ಎಸ್ ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಸರಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ | ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

ಎಸ್‌‌ಬಿಐ ಲೈಫ್‌ – ಸರಳ್ ಪೆನ್ಷನ್‌

UIN: 111N088V02

ಯೋಜನೆ ಕೋಡ್: 1E

null

ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಿ.

 • ನಿವೃತ್ತಿಯ ಧನರಾಶಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
 • ನಿಯಮಿತ ಸರಳ ಹಿಮ್ಮರಳಿಸುವ ಬೋನಸ್‌ಗಳು
 • ಐಚ್ಛಿಕ ರೈಡರ್ ಮೂಲಕ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ
ಇಂಡ್ಯುವಿಷಿಯಲ್, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್, ನಾನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್

"ಇದು ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಪಸ್ ಮಾಡುವಿಕೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ವಾಯಿದೆಯ/ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ವರ್ಷಾಶನಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಅಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬದಲಾಯಿಸುವಿಕೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿರುತ್ತದೆ’. "

ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದರೂ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವಿರಾ?

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವು ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ – ಸರಳ್ ಪೆನ್ಶನ್ ಮೂಲಕ ಇಂದಿನಷ್ಟೇ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಯಮಿತ ಬೋನಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ, ಇದೀಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ಹಣಕಾಸು ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಈ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಯು ಇವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ –
 • ಭದ್ರತೆ – ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಧನರಾಶಿ
 • ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ – ಸರಳ ಆವರ್ತನೀಯ ಬೋನಸ್‌ಗಳು
 • ಅನುಕೂಲತೆ – ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶ

ಚಿಂತೆಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಹಲೋ ಹೇಳಿ.

ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ.

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

null

ಇಂಡ್ಯುವಿಷಿಯಲ್, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್, ನಾನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

 • ನಿವೃತ್ತಿಯ ಧನರಾಶಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ – ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ರೈಡರ್ ಮೂಲಕ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ
 • ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯಾದ್ಯಂತ ಸರಳ ಆವರ್ತನೀಯ ಬೋನಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ
 • ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ
 • ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡುವ ಆಯ್ಕೆ

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಸುರಕ್ಷತೆ
 • ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆಖಾತ್ರಿಯುತ ರಕ್ಷಣೆ
 • ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ
 • ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಖಾತ್ರಿಯುತ ಸರಳ ಆವರ್ತನೀಯ ಬೋನಸ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯಾದ್ಯಂತ ಸರಳ ಆವರ್ತನೀಯ ಬೋನಸ್‌ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ನೀವೃತ್ತಿಯ ಧನರಾಶಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ; ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ @ 2.50% ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ @2.75%
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
 • ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಧನರಾಶಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು 55 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಿ.
 • ಗರಿಷ್ಠ ವಿಸ್ತರಿತ ಅವಧಿಯು 70 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ತನಕ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ*
ಸ್ವಾಮ್ಯತೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ:
ಸ್ವಾಮ್ಯತೆಯ ವಯಸ್ಸು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಆಸ್ವಾಸನೆಯ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮ್ಯತೆಯ ಸರಳ ಹಿಮ್ಮರಳಿಸುವ ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮ್ಯತೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವು ಸಮನಾಗಿ ನಾವು ಪಾವತಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಿ:
 • ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಲಿಸಿ ಆದಾಯಗಳಿಂದ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ವರ್ಷಾಸನ ಖರೀದಿಸಲು
 • ಪ್ರಸ್ತುತ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ ಆದಾಯಗಳ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ವರ್ಷಾಸನ ಖರೀದಿಸಲು
 • ಏಕ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪೆನ್ಶನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
 • ಸೇರ್ಪಡೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅಥವಾ ಸ್ವಾಮ್ಯತೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಮ್ಯತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 55 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು. ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗರಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸು 70 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ
ಮರಣ ಪ್ರಯೋಜನ:
ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮರಣ ಪ್ರಯೋಜನದ ಮುಂದುವರಿಸುವಿಕೆಯು ಪಾವತಿಸಲಾದ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಒಟ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್‌ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 0.25% ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವಾಮ್ಯತೆ ಹಿಮ್ಮರಳಿಸುವಿಕೆ ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೋಸನ್‌ಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್‌ಗಳ 105% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಮನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ:
 • ಭಾರೀ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದು
 • ನಂತರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದರದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಶನ ಖರೀದಿ ನೀತಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಾಶನವನ್ನು ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷಾಶನ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ವರ್ಷಾಶನ ದರಗಳು ತಕ್ಷಣದ ವರ್ಷಾಶನ ಯೋಜನೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಷಾಶನ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರೈಡರ್ ಪ್ರಯೋಜನ
ನೀವು ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ – ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ರೈಡರ್ ಮೂಲಕ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು (UIN111B014V02)

*ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು/ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ.

ಇವುಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿರಿ.

ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್- ಸರಳ್ ಪೆನ್ಶನ್‌ನ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿರಿ.

^ಎಲ್ಲಾ ಉಲ್ಲೇಖದ ವಯಸ್ಸು ಕೊನೆಯ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಕಾರ ಇರತಕ್ಕದ್ದು.
# ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೆ 3 ತಿಂಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ (ECS) ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು (ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ)
ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಉಳಿತಾಯ ಸ್ಕೀಮ್‌ಗಾಗಿ (SSS), ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೆ 2 ತಿಂಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ವೇತನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನವೀಕೃತ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದು
**ಒಟ್ಟು ಆಶ್ವಾಸನೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 0.25% ಬಡ್ಡಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

1E.ver.04-10/17 WEB KAN

**ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ @4 ಮತ್ತು @8ರ ಊಹಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಫಲದ ದರಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ದರಗಳ ಕೇವಲ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪರಿದೃಷ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಬೋನಸ್ ದರಗಳು ಬೋನಸ್ ಸಂಚಯದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಕಂಪೆನಿಯ ವಿನಿಯೋಜನೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೋನಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು. (ಇವುಗಳ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವು ಪ್ರತಿಫಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲ). ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ವಿನಿಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.

ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ, ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.
ರೈಡರ್‌ಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ರೈಡರ್ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಓದಿ.

*ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತೆರಿಗೆ ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು/ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವಿರಿ, ಇದು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ

ಟೋಲ್‌‌ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ

1800 267 9090(ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9.00 ವರೆಗೆ ಲಭ್ಯ)

ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ

info@sbilife.co.in