ಎಸ್ ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಷೂರ್ | ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ULIP ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಷೂರ್

UIN: 111L077V02

ಯೋಜನೆ ಕೋಡ್: 55

null

ನಾಳೆ ಎಂಬುದು ಅನಿಶ್ಚಿತ, ಇಂದು ಎಂಬುದು ಸುಂದರ.

 • ಏಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ
 • ಮಾರ್ಕೆಟ್-ಲಿಂಕ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳು
 • ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ
ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ನಾನ್-ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರನ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್

"ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊದಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಲಿಕ್ವಿಡಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಐದನೇ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯವರೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಲಾದ ಹಣವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃವಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಲು/ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ"

ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರನ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಯ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಯವಿದೆಯೇ?

ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ULIP ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಷೂರ್, ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೂಲಕ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ –
 • ಭದ್ರತೆ - ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು
 • ನಮ್ಯತೆ - ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ
 • ಶಕ್ತತೆ - ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ
 • ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ - 6ನೇಯ ಪಾಲಿಸಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳು

ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನದ ಸಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ.

ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಿದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಹಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ.

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

null

ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ನಾನ್-ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರನ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

 • ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಮರುಪಾವತಿಗಳು
 • ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ
 • ಭಾಗಶಃ ವಾಪಾಸಾತಿ(ಗಳ) ಮೂಲಕ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ
 • ಬಾಂಡ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಮೂಲಕ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಯ್ಕೆ
 • ಅಪಘಾತ ಮರಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಸ್ಟ್‌ಮೈಸ್ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಸುರಕ್ಷತೆ
 • ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಣಕಾಸು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
 • ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬದಲಾಗುವ ಹೂಡಿಕೆ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಎರಡು ಫಂಡ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
 • ಅಪಘಾತ ಮರಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ
ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆ
 • ಕೇವಲ ಏಕ ಪಾವತಿಯ ಮೂಲಕ ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ
ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ
 • 6ನೇ ಪಾಲಿಸಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ*

ವಾಯಿದೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ:

ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ, ಫಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮರಣ ಪ್ರಯೋಜನ:

ಪಾವತಿಸಿದ ಏಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂನ ಕನಿಷ್ಠ 105% ರಷ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಫಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ## ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಪಘಾತ ಮರಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ಕೆ:

ಅಪಘಾತದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮರಣ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

## ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳ ನಿವ್ವಳ ಮೊತ್ತ

*ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ:

80(C) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ 10% ರಷ್ಟನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ 10% ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು/ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು:http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ.

ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿರಿ.

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಷೂರ್‌ನ ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ, ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿರಿ.
* ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕದ ಅನುಸಾರ.

55.ver.03-10/17 WEB KAN

**ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ @4 ಮತ್ತು @8ರ ಊಹಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಫಲದ ದರಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ದರಗಳ ಕೇವಲ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪರಿದೃಷ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.ಇವುಗಳ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವು ಪ್ರತಿಫಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲ.ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್‌ ಜೀವ ವಿಮಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗಬಲ್ಲವು.ಒಪ್ಪಂದದ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ವಿವಿಧ ಪಂಡ್‌ಗಳು ಅಂಥ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಹೆಸರುಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅದರ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಸ್ವರೂಪ ಅಥವಾ ಗಳಿಕೆಯ ಸೂಚಕವಲ್ಲ.

ಯುನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲೈಫ್‌ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲೈಫ್‌ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನಗಳಿಂದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಯುನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲೈಫ್‌ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ವಿನಿಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಫಂಡ್‌ನ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬಿರಬಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಎನ್‌ಎವಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿಮೆ ಇಳಿಸಿದವರು ಆತನ/ಆಕೆಯನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ., ಇದು ಕೇವಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಯೊಂದರ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್‌ - ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಷೂರ್  ಕೇವಲ ಯುನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲೈಫ್‌ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್‌ಗಳ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್‌ಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಅದರ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಸ್ವರೂಪ ಅಥವಾ ಗಳಿಕೆಯ ಸೂಚಕವಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಪಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಲಹೆಗಾರರ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ಅಥವಾ ವಿಮೆ ನೀಡುವವರ ಪಾಲಿಸಿಯ ದಸ್ತಾವೇಜಿನಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ

ಒಪ್ಪಂದದ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ವಿವಿಧ ಪಂಡ್‌ಗಳು ಅಂಥ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಹೆಸರುಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅದರ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಸ್ವರೂಪ ಅಥವಾ ಗಳಿಕೆಯ ಸೂಚಕವಲ್ಲ.
ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ, ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.

*ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತೆರಿಗೆ ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು/ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವಿರಿ, ಇದು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ

ಟೋಲ್‌‌ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ

1800 267 9090(ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9.00 ವರೆಗೆ ಲಭ್ಯ)

ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ

info@sbilife.co.in