ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ ਫਲੈਕਸੀ ਸਮਾਰਟ ਪਲੱਸ - ਤਬਦੀਲੀਯੋਗ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਫਲੈਕਸੀ ਸਮਾਰਟ ਪਲਸ

UIN: 111N093V01

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ : 1M

null

ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 • ਦੋ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪ
 • ਵੈਲਥ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ
 • ਅਧੂਰਾ ਲੈਣਦੇਣ
 • ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
ਇਹ ਪਲਾਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ.. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੀਹਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਦਲਾਅਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਚਕਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਫਲੈਕਸੀ ਸਮਾਰਟ ਪਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ-ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਸੋਧਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਵਿਆਜ ਬੋਨਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ -
 • ਸੁਰੱਖਿਆ – ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
 • ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ – ਲਾਗੂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟਿਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੋਨਸ ਵਿਆਜ ਦਰ।
 • ਲਚਕਤਾ – ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਓ
 • ਤਰਲਤਾ – 6ਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧੂਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਉਦਾਹਰਨਕਰਤਾ ਅਜ਼ਮਾਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

null

ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿਂਗ, ਵੈਰੀਏਬਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ

ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੱਚਤ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਫਲੈਕਸੀ ਸਮਾਰਟ ਪਲਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੇਠਾਂ ਸਾਡਾ ਲਾਭ ਉਦਾਹਰਨਕਰਤਾ ਅਜ਼ਮਾਓ।

Name:

DOB:

Gender:

Male Female

Kerala Resident:

Yes No

Choose your policy term...

Policy Term

5 30

A little information about the premium options...

Premium Frequency Mode

Premium Amount

9,000 250000000

Sum Assured Multiplier Factor

7 20

Option

PLATINUM
GOLD

Reset

Sum Assured


Premium frequency

Premium amount
(excluding taxes)


Premium Payment Term


Policy Term


Maturity Benefit

At assumed rate of returns** @ 4%


or
@ 8%

Give a Missed Call

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

 • ਦੋ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੁਣੋ
 • ਲਾਗੂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ, ਮਿਆਦ ਰਾਹੀਂ ਗਾਰੰਟਿਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.00% ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ
 • ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੋਧੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਓ
 • 6ਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਲੈਣਦੇਣਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ

ਲਾਭ

ਸੁਰੱਖਿਆ

 • ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪ – ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਪਲੇਟਿਨਮ

ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ

 • ਸਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ

ਲਚਕਤਾ

 • ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਜਾਂ ਵਧਾਓ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਧਾਓ

ਤਰਲਤਾ

 • ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 6ਵੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਧੂਰਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ*

 • ਮੌਤ 'ਤੇ

ਬੀਮਾਧਾਰਕ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦੱਸੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ:

 

ਗੋਲਡ ਵਿਕਲਪ ਲਈ: ਪਾਲਿਸੀ ਖਾਤਾ ਵੈਲਿਯੂ$ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਦਾ ਵਧੇਰੇ^ / ਪੇਡ-ਅੱਪ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ^ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ 105%।

^ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਧੂਰੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ 'ਤੇ ਉਮਰ 60 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਭ ਅਧੂਰੀਆਂ ਵਾਪਸੀਆਂ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

 

ਪਲੇਟਿਨਮ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ: ਪਾਲਿਸੀ ਖਾਤਾ ਵੈਲਿਯੂ $ਪਲਸ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਦਾ ਵਧੇਰੇ / ਪੇਡ-ਅੱਪ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ 105%।

 • ਉੱਤਰਜੀਵਿਤਾ 'ਤੇ

ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭ: ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਟਰਮਿਨਲ ਬੋਨਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਲਿਸੀ ਖਾਤਾ ਵੇਲਿਯੂ$ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

$ ਪਾਲਿਸੀ ਖਾਤਾ ਮੁੱਲ

ਪਾਲਿਸੀ ਖਾਤਾ ਉਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵੈਲਿਯੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਦਾ ਕੁੱਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮਦਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਖ਼ਰਚੇ ਪਾਲਿਸੀ ਖਾਤਾ ਵੈਲਿਯੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਵਾਪਸੀਆਂ, ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਆਦਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਿਸੀ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪਾਲਿਸੀ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਅਰਾਂ ਹੇਠ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ -

 • ਲਾਗੂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੋਨਸ ਵਿਆਜ ਦਰ 1.00% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ
 • ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇਸਰਪਲੱਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੋਨ-ਜ਼ੀਰੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਿਯਮਿਤ ਬੋਨਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 • ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਬੋਨਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਿਯਮਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅੰਤਰਿਮ ਬੋਨਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
 • ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸਮਾਪਤਿ ਸਮੇਂ 'ਤੇ (ਪਰਿਪੱਕਤਾ/ਮੌਤ/ਸਮਰਪਣ), ਟਰਮੀਨਲ ਬੋਨਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 

ਟੈਕਸ ਲਾਭ*

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਫਲੈਕਸੀ ਸਮਾਰਟ ਪਲਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
^ ਉਮਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
## ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੋਡ ਲਈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੀਨੀਊਅਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਈਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ECS, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਸਿੱਧਾ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਐਸਆਈ - ਈਐਫਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ।

1M.ver.04-10/17 WEB PUN

**4% ਅਤੇ 8% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਹਨ । ਬੋਨਸ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੋਨਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਬੋਨਸ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਮੇਤ, ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬੇਦਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

1 800 267 9090(9.00 am ਤੋਂ 9.00 pm ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ)

ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

info@sbilife.co.in