ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਲਾਈਫ - ਸਮਾਰਟ ਪਾਵਰ ਬੀਮਾ | ਅਪਾਹਜਤਾ ਕਵਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਮਾਰਟ ਪਾਵਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ

UIN: 111L090V01

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ: 1C

null

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।

 • ਦੋ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪ
 • ਵਿਲੱਖਣ 'ਟ੍ਰਿਗਰ ਫੰਡ ਵਿਕਲਪ
 • ਐਕਲੇਰੇਟਿਡ ਟੋਟਲ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਬੈਨੀਫਿੱਟ
 • ਅਧੂਰੀਆਂ ਵਾਪਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਰਲਤਾ
ਇੱਕ ਨੌਨ-ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ, ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ

"ਲਿੰਕਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਤਪਾਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਸਮਰਪਣ/ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ

ਇੱਕ ਨੌਨ-ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ, ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕਿਟ-ਲਿੰਕਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ?
ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਮਾਰਟ ਪਾਵਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ, ਬਾਜਵ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਸੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਇਹ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ –
 • ਸੁਰੱਖਿਆ – ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
 • ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ – ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ
 • ਲਚਕਤਾ – ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਸਮਰੱਥਾਯੋਗਤਾ – ਬਾਜਵ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ
 • ਤਰਲਤਾ – 6ਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧੂਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਲਾਭ ਉਦਾਹਰਨਕਰਤਾ ਅਜ਼ਮਾਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

null

ਇੱਕ ਨੌਨ-ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ, ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
 
 • ਇਨਬਿਲਟ ਐਕਲੇਰੇਟਿਡ ਟੋਟਲ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ (TPD) ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ
 • ਵੱਧਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ
 • ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਫੰਡ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ – ਟ੍ਰਿਗਰ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੰਡ, ਅਤੇ ਦੋ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪ – ਲੇਵਲ ਕਵਰ ਓਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਕ੍ਰਿਜ਼ਿੰਗ ਕਵਰ ਓਪਸ਼ਨ।
 • ਬਾਜਵ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕਿਟ-ਲਿੰਕਡ ਵਾਪਸੀਆਂ
 • 6ਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਧੂਰਾ ਲੈਣਦੇਣ
ਲਾਭ
ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ
ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ
 • ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
ਲਚਕਤਾ
 • ਟ੍ਰਿਗਰ ਫੰਡ ਵਿਕਲਪ ਨਾਲ ਘੱਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਵੱਧ 'ਤੇ ਵੇਚੋ ਜਾਂ 7 ਸਮਾਰਟ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੋ
ਸਮਰੱਥਯੋਗਤਾ
 • ਨਾਮਾਤਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਨਾਲ ਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਤਰਲਤਾ
 • 6ਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ*
ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭ:
 • ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਫੰਡ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਤ ਲਾਭ:
 • ਪਾਲਿਸੀ ਖਾਤਾ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਦਾ ਵਧੇਰੇ# ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ; ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਮੂਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ 105%
ਇਨ-ਬਿਲਟ ਐਕਸੈਲਰੇਟਿਡ ਟੋਟਲ ਐਂਡ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ (TPD) ਲਾਭ:
 • ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਟੀਪੀਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ (ਉਪਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਦਾ 100% ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਿਸੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
*ਟੈਕਸ ਲਾਭ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

 • # ਅਧੁਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕੁੱਲ
 • ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।
 • # ਅਧੂਰੀਆਂ ਵਾਪਸੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ
ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਮਾਰਟ ਪਾਵਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
* ਉਮਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

1C.ver.04-10/17 WEB PUN


**4% ਅਤੇ 8% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਹਨ । ਇਹ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹਨ । ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੰਡ, ਕੇਵਲ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਲਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਅਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਤੱਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹਨ । ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਐੱਨਏਵੀ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਕਾਰਗ਼ੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ।

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿ., ਕੇਵਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ -ਸਮਾਰਟ ਪਾਵਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੇਵਲ ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਾਲਸੀ ਦਸਤਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ ।
ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
ਰਾਈਡਰ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਈਡਰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹੋ।.

ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੰਡ, ਕੇਵਲ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਲਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਅਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬੇਦਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

1 800 267 9090(9.00 am ਤੋਂ 9.00 pm ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ)

ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

info@sbilife.co.in