ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಭೀಮಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ | ಜೀವ ವಿಮೆ @ ರೂ .330/ವರ್ಷಕ್ಕೆ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆ

UIN: 111G102V01

null

ಸುರಕ್ಷಾ ಜೀವನ್‌ ಕೀ, ಜ್ಯೋತಿ ಭವಿಷ್ಯ ಕೀ

 • ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
 • ಸುಲಭ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
 • ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
 • ಕೈಗೆಟಕುವಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು

ನೀವು ಹಿಡಿದಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಿಂತಿರುಗುವಿರಾ?
ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ.ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷದ ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು -
 • ಭದ್ರತೆ - ಒಂದು ಸಂಭವನೀಯ ರಕ್ಷಣೆ
 • ಸರಳತೆ - ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸುಲಭ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು
 • ಕೈಗೆಟಕುವಿಕೆ - ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕಂತುಗಳ ತುಂಬುವಿಕೆ
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದೇ ವಿಮೆ ಮಾಡಿ.

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

null

ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದ, ಭಾಗವಹಿಸದಿರುವ, ಒಂದು ವರ್ಷ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಗುಂಪು ಅವಧಿಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

 • ಸಂಭವನೀಯ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ರಕ್ಷಣೆ
 • ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸರಳೀಕೃತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ನಮೂನೆ
 • ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ₹2 ಲಕ್ಷದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಸುರಕ್ಷತೆ
 • ಹಣಕಾಸು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಸರಳತೆ
 • ಶೀಘ್ರ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
 • ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸಮ್ಮತಿಯ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಆರೋಗ್ಯ ಘೋಷಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂಗೀಕಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆ
 • ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ.ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷದ ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ*

ವಾಯಿದೆ/ವಿಮಾತ್ಯಾಗದ ಪ್ರಯೋಜನ:
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಯಿದೆ ಅಥವಾ ವಿಮಾತ್ಯಾಗದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.
ದಾಖಲಾತಿ:
ವಿಮಾ ಸುರಕ್ಷೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ತಾರೀಖು ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಮಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರ ಖಾತೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ ತಾರೀಖು ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಸುರಕ್ಷೆಯು ನಂತರದ ವರ್ಷದ 31ನೇ ಮೇ ತನಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕ, ಪ್ರೀಮಿಯಂನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ 1ನೇ ಜೂನ್ ನಂದು ಸುರಕ್ಷೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಭಾರತ ಸರಕಾರದಿಂದ ಸಮಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದಂತೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಸದಸ್ಯರು 1ನೇ ಜೂನ್‌ನ ನಂತರ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಾದರೆ, ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷದ/ಸೇರಿಕೊಂಡ ತಿಂಗಳಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದಂತೆ ಆವಶ್ಯಕ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು/ಘೋಷಣೆ, ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವನು/ಅವಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದಾಖಲುಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಭಾರತ ಸರಕಾರದಿಂದ ಸಮಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ಕೀಮ್‌ನಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿನೀವಲ್‌ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂದರೆ, ರೂ.330/- ನ್ನು ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರ ಪಾವತಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೊರತುಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳು:
ಯೋಜನೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಯೋಜನೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೊದಲ 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ (ಧಾರಣೆಯ ಅವಧಿ) ಮತ್ತು ಧಾರಣೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಅಪಘಾತವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರೆ) ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ

*ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು/ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಭಾರತದ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ

ಇವುಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿರಿ.

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ – ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಮುಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ

*ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ./ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳ ಮೇಲಿನ ಸೆಸ್/GST (ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ) ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಲೆವಿ/ಡ್ಯೂಟಿ/ಸರ್‌ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.

76.ver.04-08-18 WEB KAN

ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ, ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.

*ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತೆರಿಗೆ ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು/ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವಿರಿ, ಇದು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿನೀಡಬಹುದು ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ

ಟೋಲ್‌‌ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ

1800-103-4294(ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9.30 ವರೆಗೆ ಲಭ್ಯ)

ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ

online.cell@sbilife.co.in

SMS EBUY

SMS EBUY

56161