எஸ்பிஐ லைஃப் பிளக்ஸி ஸ்மார்ட் பிளஸ்-வேரியபிள் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

எஸ்பிஐ லைஃப் – ஃபிளெக்ஸி ஸ்மார்ட் பிளஸ்

UIN: 111N093V01

Product Code: 1M

null

வளமும் பாதுகாப்பும் உத்திரவாதமளிக்கப்பட்டது.

 • இரண்டு திட்ட விருப்பங்கள்
 • பணத்தைச் சேர்த்தல்
 • பகுதியளவுப் பணமெடுத்தல்
 • உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்ட தொகை மற்றும் பாலிசி டெர்ம் ஆகியவற்றை மாற்றும் விருப்பம் உள்ளது
ஒப்பந்தத்தின் முதல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பணமாக்கும் வாய்ப்பை இந்தத் திட்டம் வழங்குவதில்லை. பாலிசியின் 5வது ஆண்டு முடியும் வரை, இந்தத் திட்டத்தில் முதலிடு செய்த பணத்தை முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ பாலிசிதாரரால் பெற முடியாது.

வாழ்வில் நிகழும் மாற்றங்களோடு ஒத்துப்போகும் வகையில், வளைந்து கொடுக்கும் வசதியை வழங்கும் ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்டம் உங்களிடம் உள்ளதா?


உங்களின் எப்போதும் மாறும் தேவைகளுக்கேற்ப எஸ்பிஐ லைஃப் – ஃபிளெக்ஸி ஸ்மார்ட் பிளஸ், உங்கள் காப்பீட்டுத் திட்டத்தை மாற்றியமைக்க அனுமதிக்கிறது. மேலும் இது உங்கள் சேமிப்புகளை அதிகரிக்க உதவுவதற்கு வழக்கமான போனஸ் வட்டியை வழங்குகிறது.

திட்டத்தில் பெறும் பயன்கள் -
 • பாதுகாப்பு – உங்கள் குடும்பத்திற்குப் பொருளாதார ரீதியான பாதுகாப்பினை உறுதி செய்கிறது
 • நம்பகத்தன்மை – நடப்பில் உள்ள பாலிசிகளுக்கு உறுதியான குறைந்தபட்ச போனஸ் வட்டி விகிதம்.
 • வசதிக்கேற்றது – மாறும் உங்கள் தேவைகளுக்கேற்ப உங்கள் பாலிசி டெர்ம் மற்றும் உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்ட தொகையை மாற்றியமைத்து கொள்ளலாம்
 • பணமாக்கும் வாய்ப்பு – எதிர்பாராத செலவுகளைச் எதிர்கொள்ள 6வது ஆண்டிலிருந்து பகுதியளவு பணமெடுக்கும் வசதியைப் பெறுங்கள்

உங்கள் எதிர்காலத்தைப் எப்படி பாதுகாக்கலாம் என்பதைப் பார்க்க கீழுள்ள எங்களின் பலன் விளக்கத்தைப் பார்க்கவும்.

ஹைலைட்ஸ்

null

தனிநபருக்கான, பார்டிசிபேட்டிங், மாறும் இயல்புடைய காப்பீட்டுத் திட்டம்

வைசாலி, இந்தச் சேமிப்புத் திட்டத்தின் மூலம் தன்னுடைய பொருளாதார ரீதியான இலக்குகளை அடைவதையும், தன் குடும்பத்தின் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாப்பதையும் உறுதிசெய்கிறார்.

எஸ்பிஐ லைஃப் – ஃபிளெக்ஸி ஸ்மார்ட் பிளஸின் பயன்களை நீங்களும் கூட பெறலாம். அதை அறிவதற்கு கீழே உள்ள எங்கள் பலன் விளக்கத்தை முயற்சித்துப் பார்க்கவும்.

Name:

DOB:

Gender:

Male Female

Kerala Resident:

Yes No

Choose your policy term...

Policy Term

5 30

A little information about the premium options...

Premium Frequency Mode

Premium Amount

9,000 250000000

Sum Assured Multiplier Factor

7 20

Option

PLATINUM
GOLD

Reset

Sum Assured


Premium frequency

Premium amount
(excluding taxes)


Premium Payment Term


Policy Term


Maturity Benefit

At assumed rate of returns** @ 4%


or
@ 8%

Give a Missed Call

அம்சங்கள்

 • இரண்டு திட்ட விருப்பங்களில் ஒன்றைத் தேர்வுசெய்யுங்கள்
 • நடப்பில் உள்ள பாலிசிகளுக்கு, ஆண்டு ஒன்றிற்கு உறுதியான குறைந்தபட்ச போனஸ் வட்டி விகிதம் 1.00% ஐப் பாலிசி டெர்ம் முழுவதும் பெறலாம்
 • உங்கள் உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்ட தொகையை மாற்றியமைத்து, உங்கள் பாலிசி டெர்மை அதிகரிக்கவும்
 • பாலிசியின் 6வது ஆண்டு முதல் பகுதியளவு பணம் பெறலாம்

பயன்கள்

பாதுகாப்பு

 • இரண்டு திட்ட விருப்பங்கள் – கோல்ட் மற்றும் பிளாட்டினம். இந்தத் திட்டங்கள் உங்கள் குடும்பத்தின் பொருளாதாரத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் ஆயுள் காப்பீட்டை வழங்குகிறது

நம்பகத்தன்மை

 • இந்த ஆண்டுகளில் உங்களுக்குத் தேவையான தொகையைச் சேர்த்து, உங்களின் பொருளாதார ரீதியான கனவுகளை பூர்த்தி செய்யுங்கள்

வசதிக்கேற்றது

 • மாறும் உங்கள் தேவைகளுக்கேற்ப உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்ட தொகையை அதிகரிக்கவும் அல்லது குறைக்கவும்
 • தேர்வுசெய்த உங்கள் பாலிசி டெர்மை அதிகரிக்கும் விருப்பத்தின் மூலம் உங்கள் தொகையை உயர்த்துங்கள்

பணமாக்கும் வசதி

 • எதிர்பாராத செலவினங்களைச் சமாளிக்க பாலிசியின் 6வது ஆண்டு முதல் பகுதியளவு பணமெடுக்கும் வசதி அனுமதிக்கப்படும்

வரிப் பலன்களைப் பெறுங்கள்*

• இறப்பின்போது

எதிர்பாராத விதமாக, ஆயுள் காப்பீடுதாரர் இறக்க நேர்ந்தால், பின்வரும் பலனை, பயனாளிக்கு வழங்கப்படும்:

கோல்ட் விருப்பத்தைத் தேர்வுசெய்தால்: பாலிசி கணக்கின் மதிப்பு$ அல்லது உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட தொகை^/செலுத்தப்பட்ட உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்ட தொகை^ இவற்றில் எது அதிகமோ அது செலுத்தப்படும்; இறப்பு உரிமைகோரல் குறித்த தகவல் அறிவிக்கப்பட்ட தேதி வரை செலுத்திய பிரீமியம் தொகையில் 105% குறைந்தபட்சம்.

^60 வயதுக்குக் கீழே ஒருவர் இறக்கும்பட்சத்தில், இறந்த தேதியில் இருந்து கடந்த 2 ஆண்டுகளில் பகுதியாகப் பெற்ற தொகைக்கு இணையாக, உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்ட தொகையில் இருந்து அது கழிக்கப்படும். 60 வயது அல்லது அதற்கு மேல் ஒருவர் இறக்கும்பட்சத்தில், 58 வயதில் இருந்து அவர் பகுதியாகப் பெற்ற தொகை கணக்கிடப்படும்.

பிளாட்டினம் விருப்பத்தைத் தேர்வுசெய்தால்: பாலிசி கணக்கின் மதிப்பு $PLUS உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்ட தொகை / செலுத்தப்பட்ட உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட தொகை இவற்றில் எது அதிகமோ அது செலுத்தப்படும்; இறப்பு உரிமைகோரல் குறித்த தகவல் அறிவிக்கப்பட்ட தேதி வரை செலுத்திய பிரீமியம் தொகையில் 105% குறைந்தபட்சம்.

உயிர் வாழும்போது

முதிர்வுப் பலன்: முதிர்வின்போது, பாலிசி கணக்கு மதிப்பைப்$ பெற பாலிசிதாரர் தகுதி பெறுவார். இதனுடன் சேர்த்து, இறுதிகட்ட போனஸ் வட்டி விகிதம் ஏதும் இருந்தால், அது முதிர்வுத் தேதியின் படி கணக்கிடப்பட்டு, முதிர்வின்போது மொத்தமாக வழங்கப்படும்.

$ பாலிசி கணக்கு மதிப்பு

பாலிசி கணக்கில், உங்களுக்குச் சேர வேண்டிய நிதியின் மதிப்பு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். செலுத்திய பிரீமியங்கள் பாலிசி கணக்கில் கிரெடிட் செய்யப்படும். பாலிசியின்படி அனைத்து பிரீமியம் ஒதுக்கீட்டுத் தொகையின் நிகரத் தொகையும், கீழே கூறப்பட்டுள்ள சேர்ப்புகளும் கிரெடிட் செய்யப்படும். மற்ற அனைத்து கட்டணங்களும், பாலிசிக் கணக்கு மதிப்பில் இருந்து பெறப்படும். உங்களுக்குச் செலுத்தப்பட்ட பணம், பே அவுட் போன்றவை அனைத்தும் உங்கள் பாலிசி கணக்கில் இருந்து கழிக்கப்படும்.

பாலிசி கணக்கில் சேர்க்கப்படும் பல்வேறு வகையான சேர்ப்புகள் கீழே கூறப்பட்டுள்ளன -

 • நடப்பில் உள்ள பாலிசிகளுக்கு, திட்டத்திற்கு உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச போனஸ் வட்டி விகிதம், பாலிசி டெர்ம் முழுவதற்கும் ஆண்டுக்கு 1.00% ஆகும்
 • இதனுடன் சேர்த்து, பூஜ்ஜியம் அல்லாத வழக்கமான போனஸ் வட்டி விகிதம், ஒவ்வொரு நிதியாண்டின் முடிவிலும் அறிவிக்கப்படும். இந்த விகிதம், சொத்துகள் மற்றும் பொறுப்புகளின் மதிப்பை மதிப்பீட்டு, அதில் வரும் கூடுதல் தொகையைப் பொருத்தே அமையும்.
 • ஒவ்வொரு நிதியாண்டின் தொடக்கத்திலும் இடைக்கால போனஸ் வட்டி விகிதம் அறிவிக்கப்படும். இது, அந்த நிதியாண்டில் முடிவுறும் அனைத்து பாலிசிகளுக்கும் வழங்கப்படும். ஒவ்வொரு ஆண்டின் இறுதியிலும் அறிவிக்கப்படும் வழக்கமான போனஸ் வட்டி விகிதம், இடைக்கால போனஸ் வட்டி விகிதத்தைவிடக் குறைவாக இருக்காது.
 • பாலிசி முடிவுறும்போது (முதிர்வு/இறப்பு/சரண்டர்), இறுதிகட்ட போனஸ் வட்டி விகிதம் செலுத்தப்படலாம்.

*வரிப் பலன்கள்:

அவ்வப்போது மாறும் பொருந்தக்கூடிய இந்திய வருமான வரிச் சட்டங்களின்படி வருமான வரிப் பலன்கள்/விலக்குகளைப் பெறத் தகுதி உள்ளது. கூடுதல் தகவலுக்கு எங்கள் இணையதளத்தைப் பார்வையிடவும்: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. விவரங்களுக்கு உங்கள் வரி ஆலோசகரைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

எஸ்பிஐ லைஃப் – ஃபிளெக்ஸி ஸ்மார்ட் பிளஸின் ஆபத்துக் காரணிகள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் குறித்த கூடுதல் விவரங்களுக்குப் பின்வரும் ஆவணங்களைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.
^கடைசி பிறந்த நாளின்படி வயது தொடர்பான அனைத்து குறிப்புகளும் கணக்கிடப்படும்.
## மாதாந்திர முறைக்கு, 3 மாத பிரீமியம் தொகையை முன்கூட்டியே செலுத்த வேண்டும். புதுப்பித்தல் பிரீமியத்தை, எலக்ட்ரானிக் கிளியரிங் சிஸ்டம் (ECS), கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு மற்றும் SI - EFT முறைகளில் மட்டுமே செலுத்த வேண்டும்.

1M.ver.04-10/17 WEB TAM

**லாப விகிதங்கள் முறையே 4% மற்றும் 8% வீதம் என்று கருதப்பட்டது, இது பொருந்தும் அனைத்து கட்டணங்களும் கணக்கில் கொள்ளப்பட்ட பிறகு இந்த விகிதங்களில் விளக்கிக் காட்டுவதற்காக மட்டும். போனஸ் விகிதங்கள் போனஸ் குவிப்பு காலத்தில் நிலையாக கருதப்பட்டது, நிறுவனத்தின் முதலீட்டு அனுபவத்தின் பேரில் உண்மையான போனஸ் மாறுபடலாம். இவை உத்தரவாதமானவை அல்ல மற்றும் இவை லாபத்தின் உச்ச அல்லது கீழ் வரம்பு அல்ல. எதிர்கால முதலீட்டு செயலாற்றல் உள்பட எண்ணற்ற காரணிகள் பொருத்து லாபம் அமைகிறது.

ஆபத்துக் காரணிகள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைப் பற்றிய அதிக விவரங்களுக்கு, ஒப்புதல் தெரிவிப்பதற்கு முன்னர், விற்பனைச் சிற்றேட்டைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.

*வருமான வரிச்:
வருமான வரிச் சட்டங்களின்படி வரிப் பலன்கள் வழங்கப்படுகிறது. அவை அவ்வப்போது மாற்றத்திற்குரியது. விவரங்களுக்கு, உங்களின் வரி ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறவும்.
ஒவ்வொரு திட்டப் பக்கத்திலும் திட்டப் பலன்களுக்குக் கீழே மேலும் ஒரு வரிப் பொறுப்புத் துறப்பு உள்ளது. இந்தியாவில் பொருந்தக்கூடிய வருமான வரி சட்டங்களின்படி, நீங்கள் வருமான வரிப் பலன்கள் / விலக்குகள் ஆகியவற்றைப் பெற தகுதியுடையவராவீர். இது அவ்வப்போது மாற்றத்திற்குரியது. மேலும் விவரங்களுக்கு எங்களின் இணையதளத்தைப் பார்வையிடலாம் விவரங்களுக்கு, உங்கள் வரி ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறவும்.

என்ற இலவச எண்ணில் தொடர்புகொள்ளவும்

1 800 267 9090(தினமும் காலை 9.00 மணிமுதல் இரவு 9.00 மணிவரை தொடர்புகொள்ளலாம்)

எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்:

info@sbilife.co.in