SBI લાઇફ ફ્લેક્સી સ્માર્ટ પ્લસ -પરિવર્તનશીલ જીવન વીમા પોલીસી
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

એસબીઆઇ લાઇફ - ફ્લેક્સી સ્માર્ટ પ્લસ

UIN: 111N093V01

ઉત્પાદન કોડ: 1M

null

સમૃદ્ધિ અને સુરક્ષા, સુનિશ્ચિત.

 • બે પ્લાન વિકલ્પો
 • સંપત્તિની રચના
 • પાર્શિયલ વિડ્રોઅલ્સ
 • સમ અશ્યોર્ડ અને પૉલિસી ટર્મ બદલવાનો વિકલ્પ
આ યોજના કોન્ટ્રાક્ટનાં પ્રથમ પાંચ વર્ષ દરમિયાન કોઈપણ તરલતા ઑફર કરતી નથી. પૉલિસીહોલ્ડર 5મા પૉલિસી વર્ષના અંત સુધી આ પ્લાનમાં રોકાણ કરેલ પૈસાને સંપૂર્ણપણે અથવા આંશિક રીતે ઉપાડી શકશે નહીં.

શું તમારી પાસે કોઈ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન છે જે જીવનના ફેરફારોને સ્વીકારવા માટે પર્યાપ્ત રૂપે લવચીક હોય?


એસબીઆઇ લાઇફ - ફ્લેક્સી સ્માર્ટ પ્લસથી તમે તમારા વીમા પ્લાનને તમારી હંમેશા બદલાતી જરૂરિયાતોની અનુસાર સંશોધિત કરી શકો છો. તે તમારી બચતને વધારવામાં મદદ કરવા માટે નિયમિત બોનસ વ્યાજ પણ ઑફર કરે છે.

પ્લાન ઑફર કરે છે -
 • સુરક્ષા – તમારા કુટુંબના નાણાકીય ભાવિના સંરક્ષણને સુનિશ્ચિત કરવું
 • વિશ્વસનીયતા - ઇન-ફોર્સ પૉલિસીઓ માટે, ખાતરીપૂર્ણ ન્યૂનતમ બોનસ વ્યાજ દર.
 • લવચીકતા - તમારી પૉલિસી ટર્મ અને સમ અશ્યોર્ડને તમારી બદલાતી જરૂરિયાતો અનુસાર સમાયોજિત કરો
 • તરલતા - 6ઠ્ઠા પૉલિસી વર્ષથી તમારા કોઈપણ અણધાર્યા ખર્ચાઓને પહોંચી વળવા માટે પાર્શિયલ વિડ્રોઅલ

તમે આ પ્લાનથી કેવી રીતે તમારા ભવિષ્યને નાણાકીય રીતે સુરક્ષિત કરી શકો છો તે જોવા માટે અમારા નીચેના લાભ ઇલ્યુસ્ટ્રેટરને અજમાવી જુઓ.

હાઈલાઈટ્સ

null

વ્યક્તિગત, પાર્ટિસિપેટિંગ, વેરિએબલ ઇન્શ્યોરન્સ ઉત્પાદન

વૈશાલીએ સુનિશ્ચિત કર્યું છે કે તેણી તેના નાણાકીય ધ્યેયો પૂર્ણ કરી શકે અને તેણીના કુટુંબના ભવિષ્યને પોતાના સેવિંગ્સ પ્લાન વડે સુરક્ષિત કરી શકે.

તમે પણ એસબીઆઇ લાઇફ - ફ્લેક્સી સ્માર્ટ પ્લસના ફાયદાઓ મેળવી શકો છો. કેવી રીતે તે જાણવા માટે અમારા નીચેના બેનિફિટ ઇલ્યુસ્ટ્રેટરને અજમાવો.

Name:

DOB:

Gender:

Male Female

Kerala Resident:

Yes No

Choose your policy term...

Policy Term

5 30

A little information about the premium options...

Premium Frequency Mode

Premium Amount

9,000 250000000

Sum Assured Multiplier Factor

7 20

Option

PLATINUM
GOLD

Reset

Sum Assured


Premium frequency

Premium amount
(excluding taxes)


Premium Payment Term


Policy Term


Maturity Benefit

At assumed rate of returns** @ 4%


or
@ 8%

Give a Missed Call

સુવિધાઓ

 • બે પ્લાન વિકલ્પો વચ્ચે પસંદ કરો
 • ઇન-ફોર્સ પૉલિસીઓ માટે, સમગ્ર મુદત દરમિયાન વાર્ષિક 1.00% ના વ્યાજ દરે ખાતરીપૂર્ણ ન્યૂનતમ બોનસ
 • તમારી સમ અશ્યોર્ડને સંશોધિત કરો અને તમારી પૉલિસી ટર્મ વધારો
 • પૉલિસીના 6ઠ્ઠા વર્ષેથી પાર્શિયલ વિડ્રોઅલ્સ કરો

ફાયદાઓ

સુરક્ષા

 • તમારા કુટુંબની નાણાકીય જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે જીવન સુરક્ષા સાથે તમને બે પ્લાન વિકલ્પો - ગોલ્ડ અને પ્લેટિનમ, પ્રદાન કરવાની

વિશ્વસનીયતા

 • સમગ્ર વર્ષોમાં તમારું ભંડોળ બનાવો અને તમારા નાણાકીય સપનાઓ પૂર્ણ કરો

લવચીકતા

 • તમારી બદલાતી જરૂરિયાતો અનુસાર સમ અશ્યોર્ડ વધારો અથવા ઘટાડો
 • તમારી પસંદ કરેલી પૉલિસી ટર્મને વધારવાના વિકલ્પ વડે તમારા ભંડોળને વિસ્તૃત કરો

તરલતા

 • કોઈપણ અનપેક્ષિત ખર્ચાઓની કાળજી લેવા તમે પૉલિસીના 6ઠ્ઠા વર્ષથી પાર્શિયલ વિડ્રોઅલ્સ કરી શકો છો

કર લાભો મેળવો*

મૃત્યુ પર
લાઈફ અશ્યોર્ડનાં મૃત્યુની કમનસીબ ઘટનાની કિસ્સામાં, બેનિફિશઅરી નીચે મુજબ લાભ પ્રાપ્ત કરશે:

ગોલ્ડ વિકલ્પ માટે: લાગુ પડે તેમ પૉલિસી એકાઉન્ટ મૂલ્ય$ અથવા સમ અશ્યોર્ડ^ /પેઈડઅપ સમ અશ્યોર્ડ^ અથવા મૃત્યુ દાવાની સૂચનાની તારીખે કુલ ચૂકવેલ પ્રીમિયમ્સના 105% માંથી જે વધારે હોય તે.

^60 વર્ષથી ઓછી ઉંમરે મૃત્યુ માટે છેલ્લા 2 વર્ષમાં કરેલ પાર્શિયલ વિડ્રોઅલ્સ સુધી અને 60 વર્ષે અથવા તેનાથી વધુ ઉંમરે મૃત્યુ પર 58 વર્ષ પછીથી કરવામાં આવેલ બધા પાર્શિયલ વિડ્રોઅલ્સની હદ સુધી સમ અશ્યોર્ડને ઘટાડવામાં આવશે.

 

પ્લેટિનમ વિકલ્પ માટે: લાગુ પડે તેમ પૉલિસી એકાઉન્ટ મૂલ્ય $વત્તા સમ અશ્યોર્ડ^ /પેઈડઅપ સઅમ અશ્યોર્ડ^ અથવા મૃત્યુ દાવાની સૂચનાની તારીખે કુલ ચૂકવેલ પ્રીમિયમ્સના 105% માંથી જે વધારે હોય તે.

હયાતી પર

મેચ્યુરિટી બેનિફિટ: પરિપક્વતા પર, જો કોઈ ટર્મિનલ બોનસ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હોય તો તે સહિત પૉલિસી એકાઉન્ટ મૂલ્ય$ માટે પૉલિસી હોલ્ડર હકદાર રહેશે, મેચ્યુરિટી તારીખે ગણતરી કરવામાં આવશે અને પરિપક્વતા પર એકસામટી રકમ તરીકે ચૂકવવાપાત્ર હશે.

પૉલિસી એકાઉન્ટ મૂલ્ય

આ પૉલિસી એકાઉન્ટ તમારા ફંડનાં મૂલ્યને પ્રસ્તુત કરે છે. પૉલિસી એકાઉન્ટને ચૂકવેલ પ્રીમિયમ્સ, પૉલિસી હેઠળનાં તમામ પ્રીમિયમ એલોકેશન ચાર્જની નેટ રકમ સાથે ક્રેડિટ કરવામાં આવશે જેના પર નીચે જણાવેલ ઉમેરણી ક્રેડિટ કરવામાં આવશે. અન્ય તમામ ચાર્જેસ પૉલિસી એકાઉન્ટના મૂલ્યમાંથી વસૂલ કરવામાં આવશે. તમને કરવામા આવેલ બધા ઉપાડ, ચૂકવણીઓ વગેરે પણ તમારા પૉલિસી એકાઉન્ટમાંથી બાદ કરવામાં આવશે.

ઉમેરણીઓનાં વિવિધ સ્તરો કે જે પૉલિસી એકાઉન્ટ પર લાગુ કરવામાં આવશે તે નીચે મુજબ જણાવવામાં

 • ઇન-ફોર્સ પૉલિસીઓ માટે, સમગ્ર મુદત માટે ઉત્પાદનનો ખાતરીપૂર્ણ ન્યૂનતમ બોનસ વ્યાજ દર વાર્ષિક 1.00% નો છે
 • ઉપર ઉપરાંત, મિલકતો અને જવાબદારીઓનાં કાનૂની મૂલ્યાંકન પર ઉદ્ભવતા સરપ્લસ પર આધારિત દરેક નાણાકીય વર્ષનાં અંતે એક બિન-શૂન્ય સકારાત્મક નિયમિત બોનસ વ્યાજ દર જાહેર કરવામાં આવશે.
 • ઇન્ટરિમ બોનસ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ પ્રત્યેક નાણાકીય વર્ષની શરૂઆતમાં જાહેર કરવામાં આવશે જે તે નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન બહાર પડતી પૉલિસીઓ પર લાગુ પડશે. નિયમિત બોનસનો વ્યાજ દર વર્ષના અંતે જાહેર થાય છે જે ઇન્ટરિમ બોનસ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ કરતા ઓછો રહેશે નહીં.
 • પૉલિસીથી બહાર થતી વખતે (પરિપક્વતા/મૃત્યુ/સરેન્ડર), ટર્મિનલ બોનસ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ચૂકવવો પડી શકે છે.
 

કરવેરા લાભો*:

ભારતમાં લાગુ આવક વેરા કાયદા મુજબ તમે આવક વેરા લાભ/છૂટ માટે પાત્ર છો, જે સમય સમય પર પરિવર્તનને પાત્ર છે. તમે વધુ માહિતી માટે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારની સલાહ લો.

એસબીઆઇ લાઇફ - ફ્લેક્સી સ્માર્ટ પ્લસના જોખમી પરિબળો, નિયમો અને શરતો પરની વધુ વિગતો માટે, નીચેના દસ્તાવેજોને કાળજીપૂર્વક વાંચો.
^ ઉંમરના તમામ સંદર્ભો છેલ્લા જન્મદિવસ પરની ઉંમર મુજબ હોય છે.
## માસિક મોડ માટે, 3 મહિનાનું પ્રીમિયમ અગ્રિમ ચૂકવવાનું રહેશે અને રીન્યૂઅલ પ્રીમિયમની ચૂકવણી ફક્ત ઇલેક્ટ્રોનિક ક્લિયરીંગ સિસ્ટમ (ECS), ક્રેડિટ કાર્ડ, ડાયરેક્ટ ડેબિટ અને SI - EFTદ્વારા જ કરી શકાય છે.

1M.ver.04-10/17 WEB GUJ

**વળતરના અનુમાનિત દરો અનુક્રમે ૪% અને ૮% દ.વ. લાગુ થતા બધાં જ ચાર્જિસ ધ્યાનમાં લીધા પછી માત્ર આ દરે દૃષ્ટાંતરૂપ સીનારિયો છે. બોનસ દરો બોનસ જમા થવાના મુદત દરમિયાન સ્થિર રહેવાનું અનુમાન છે, જ્યારે વાસ્તવિક બોનસ કંપનીના રોકાણ અનુભવ આધારે બદલાય શકે છે. આ ગૅરંટેડ નથી અને તે વળતરની ઉચ્ચ અથવા નિમ્ન મર્યાદા નથી. વળતરો ભાવિ રોકાણ કામગીરી સહિત અન્ય કેટલાંક પરિબળો પર આધારિત રહે છે.

વેચાણ પૂર્ણ કરતા પહેલા જોખમ પરિબળો, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને વેચાણ માહિતી પત્રિકાને કાળજીપૂર્વક વાંચો.

*કર લાભો:
કર લાભો આવકવેરાના નિયમો મુજબ છે અને તે સમયે સમયે ફેરફારને પાત્ર છે. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો.
પ્લાન લાભો હેઠળ દરેક ઉત્પાદન પૃષ્ઠ પર એક વધુ કર અસ્વીકૃતિ અસ્તિત્વમાં છે. તમે ભારતમાં લાગુ કરાયેલા આવક વેરા કાયદા અનુસાર આવકવેરાના લાભો/છૂટછાટો માટે લાયક છો, જે સમયાંતરે ફેરફારને પાત્ર છે. વધુ માહિતી માટે તમે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો.

Call us toll free at

1800 267 9090(Available from 9:00 am to 9:00 pm everyday)

E-mail us at

info@sbilife.co.in