કર્મચારી ભવિષ્યનીધિ યોજના | ગ્રૂપ વાર્ષિકી | એસબીઆઈ લાઇફ સુવર્ણ જીવન
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

એસબીઆઇ લાઇફ - સ્વર્ણ જીવન

UIN: 111N049V04

null

એક ગ્રુપ ઈમિડિયેટ એન્યુઇટી પ્લાન.

 • જૂથનાં સભ્યો માટે ઈમિડિયેટ એન્યુઇટી
 • જૂથ પ્રભાવને લીધે વધુ સારા એન્યુઇટી દરો
 • એન્યુઇટી વિકલ્પોની વિશાળ પસંદગી

શું તમે એવી કોઈ સુસંચાલિત કર્મચારી પેન્શન સ્કીમ શોધી રહ્યાં છો જે તમારા જોખમને ન્યૂનતમ કરે?
એસબીઆઇ લાઇફ - સ્વર્ણ જીવન, નિયોક્તાને તેઓની જવાબદારીને સ્થાનાંતરિત કરવા મારફતે કર્મચારી પેન્શન સ્કીમ સંચાલિત કરવામાં મદદ કરે છે.

આ પ્લાન ઑફર કરે છે –
 • સુરક્ષા - તમારી નિર્ધારિત પેન્શન સ્કીમની જવાબદારીને સ્થાનાંતરિત કરીને
 • વિશ્વસનીયતા - કર્મચારીઓની પેન્શન નિવૃત્તિ બાદને સુરક્ષિત કરવું
 • સામર્થ્ય - જૂથ પ્રભાવને લીધે વધુ સારા એન્યુઇટી દરો
 • લવચીકતા - એન્યુઇટી વિકલ્પોની વિશાળ શ્રેણી

જવાબદારીઓના ભયને તમારી સંસ્થા અને તેના કર્મચારીઓને તેઓની સંભાવનાનું સૌથી વધુ કરવામાં અટકાવવા દેશો નહીં.

હાઈલાઈટ્સ

null

નોન-લિંક્ડ, નોન-પાર્ટિસિપેટિંગ ગ્રુપ એન્યુઇટી પ્લાન

સુવિધાઓ

 • વ્યાવસાયિક ફંડ મેનેજર્સ દ્વારા કાર્યક્ષમ જોખમ સંચાલન
 • કર્મચારીઓ માટે ઈમિડિયેટ એન્યુઇટી
 • જૂથ પ્રભાવને લીધે વધુ સારા એન્યુઇટી દરો
 • એકલ અને સંયુક્ત લાઇફ હેઠળ બહુવિધ એન્યુઇટી વિકલ્પો
 • સ્કીમ નિયમો અનુસાર કસ્ટમાઇઝ કરેલ વિકલ્પો
 • એન્યુઇટી આવૃત્તિ પસંદ કરવાની પસંદગી

ફાયદાઓ

સુરક્ષા
 • તમારી પેન્શન જવાબદારીઓના સંચાલનને સ્થાનાંતરિત કરો
 • કર્મચારીઓના નાણાકીય સ્વાતંત્ર્યને નિવૃત્તિ પછી હાંસિલ કરો
વિશ્વસનીયતા
 • તમારા કર્મચારીઓને તેઓની જીવનશૈલી જાળવવા માટે સક્ષમ કરીને, ફિક્સડ એન્યુઇટી/પેન્શન લાભો
સામર્થ્ય
 • એક કૉર્પોરેટ પ્લાન વડે તમારા કર્મચારીઓ માટે ઉચ્ચ એન્યુઇટી/પેન્શનની સગવડ
લવચીકતા
 • કર્મચારીઓને તેઓની વ્યક્તિગત જરૂરિયાતો અનુસાર લાભ પસંદ કરવાની સ્વતંત્રતા
 • એન્યુઇટી મેળવતા કર્મચારીઓને તેઓની નાણાકીય યોજના તૈયાર કરવામાં મદદ મળે છે
પસંદ કરવા માટે એન્યુઇટી વિકલ્પોની વિવિધતા:

એકલ એન્યુઇટી
 • લાઇફ એન્યુઇટી
 • ખરીદી કિંમતના રીફંડ સાથે લાઇફ એન્યુઇટી
 • શેષ ખરીદી કિંમતના રીફંડ સાથે લાઇફ એન્યુઇટી
 • 5 થી 35 વર્ષ માટે ચોક્કસ એન્યુઇટી અને તે પછી લાઇફ એન્યુઇટી
 • ઇન્ક્રિસિંગ લાઇફ એન્યુઇટી (સામાન્ય વધતી)
જોઈન્ટ એન્યુઇટી
 • જોઈન્ટ લાઇફ (લાસ્ટ સર્વાઈવર) એન્યુઇટી
 • ખરીદી કિંમતના રીફંડ સાથે જોઈન્ટ લાઇફ (લાસ્ટ સર્વાઈવર) એન્યુઇટી
 • 5 થી 35 વર્ષ માટે ચોક્કસ જોઈન્ટ લાઇફ એન્યુઇટી અને તે પછી જોઈન્ટ લાઇફ (લાસ્ટ સર્વાઈવર) એન્યુઇટી


પ્લાન લાભો પસંદ કરેલ એન્યુઇટી વિકલ્પો પર આધારિત હશે.

એસબીઆઇ લાઇફ - સ્વર્ણ જીવનના જોખમી પરિબળો, નિયમો અને શરતો પરની વધુ વિગતો માટે, નીચેના દસ્તાવેજોને કાળજીપૂર્વક વાંચો.

65.ver.01-07-19 WEB GUJ

વેચાણ પૂર્ણ કરતા પહેલા જોખમ પરિબળો, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને વેચાણ માહિતી પત્રિકાને કાળજીપૂર્વક વાંચો.

*કર લાભો:
કર લાભો આવકવેરાના નિયમો મુજબ છે અને તે સમયે સમયે ફેરફારને પાત્ર છે. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો.
પ્લાન લાભો હેઠળ દરેક ઉત્પાદન પૃષ્ઠ પર એક વધુ કર અસ્વીકૃતિ અસ્તિત્વમાં છે. તમે ભારતમાં લાગુ કરાયેલા આવક વેરા કાયદા અનુસાર આવકવેરાના લાભો/છૂટછાટો માટે લાયક છો, જે સમયાંતરે ફેરફારને પાત્ર છે. વધુ માહિતી માટે તમે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો.

Call us toll free at

1800-103-4294(દરરોજ 8:30 am થી 9:30 pm સુધી ઉપલબ્ધ)

અમને ઇમેઇલ કરો

online.cell@sbilife.co.in

SMS EBUY

SMS EBUY

56161