಷಾಶನ/ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
 • ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
 • ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಅವರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷಾಶನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ಏಕ ವರ್ಷಾಶನ
 • ಜೀವ ವರ್ಷಾಶನ
 • ಖರೀದಿ ಬೆಲೆಯ ಮರುಪಾವತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವ ವರ್ಷಾಶನ
 • ಬಾಕಿ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆಯ ಮರುಪಾವತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವ ವರ್ಷಾಶನ
 • 5 ರಿಂದ 35 ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಾಶನ ಮತ್ತು ತದನಂತರದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷಾಶನ
 • ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವ ವರ್ಷಾಶನ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ)
ಜಂಟಿ ವರ್ಷಾಶನ
 • ಜಂಟಿ ಜೀವ (ಬದುಕುಳಿಯುವವರ) ವರ್ಷಾಶನ
 • ಖರೀದಿ ಬೆಲೆಯ ಮರುಪಾವತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಜಂಟಿ ಜೀವ (ಬದುಕುಳಿಯುವವರ) ವರ್ಷಾಶನ
 • 5 ರಿಂದ 35 ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಂಟಿ ಜೀವ ವರ್ಷಾಶನ ಮತ್ತು ತದನಂತರದ ಜಂಟಿ ಜೀವ (ಬದುಕುಳಿಯುವವರ) ವರ್ಷಾಶನ


ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವರ್ಷಾಶನ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಸ್ವರ್ಣ ಜೀವನದ ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ, ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿರಿ.

65.ver.01-07-19 WEB KAN

ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ, ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.

*ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತೆರಿಗೆ ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು/ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವಿರಿ, ಇದು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿನೀಡಬಹುದು ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ

ಟೋಲ್‌‌ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ

1800-103-4294(ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9.30 ವರೆಗೆ ಲಭ್ಯ)

ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ

online.cell@sbilife.co.in

SMS EBUY

SMS EBUY

56161